Apel Panorama

 
 
 APEL W SPRAWIE PANORAMY MACIEJOWICKIEJ
Polska Fundacja Kościuszkowska w 225 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej postanowiła stworzyć Panoramę Bitwy Maciejowickiej (10 X 1794 r.),
w której niezwykłym męstwem wykazali się żołnierze Kościuszki. Mimo, że ulegli przeważającym siłom moskiewskim, a sam Tadeusz Kościuszko
został ranny i dostał się do niewoli, to ta największa w XVIII wieku bitwa na ziemiach polskich, była jednocześnie zaczynem do całego cyklu
starań dla odzyskania niepodległości i budowy nowoczesnego  społeczeństwa polskiego.
Budowa tej Panoramy w Maciejowicach będzie nie tylko atrakcją turystyczną, ale przede wszystkim działaniem na rzecz lepszego poznania historii naszego narodu i roli wybitnych jednostek w jego dziejach,  wzbudzania uczuć i zachowań  patriotycznych w miejscu, gdzie miały miejsce te wydarzenia i ten niewymierny wysiłek naszych przodków.
Duży, panoramiczny  obraz przedstawiający poszczególne fazy i epizody bitwy pozwoli widzom, zwłaszcza młodym, uzmysłowić sobie, jaką ofiarę własnego życia złożyli powstańcy Kościuszki.
Wierzymy, że nasze starania zostaną uwieńczone powodzeniem. a osoby które będą nam w tym wspierać uzyskają satysfakcję uczestniczenia we wspólnym i patriotycznym dziele. A kiedy już powstanie Panorama na pewno zechcą ją osobiście zobaczyć.
Darczyńcy, którzy wniosą znaczny wkład do budowy Panoramy zostaną uwiecznieni w księgach pamiątkowych i na tablicach. Samej Panoramie będzie towarzyszyć galeria obrazów współczesnych malarzy pokazująca działania Polaków o odzyskanie niepodległości od czasów Kościuszki po czasy współczesne. Dziękujemy za każdą, nawet najmniejszą kwotę, która będzie wspierać naszą akcję.
                                                          dr Leszek Marek Krześniak
                                                 Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej 
Aby wesprzeć nasze wspólne dzieło należy pisać do przeglądarki internetowej adres: https://pomagam.pl/panorama
 
pomagam.pl/panorama 
 
lub konto: 08 2490 0005 0000 4500 7541 8025
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Apel Panorama

 
  APEL W SPRAWIE PANORAMY MACIEJOWICKIEJ

Polska Fundacja Kościuszkowska w 225 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej postanowiła stworzyć Panoramę Bitwy Maciejowickiej (10 X 1794 r.), w której niezwykłym męstwem wykazali się żołnierze Kościuszki. Mimo, że ulegli przeważającym siłom moskiewskim, a sam Tadeusz Kościuszko został ranny i dostał się do niewoli, to ta największa w XVIII wieku bitwa na ziemiach polskich, była jednocześnie zaczynem do całego cyklu starań dla odzyskania niepodległości i budowy nowoczesnego  społeczeństwa polskiego.

Budowa tej Panoramy w Maciejowicach będzie nie tylko atrakcją turystyczną, ale przede wszystkim działaniem na rzecz lepszego poznania historii naszego narodu i roli wybitnych jednostek w jego dziejach,  wzbudzania uczuć i zachowań  patriotycznych w miejscu, gdzie miały miejsce te wydarzenia i ten niewymierny wysiłek naszych przodków.

Duży, panoramiczny  obraz przedstawiający poszczególne fazy i epizody bitwy pozwoli widzom, zwłaszcza młodym, uzmysłowić sobie, jaką ofiarę własnego życia złożyli powstańcy Kościuszki.

Wierzymy, że nasze starania zostaną uwieńczone powodzeniem. a osoby które będą nam w tym wspierać uzyskają satysfakcję uczestniczenia we wspólnym i patriotycznym dziele. A kiedy już powstanie Panorama na pewno zechcą ją osobiście zobaczyć. Darczyńcy, którzy wniosą znaczny wkład do budowy Panoramy zostaną uwiecznieni w księgach pamiątkowych i na tablicach. Samej Panoramie będzie towarzyszyć galeria obrazów współczesnych malarzy pokazująca działania Polaków o odzyskanie niepodległości od czasów Kościuszki po czasy współczesne. Dziękujemy za każdą, nawet najmniejszą kwotę, która będzie wspierać naszą akcję.

