15 lat Muzeum w Mereczowszczyźnie

15  lat działalności Muzeum w Mereczowszczyźnie

23 września 2019 r w Dworku Kościuszki w Mereczowszczyźnie  odbyła się uroczystość 15-lecia utworzenia muzeum. To dynamicznie rozwijające się muzeum zyskało sobie bardzo dużą popularność nie tylko w wśród mieszkańców Białorusi, ale i wielu turystów przybywających z różnych krajów.

Co roku 4 lutego na urodziny Tadeusza Kościuszki do Mereczowszczyzny za sprawą Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej  przyjeżdżają delegacje środowisk kościuszkowskich z Polski, szkół i organizacji społecznych z Maciejowic, Krakowa, Połańca, Racławic, Wrocławia, Szczekocin, Terespola. Przybywają także delegacje przedstawicielstw dyplomatycznych na Białorusi: USA, Polski, Ukrainy, Szwajcarii, Francji, Litwy, ostatnio także z konsulatu Federacji Rosyjskiej.

Uroczystości 15-lecia rozpoczęło złożenia kwiatów pod odsłoniętym 12 maja 2018 r. pomnikiem Tadeusza Kościuszki ufundowanym przez społeczeństwo Białorusi z inicjatywy Gleba Łabadzienka.

W Muzeum wyświetlono film pokazujący etapy odbudowy Dworku Kosciuszki, który w 1942 został spalony przez partyzantów radzieckich.

Od 1994 roku przez 10 lat trwały starania o odbudowę Dworku. Do odbudowy przyczyniło się także wsparcie finansowe ze strony Ambasady USA. Gros wydatków poniosła jednak strona białoruska. Dzisiaj Muzeum to wraz z odbudowywanym pobliskim Pałacem Pusłowskich wchodzą w skład kompleksu  zabytkowo-turystycznego. Od 2016 r. Muzeum Kościuszki uzyskało status państwowej placówki muzealnej. W odbudowie Dworu i utworzeniu Muzeum wielką rolę odegrały starania dr Leonida Niestarczuka wieloletnie konserwatora zabytków Obwodu Brzeskiego i od 1994 r prezesa Fundacji Kościuszkowskiej w Brześciu, która po kilku „piererejstracjach” nosi obecnie nazwę Międzyrejonowe Stowarzyszenie Społeczne im. T. Kosciuszki   i Galiny Kryniec, wtedy wicedyrektora Obwodowego Wydziału Kultury.

Polska Fundacja Kościuszkowska wzbogaciła zbiory muzeum pamiątkami historycznymi oraz replikami zabytków. Kiedy nowopowstające nuzeum nie miało praktycznie jeszcze żadnej wystawy ma dwa lata zostały za sprawa fundacji zostały wypożyczone obrazy współczesnych malarzy polskich Grażyny Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego z Warszawy, malujących na tematy kościuszkowskie. W tym roku, na jubileusz PFK przekazała do Mereczowszczyzny wystawę 12 prac Hakoba Mikayelyana, portretów – nowych wizerunków Tadeusza Kościuszki i dam bliskich jego sercu (matki – Tekli z Ratomskich, Ludwiki Sosnowskiej, Anny Zamoyskiej, Konstancji z Czartoryskich Zamoyskiej. Współorganizatorem wystawy jest Konsulat Generalny RP w Brześciu.

Uroczystościom towarzyszyła muzyka Michała Kleofasa Ogińskiego, kompozytora i żołnierza Tadeusza Kościuszki, twórcy poloneza, „Pożegnanie z Ojczyzną”.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz rejonowych i delegat władz Obwodu Brzeskiego, dyrektor Muzeum Niemcewicza w Skokach i delegacje placówek kultury.

Prezes PFK przekazał dla Muzeum zrekonstruowaną ziołową bransoletkę Kościuszki zawierające zioła z okolic Siechnowicz, rodowego gniazda Kościuszków.

Ekspozycja muzealna w Mereczowszczyźnie rozwija się i wzbogaca, na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe woreczki z ziemią z tego świętego nie tylko dla Polaków miejsca.  Muzeum to ma wielu przyjaciół nie tylko wśród artystów i ludzi kultury sztuki z Białorusi, ale także wielu innych krajów. Serdeczna gościnność z jaką spotykamy się zawsze na Białorusi tu jest szczególnie widoczna w czasie corocznych spotkań wielkiej rodziny kościuszkowskiej.