                                                          dr Leszek Marek Krześniak

                                                 Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej

Aby wesprzeć nasze wspólne dzieło należy pisać do przeglądarki internetowej adres: https://pomagam.pl/panorama

pomagam.pl/panorama

lub konto: 08 2490 0005 0000 4500 7541 8025

Jubileusze w LI LO Warszawa Rembertów

Od Kościuszki do Kościuszki, czyli jak LI LO świętowało stulecie niepodległości                i  75 – lecie swojego istnienia?

Ponieważ rocznicę stulecia niepodległości poprzedzał Rok Kościuszkowski, my z Kadrowej 9 – jedynego liceum w Warszawie noszącego imię Tadeusza Kościuszki – postanowiliśmy połączyć obchody obu wydarzeń. Powstał w ten sposób nietypowy projekt edukacyjno-społeczny, który zatytułowaliśmy „11 kroków na 11 listopada”.

Oto jak wyglądał nasz spacer z sympatyczną i żwawą „staruszką niepodległością”.

Krok pierwszy i drugi stanowiły debaty „Czy Tadeusz Kościuszko jest bohaterem naszych czasów” oraz „Między legendą a rzeczywistością. Czy II Rzeczypospolita była państwem, które odniosło sukces”. Każda z debat odbywała się w formule „za i przeciw”. Najpierw zwolennicy i przeciwnicy Tadeusza Kościuszki oraz II Rzeczypospolitej prezentowali określone problemy z życia Kościuszki i międzywojennej Polski negatywnie lub pozytywnie. Następnie publiczność opowiadając się po jednej ze stron, podnosiła w górę kartony określonego koloru: niebieski oznaczał poparcie dla Kościuszki i II Rzeczypospolitej natomiast czerwony ocenę krytyczną. Ponad setka uczestników każdej z debat poznała wiele ciekawostek. Dowiedziała się np., że Kościuszko dotarł na pole bitwy pod Zieleńcami właściwie po jej zakończeniu, a za niewypełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci  w międzywojennej Polsce, rodzice mogli zostać skazani na 5 dni aresztu.

W debatach uczestniczyli wybitni eksperci: prof. Rafał Chwedoruk z Instytutu Nau Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Marian Marek Drozdowski znawca problematyki kościuszkowskiej i dziejów II Rzeczypospolitej. Swoją wiedzą uczniów wspomagali również prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej dr Leszek Marek Krześniak, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego dr Adam Buława, dziennikarz Maciej Rosalak oraz muzealnicy Tomasz Frączek z Muzeum Kościuszki w Maciejowicach i Michał Cieślak z Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Debaty kościuszkowskie odbyły się w 2017 roku. Uświetniły obchody święta szkoły oraz rocznicę odzyskania niepodległości. Debata poświęcona II Rzeczypospolitej upamiętniła natomiast setną rocznicę powstania rządu Ignacego Paderewskiego. Przeprowadzona w styczniu 2019 roku była merytorycznym podsumowaniem obchodów stulecia niepodległości w naszym liceum.

Debaty oprócz swoich funkcji okolicznościowych przyniosły uczniom naszej szkoły wiele korzyści. Uczyły wyszukiwania informacji na konkretny temat, sztuki wystąpień publicznych oraz budowania argumentacji wokół przyjętej tezy. Debatowanie zintegrowało absolwentów uczniów i przedstawicieli środowiska kościuszkowskiego. Nie bez znaczenia był walor promocyjny, gościliśmy bowiem młodzież z warszawskich gimnazjów i szkół podstawowych.

Artystycznym podsumowaniem debat były etiudy iluzjonistyczne „Tadziuk czyli młodość Tadeusza Kościuszki” oraz „Okruchy II Rzeczypospolitej”. Ich autorem był absolwent LILO Bartosz Madej.