                                      Leszek Marek Krześniak

Zdjęcia do wpisu pod adresem: h

OD NACZELNIKA DO NACZELNIKA

Wystawa „Od Naczelnika do Naczelnika”

9 listopada 2019 r w przeddzień 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Galerii Ad-Hoc w Domu Kultury ARSUS w Ursusie, odbył się wernisaż w związku z otwarciem wystawy prac artystów plastyków Grażyny  Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego „Od Naczelnika do Naczelnika”.

Na wystawie zaprezentowane  prace artystów, które powstały w latach 2004-2019 i są przykładem współczesnego malarstwa historycznego. Wiele z tych prac były wystawiane w kraju i poza granicami. Obraz Grażyny Kostawskiej został wyróżniony I nagrodą na Światowym Konkursie Kościuszkowskim w roku 2017 w Australii.   

Wystawa ta jest jednym z ostatnich akordów tegorocznych obchodów 225 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej organizowanych przez Polską Fundację Kościuszkowską ,  a jednocześnie otwiera obchody 100 letniej rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Z tej okazji artyści zostali przez Polską Fundację Kościuszkowską medalami pamiątkowymi „Od Naczelnika do Naczelnika”, których autorem jest Piotr Szałkowski. Dyplomy pamiątkowe wręczył artystom dyrektor Domu Kultury „Arsus”. Pani Grażyna Kostawska została uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Wystawa w Galerii „AD-HOC” potrwa do 5 stycznia 2020 r.

Kolekcja zdjęć z wernisażu jest pod adresem: https://www.facebook.com/PolskaFundacjaKosciuszkowska/photos/a.411127356231492/411127612898133/?type=3&theater

III KOŚCIUSZKOWSKI TURNIEJ PIŁKARSKI

III KOŚCIUSZKOWSKI TURNIEJ PIŁKARSKI

Z okazji obchodów 225 rocznicy Bitwy pod Maciejowicami.

Inicjatorem Turnieju jest Publiczna Szkoła Podstawowa  im. T. Kościuszki w Maciejowicach

Patronat nad turniejem obejmują:

 • Wójt Gminy Maciejowice,
 • Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej,
 • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Maciejowicach

Turniej odbędzie się 5 października 2019 r.  na kompleksie sportowym „ORLIK” przy Publicznej Szkole Podstawowej   w Maciejowicach (w razie braku dobrej pogody – na hali sportowej).                                         Prosimy  o zabranie obuwia miękkiego!!!

W Turnieju wezmą udział zaproszone drużyny (10-osobowe  z rocznika 2007-2008):

 • „GARBARNIA” Kurów
 • „WILGA” Garwolin
 • „GROM” Trojanów
 •  „PROMYK” Sobolew
 • „WISŁA” Maciejowice A
 • „WISŁA” Maciejowice B.

Program turnieju 5.10.2019r.:

 • godz. 9.15 przyjazd drużyn na boisko sportowe PSP  w Maciejowicach (parking od strony ulicy Sportowej),
 • godz. 9.45 oficjalne otwarcie Turnieju (boisko „ORLIK”),
 • godz. 10.00 rozpoczęcie rozgrywek piłkarskich,
 • godz. 14.00  zakończenie Turnieju i wręczenie pucharów, medali zaproszonym drużynom.

Informacje dodatkowe:

 • Drużyny biorące udział w Turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • Podział na grupy eliminacyjne nastąpi poprzez bezpośrednie losowanie opiekunów drużyn przed rozpoczęciem Turnieju,
 • Turniej rozgrywany jest według Regulaminu obowiązującego na boisku „ORLIK” (7 zawodników w polu,  3 zawodników rezerwowych); Szczegóły i zasady gry przedstawi zawodnikom Sędzia Główny przed rozpoczęciem Turnieju,
 • Drużyny uczestniczące w Turnieju otrzymują:
 • – puchary i medale za udział w Turnieju,

– talony na wyżywienie (woda, bigos, kiełbaska).

Ludowy Zespół Wokalny „Przyjaciółki”

Ludowy Żeński Zespół Wokalny „Przyjaciółki przy Miejskim Domu Kultury w Iwacewiczach na Białorusi został utworzony w roku 1990. Jego dyrektorem artystycznym była Katarzna A. Nesterowicz. W roku 2002 uzyskał tytuł Narodowego Zespołu Ludowego. Od 2015 roku Zespołem kieruje Anna V. Suchanosik.