Przedsięwzięciami towarzyszącymi debatom były badania ankietowe poświęcone postaci Tadeusza Kościuszki oraz międzywojennej Polsce. Stanowiły trzeci z jedenastu kroków na 11 listopada. Chcieliśmy przekonać się co przeciętny ,,zjadacz chleba’’ wie o patronie naszej szkoły i II Rzeczypospolitej. Ankiety, w połączeniu z sondą uliczną przeprowadzoną przez uczniów, dostarczyły ciekawego materiału informacyjnego. Uczestnicy debat dowiedzieli się na przykład, że pierwsze skojarzenie niektórych ankietowanych z Tadeuszem Kościuszką to czapka z piórkiem a bitwa warszawska, zwana też cudem nad Wisłą, odbyła się w XV wieku między Polakami a Krzyżakami. Nic dziwnego, że wiele odpowiedzi wzbudziło mimowolne uśmiechy debatujących.

Krokiem czwartym w obchodach stulecia niepodległości był udział młodzieży w 33 i 34 edycji Rajdu Kościuszkowskiego. Na początku października każdego roku grupa naszych uczniów wyruszała bladym świtem do Maciejowic aby przemierzyć trasę marszu wojsk polskich lub rosyjskich na pole bitwy, która zadecydowała o losach Powstania Kościuszkowskiego. Jak stwierdził jeden z uczestników rajdu udział w takim przedsięwzięciu pozwala lepiej zrozumieć historię i samopoczucie żołnierza, który musi przejść 20 kilometrów a później jeszcze stoczyć walkę na śmierć i życie.

Kolejnym piątym krokiem była wielka lekcja historii przeprowadzona w marcu 2017 roku, z okazji 74 rocznicy powstania szkoły. Po części oficjalnej na scenę wkroczył Tadeusz Kościuszko. Wspierany prezentacją multimedialną opowiadał o swoim życiu, następnie widzowie mogli sprawdzić, czego się dowiedzieli, odpowiadając na wylosowane przez siebie pytania. Było przy tym sporo frajdy dla młodzieży, ponieważ to uczniowie wystąpili w roli układających pytania a nauczyciele w roli odpowiadających.

Krokiem szóstym była gra miejska ,,Na imieninach u Kościuszki’’ zgodnie z tytułem  w październiku ubiegłego roku uczniowie klasy ekonomiczno – europejskiej i  prawno – dziennikarskiej zebrali się pod warszawskim pomnikiem Tadeusza Kościuszki aby uczcić imieniny patrona szkoły. Podzieleni na kilka  grup rozwiązywali zadania związane z  tematyką kościuszkowską. Gra miała ogółem 15 punktów etapowych, z których pierwszym był wspomniany pomnik a ostatnim biblioteka szkolna. Uczestnicy musieli na przykład rozwiązać krzyżówkę na podstawie informacji umieszczonych na pomniku, obliczyć liczbę pełnych lat, miesięcy i dni dzielących wybuch insurekcji od zdobycia tzw. Pasty przez powstańców warszawskich, czy też pod pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego nagrać ciekawą wypowiedź przechodnia dotyczącą Tadeusza Kościuszki. W zgodnej opinii uczestników gra była świetną formą integracji oraz zdobywania wiedzy historycznej.

Stulecie niepodległości świętowaliśmy również popularyzując wśród uczniów postawę obywatelską, której prekursorem był naczelnik insurekcji.

Siódmym krokiem były zatem młodzieżowe wybory samorządowe, przeprowadzone w oparciu o listy ogólnopolskich komitetów wyborczych. Urna, karty do głosowania, komisja wyborcza…. Wszystko jak w prawdziwych wyborach. Każdy uczeń oddając głos mógł lepiej zrozumieć sens aktu wyborczego a tym samym istotę demokracji.

Krok ósmy stanowiła debata oksfordzka przeprowadzona w naszej szkole we współpracy z Fundacją Kultury Dialogu, w ramach miejskiego projektu ,,Wspólnie o wspólnocie’’. Edukatorzy z fundacji przeprowadzili warsztaty doskonalące umiejętność debatowania, następnie młodzież mogła sprawdzić się w debacie zatytułowanej ,, Czy komunikacja miejska powinna być bezpłatna”. Następnie przedstawiciele klasy ekonomiczno-europejskiej: Piotr Tarczyński, Piotr Marszałek i Antoni Warakomski wzięli udział w Warszawskim Turnieju Debat zdobywając wyróżnienie.