            Zespół „Przyjaciółki” prowadzi aktywne życie koncertowe zarówno na festiwalach miejskich, jak i przy okazji świąt w rejonach i obwodach oraz wielokrotnie występował za granicą. Ma swój własny styl, własną osobowość artystyczną, która jest kluczem do sukcesu w czasie wszystkich jego występów. Kreacje Zespołu pobudzają struny duszy każdego słuchacza, wypełniając ją muzyką i dobrym nastroju.

            Podstawą działania Zespołu jest propagowanie sztuki  piosenkarskiej poprzez występy koncertowe. Repertuar zespołu jest bardzo bogaty od pieśni autorów i kompozytorów białoruskich, folkor, pieśni  rosyjskie, ukraińskie oraz utwory z innych krajów prezentowane we własnej interpretacji. Zespół wykonuje zarówno utwory pełne humoru, utwory liryczne, patriotyczne, jak  i piosenki wojskowe.

              Zespół cały czas się rozwija i aktualizuje swój repertuar. Występy Zespołu są dynamiczne i pozostawiają niezapomniane wrażenia.

Występy tego Zespołu towarzyszyć będą obradom XXXVI Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego

XXXVI Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie

Organizatorzy:

POLSKA FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA, TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MACIEJOWIC, TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII, WÓJT I RADA GMINY MACIEJOWICE, STAROSTWO POWIATOWE GARWOLIN, MUZEUM  im T.KOŚCIUSZKI  i GOK w Maciejowicach, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. T. KOŚCIUSZKI w Maciejowicach, ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 w Garwolinie, LUDOWE TOWARZYSTWO NAUKOWO-KULTURALNE O/GARWOLIN, MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI w Warszawie, MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO, STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ’POLSKA-WSCHÓD”

Serdecznie zapraszają

PROGRAM
XXXVI MIĘDZYNARODOWEGO  SYMPOZJUM  KOŚCIUSZKOWSKIEGO

4.X.2019 (Piątek) Sesja w Żelechowie „225 rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej”

10.00 Występ zespołu  „Przyjaciółki” z Iwacewicz na Białorusi

11.00 Dr Leszek Marek Krześniak – Prezentacja nowych obrazów związanych z           Tadeuszem Kościuszką i Panoramą Bitwy pod Maciejowicami”

11.20 Dr Mirosław Matosek, dr Dariusz Prokopowicz  – O Insurekcji Kościuszkowskiej w Ziemi Stężyckiej  i powiecie garwolińskim”

4 X 2019  (Piątek)  Garwolin – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte   ul. Kościuszki 53

12.00    XX MIĘDZYNARODOWA MŁODZIEŻOWA KONFERENCJA                                        KOŚCIUSZKOWSKA

Dr Leszek Marek Krześniak – „50 lat działalności Towarzystwa Miłośników Maciejowic dla rozwoju tradycji kościuszkowskich w powiecie garwolińskim”

Wystąpienia uczniów szkół powiatu garwolińskiego „Jakie przesłania T. Kościuszki są nadal aktualne”

Ogłoszenie wyników konkursu

Występ zespołu  z  Białorusi. 

Prezentacja szkiców do Panoramy Bitwy pod Maciejowicami

5 X 2019 sobota

9.30 III Piłkarski Turniej Kościuszkowski (Szkoła Podstawowa w Maciejowicach

17.00 Uroczyste otwarte spotkanie członków i sympatyków

           Towarzystwa Miłośników Maciejowic „50 lat minęło”

Otwarcie wystawy ‘Pół wieku działalności TMM”

Dr Leszek Marek Krześniak – O koncepcji Panoramy Bitwy Maciejowickiej

6 X 2019 niedziela  – SESJA PLENARNA – Maciejowice  (Szkoła Podstawowa)

9.00 Uroczysta Msza Św. – za poległych 10.X.1794 i w intencji 50 lat TMM.

10.15 Złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki i przy Kamieniu Pamięci na Rynku

10.50 Występ zespołu  z Białorusi.

11.30  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski „Mickiewiczowskie spojrzenie na Tadeusza   Kościuszkę i  Insurekcję”

12.00 Jubileusz 70 lat pracy naukowej Prof. dr hab. Tadeusz Rawskiego            Dr Witold Rawski – prezentacja dorobku naukowego Jubilata

12.30 Dr Leszek Marek Krześniak „50 lat działalności Tow. Miłośników Maciejowic”.

13.00 Dr Włodzimierz Kostecki– „ Józef Furmanik – wybitny kompozytor muzyki sakralnej  z Maciejowic”

13.30 Doktorant Marcin Gomółka „Rola prawicy powstańczej w Insurekcji”

14.00 Mgr Tadeusz Kostecki „ O mieszkańcach Maciejowic pochodzenia żydowskiego”

14.30 Mgr Andrzej Nakonieczny – „O strukturze społecznej mieszkańców ziemi          maciejowickiej w latach 1816- 1916”                               ‘      

14.50 Dyskusja

Imprezy towarzyszące:

Wystawa „50 lat Towarzystwa Miłośników Maciejowic”

Wystawa „Szkice do Panoramy Bitwy Maciejowickiej”.  

Promocja książek

IMPREZY TOWARZYSZĄCE W MACIEJOWICACH

10X 2019  (Czwartek)

17.00 Msza Św.

Apel Pamięci przy pomniku na Rynku w Maciejowicach

10 – 11 X 2019  XXXV Rajd Kościuszkowski – „Szlakami Bitwy Maciejowickiej”

Konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i jego epoce

18 X 2019 (piątek)  (Cytadela Warszawska, X pawilon ul.  Czujna)
WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

10.00 Złożenie kwiatów przy kamieniu upamiętniającym zwycięska Bitwę Powązkowską” Ul. Braci Załuskich

12.00  Prof. dr hab., Marian Marek Drozdowski „Wpływ tradycji kościuszkowskiej na            budowniczych II Rzeczypospolitej”  

12.30  Dr Witold Rawski –„ Życiorys naukowy Prof. dr hab. Tadeusz Rawskiego w 70 rocznicę  pracy naukowej”     

13.00 Mgr Maria Cajochen – Nieznany kordelas Kościuszki w Szwajcarii”

13.30 Dr Włodzimierz Kwaśniewicz – „O szablach Tadeusza Kościuszki”

14.00 Doktorant  Marek Łaski  – „Udział gen. Jana Henryka. Dąbrowskiego w Insurekcji            Kościuszkowskiej”.

14.30 Dr Leszek Marek Krześniak -„O koncepcji budowy Panoramy Bitwy pod Powązkami w Warszawie”

14.50 Doktorant Marcin Gomółka – ” Hugo Kołłątaj i jego rola w Insurekcji Kościuszkowskiej”

Dyskusja

Imprezy towarzyszące:

Wystawa z kolekcji obrazów o tematyce kościuszkowskiej Hakoba Mikayelyana (Armenia)

            Promocja książek:

Informacje: www.pfk.waw.pl       E.mail drlmk@wp.pl 602 175 238

Na Białoruś

W dniach 2-5 lutego Polska Fundacja Kościuszkowska organizuje podróż historyczną na Białoruś z okazji 273 rocznicy urodzin T. Kościuszki i  225 rocznicy Insurekcji
Po szczegóły proszą pisać: drlmk@wp.pl lub tel 602 175 238

link

Link do strony; 
Z otwarcia Galerii Malarstwa Historycznego w Muzeum Niepodległości w Warszawie

 https://www.facebook.com/178324592222920/photos/a.2078930652162295/2078931248828902/?type=3&theater

224 Rocznica Rzezi Pragi

224. rocznica Rzezi Pragi    4 listopada 2018 roku
Uroczystej Eucharystii w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika
o godzinie 12.30 będzie przewodniczył ks. bp Romuald Kamiński, Biskup Warszawsko-Praski.
Bezpośrednio po Mszy Świętej, o godz. 13.30 – koncert autorski Requiem kameralnie przygotowany przez Huberta Giziewskiego i Harmonium Consulting.
W koncercie udział weźmie: Kwartet wokalny Il Canto, Wanda Laddy, Sławomir Łobaczewski, Marta Lawrence, Leszek Kubiak, Harmonium Duo, Hubert Giziewski i Iwo Jedynecki.
Na koncert złożą się opracowania następujących utworów:
J. S. Bach / F. Busoni – Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659
J. S. Bach / Myra Hess – „Jesus bleibet meine Freude” BWV 147
G. Faure – Requiem d-moll op. 48
W. A. Mozart – Requiem – d-moll KV 626 (Recordare i Lacrimosa)
Po koncercie, podobnie jak w latach ubiegłych – przejście nad mogiłę poległych w Rzezi Pragi mieszkańców stolicy, modlitwa i złożenie kwiatów.
Uczcijmy wspólnie pamięć
20. tysięcy Ofiar jednego z najtragiczniejszych wydarzeń Insurekcji Kościuszkowskiej.