W piątek poprzedzający stulecie odzyskania niepodległości wykonaliśmy dziewiąty z jedenastu kroków na 11 listopada. Na głównej ulicy Rembertowa, noszącej imię gen. Antoniego Chruściela – Montera, odbył się happening patriotyczny. Jego organizatorem byli uczniowie z klasy pierwszej o profilu prawno – dziennikarskim. Młodzież przebrana w historyczne stroje rozdawała mieszkańcom pierwsze strony gazet z 11 listopada 1918 roku. Rembertowianie otrzymali również ulotki informujące dlaczego właśnie 11 listopada jest świętem niepodległości. Zjawił się nawet sam Józef Piłsudski, który na schodach ratusza odczytał depeszę informującą światowe mocarstwa o powstaniu niepodległego państwa polskiego.

Wyjaśnienie symboliki 11 listopada było również głównym celem lekcji okolicznościowych przeprowadzonych w ramach zajęć historii oraz historii i społeczeństwa. Lekcje takie postanowiliśmy przeprowadzić, kiedy w czasie sondy ulicznej, przeprowadzonej przy okazji debaty o II Rzeczypospolitej, okazało się że przeciętny Polak niewiele wie o tym, dlaczego właśnie 11 listopada świętuje odzyskanie niepodległości. Były one dziesiątym z naszych jedenastu kroków.

Wreszcie krok jedenasty! Dziewiątego listopada 2018 roku LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki było jedną z ponad 24 tys. szkół, które wzięły udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Rekord dla niepodległej” Uczniowie i nauczyciele o godzinie 11.11 odśpiewali pełną wersję hymnu narodowego. Następnie młodzież wyposażona w kartony odpowiedniego koloru utworzyła biało-czerwony napis 11 XI LILO, który został sfotografowany z drona przez ucznia klasy II C Antoniego Warakomskiego.

Po jedenastu krokach na jedenastego listopada nastąpił jeszcze krok dwunasty…, który można uznać za symboliczne podsumowanie obchodów stulecia niepodległości w naszej szkole.

Dwudziestego pierwszego marca 2019 roku w sali widowiskowej Akademii Sztuki Wojennej odbyła się uroczystość 75 – lecia LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki.  W obecności władz oświatowych i samorządowych oraz tłumnie przybyłych gości szkoła otrzymała nowy sztandar, którego centralnym punktem jest oczywiście starannie wyhaftowana postać Tadeusza Kościuszki. Stary sztandar po 57 latach użytkowania został honorowo wyprowadzony do szkolnej sali tradycji.

Rodzicami chrzestnymi nowego sztandaru zostali dowódca I Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki – płk Jan Wojno oraz kapitan Katarzyna Kostka – absolwentka naszej szkoły i pierwsza w historii polskiej armii kobieta pełniąca funkcję dowódcy okrętu wojennego. Honory dowódcy uroczystości pełnił płk Marek Ruszczak a pachnący nowością sztandar z rąk ojca chrzestnego odebrała dyrektor liceum Elżbieta Szepietowska – Paluch.

Jak zwykle przy okazji tego typu wydarzeń sporo było przemówień i podziękowań. Liceum otrzymało medal „ Zasłużony dla Tradycji Kościuszkowskiej” z rąk prezesa Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej dr Leszka Marka Krześniaka. Uroczystość zakończył spektakl „Wesele u Kościuszki”, w którym uczniowie liceum w nieco krzywym zwierciadle przedstawili szkołę i nauczycieli. Siedemdziesiąt pięć lat to brzmi dumnie!

Jesteśmy jak widać bardzo doświadczeni i każdego kto chce być mądry jak Kościuszko zapraszamy w nasze skromne progi!

Jako autorzy tekstu składamy serdeczne podziękowania prezesowi Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej –  dr Leszkowi Markowi Krześniakowi za wieloletnią współpracę życzliwość i otwartość. Przedstawicieli i sympatyków środowiska kościuszkowskiego zawsze chętnie gościmy w murach LILO!

Magdalena Kosiorek
Andrzej Sterniczuk

225. Insurekcja Warszawska

Z A P R O S Z E N I E

 

Polska Fundacja Kościuszkowska serdecznie zaprasza

w dniu  17  kwietnia 2019 r. o godz. 13.00

na obchody 225. rocznicy Insurekcji Warszawskiej.

 

Program uroczystości: 

 

13. 00 –  Powitanie  gości (Plac Żelaznej Bramy)

13.10    Rys historyczny

13. 30 – Przemówienia okolicznościowe

14. 10 – Apel pamięci, salwa honorowa

          – Delegacje składają wieńce pod pomnikiem T. Kościuszki


15. 00 – Wystawa obrazów „Tadeusz Kościuszko i Insurekcja”

Wszechnica Kościuszkowska – Sesja „Zwycięskie Bitwy Warszawskie w 1794 r.”

(Fort Sokolnickiego ul. Czarnieckiego 51)

link Panorama

https://pomagam.pl/panorama

link do filmu poswięconego projektowi Panoramy Bitwy pod Maciejowicami 

Panorama

Polska Fundacja Kościuszkowska w 225 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej postanowiła stworzyć Panoramę Bitwy Maciejowickiej (10 X 1794 r.), w której niezwykłym męstwem wykazali się żołnierze Kościuszki. Mimo, że ulegli przeważającym siłom moskiewskim, a sam Tadeusz Kościuszko został ranny i dostał się do niewoli, to ta największa w XVIII wieku bitwa na ziemiach polskich, była jednocześnie zaczynem do całego cyklu starań dla odzyskania niepodległości i budowy nowoczesnego  społeczeństwa polskiego.

Budowa tej Panoramy w Maciejowicach będzie nie tylko atrakcją turystyczną, ale przede wszystkim działaniem na rzecz lepszego poznania historii naszego narodu i roli wybitnych jednostek w jego dziejach,  wzbudzania uczuć i zachowań  patriotycznych w miejscu, gdzie miały miejsce te wydarzenia i ten niewymierny wysiłek naszych przodków.

Duży, panoramiczny  obraz przedstawiający poszczególne fazy i epizody bitwy pozwoli widzom, zwłaszcza młodym, uzmysłowić sobie, jaką ofiarę własnego życia złożyli powstańcy Kościuszki.

Wierzymy, że nasze starania zostaną uwieńczone powodzeniem. a osoby które będą nam w tym wspierać uzyskają satysfakcję uczestniczenia we wspólnym i patriotycznym dziele. A kiedy już powstanie Panorama na pewno zechcą ją osobiście zobaczyć. Darczyńcy, którzy wniosą znaczny wkład do budowy Panoramy zostaną uwiecznieni w księgach pamiątkowych i na tablicach. Samej Panoramie będzie towarzyszyć galeria obrazów współczesnych malarzy pokazująca działania Polaków o odzyskanie niepodległości od czasów Kościuszki po czasy współczesne. Dziękujemy za każdą, nawet najmniejszą kwotę, która będzie wspierać naszą akcję.

pomagam.pl/panorama

Proszę o rozsyłanie tej wiadomości wszystkim znajomym

                                                          dr Leszek Marek Krześniak

                                                 Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej  

 https://pomagam.pl/panorama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 lat TMM

Z A P R O S Z E N I E

 

2 marca 2019 r. o godz. 16.00

            w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki

             w Maciejowicach odbędzie się:

 

Uroczyste Zebranie

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MACIEJOWIC

 

Poświęcone 50 Rocznicy Utworzenia TMM

 

W programie:

 

– Rys historii TMM

 

– Dr Włodzimierz Kostecki –

  Przedstawienie sylwetki pochodzącego z   Maciejowic kompozytora    

  Józefa Furmanika

        – Informacje o planowanej Panoramie Bitwy Maciejowickiej

          i innych działaniach TMM w roku 2019

        – Wspomnienia i dyskusja

   Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pamiętają to pierwsze zebranie oraz rodziny osób, które uczestniczyły w tym zebraniu i we wszystkich działaniach Towarzystwa.

 

   Prosimy o przyniesienie zdjęć i pamiątek z działalności w TMM.

   Serdecznie zapraszamy osoby, które chcą włączyć się do działań   

   TMM.

Zarząd TMM