Home Fundacja
O fundacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 16 Marzec 2009 22:59
Najważniejsze cele działania:
 • 1. Kontynuacja tradycji kościuszkowskiej.
 • 2. Upamiętnienie miejsc związanych z życiem i działalnością Tadeusza Kościuszki i innych Wielkich Polaków.
 • 3. Wspieranie towarzystw, organizacji społecznych, kulturalnych, muzeów kościuszkowskich.
 • 4. Inspiracja, wspieranie i popularyzacja badań naukowych epoki kościuszkowskiej.
 • 5. Wspierania działań artystycznych, kulturalnych i wychowawczych.
 • 6. Popularyzacja polskiej sztuki ludowej i artystycznej.
 • 7. Współpraca z organizacjami Polaków na całym świecie.
 • 8. Staranie o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego.
 • 9. Umacnianie przyjaźni między narodami.
 • 10. Doradztwo i organizacja życia gospodarczego.


Najważniejsze dokonania:
 • 1. Współudział w organizacji obchodów rocznic kościuszkowskich, Sympozjów Kościuszkowskich, Rajdów Kościuszkowskich w Maciejowicach.
 • 2. Organizacja wyjazdów szlakami Tadeusza Kościuszki.
 • 3. Współpraca z organizacjami Polaków na Wschodzie (Białoruś, Ukraina i Rosja).
 • 4. Wspieranie działalności parafii i odbudowy zabytkowych kościołów na wschodzie.
 • 5. Rekonstrukcja grobu Franciszka Karpińskiego w Łyskowie na Białorusi.
 • 6. Tablice pamiątkowe w Pałacu Marmurowym w Sankt Petersburgu i kościele w Kosowie Poleskiem na Białorusi.
 • 7. Wydawnictwa o tematyce kościuszkowskiej.
 • 8. Organizacja paczek świątecznych dla dzieci uczących się języka polskiego na Białorusi i Ukrainie.
 • 9. Pomoc charytatywna.
 • 10. Pamiątkowy medal w związku z 200 rocznicą Insurekcji Kościuszkowskiej.
 • 11. Gromadzenie publikacji o tematyce kościuszkowskiej.
 • 12. Dokumentacja współczesnych przejawów tradycji kościuszkowskiej.

Publikacje:
 • 1. Założenia programowe fundacji.
 • 2. Zygmunt Walker Janke ''Rola artylerii w bitwie pod Maciejowicami''.
 • 3. Marian Marek Drozdowski ''Amerykańskie wątki biografii Tadeusza Kościuszki''.
 • 4. Leonard Ratajczyk ''Bitwa pod Maciejowicami i końcowe działania zbrojne w Powstaniu Kościuszkowskim''.
 • 5. Ks. Grzegorz Piramowicz ''Powinności nauczyciela''.
 • 6. Marian Marek Drozdowski ''Tradycja kościuszkowska w życiu i twórczości Ignacego Jana Paderewskiego''.
 • 7. Leonard Ratajczyk ''Udział Tadeusza Kościuszki w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki''.
 • 8. Leonard Ratajczyk ''W obronie niepodległości Rzeczypospolitej i Konstytucji 3 Maja''.
 • 9. Marian Marek Drozdowski ''Polskie środowisko literackie we Francji w latach 1939-1940''.
 • 10. Dorota Piotrowska ''Geograficzne dzieje doliny Wisły koło Maciejowicw ostatnim tysiącleciu''.
 • 11. Marian Marek Drozdowski ''Polskie środowisko literackie we Francji w latach 1939-1940''.
 • 12. Tadeusz Rawski ''Maciejowice 10.X.1794''.
 • 13. Tadeusz Kościuszko ''Wskazania obywatelskie''.
 • 14. ''Trzeci Maj w Warszawie''.
 • 15. Maria Anacka-Łyjak ''Serce Tadeusza Kościuszki - dzieje relikwii narodowej''.
 • 16. Franciszek Karpiński ''Otóż mój dom ubogi... ''.
 • 17. Danuta B. Łomaczewska ''Serce wydarte z polskiej piersi''.
 • 18. Tadeusz Chudy ''Aby było jaśniej...''.
 • 19. Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa ''Damy serca Tadeusza Kościuszki''.
 • 20. Michał Tymowski ''Polskie środowisko twórcze na emigracji we Francji wrzesień 1939 - czerwiec 1940''.
 • 21. Tadeusz Chróścielewski ''Antenaci''.
 • 22. Ziomek Olszewski Poezje. Żale Maciejowickie.
 • 23. XIV Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie. Maciejowice 11-12 X 1997.
 • 24. Magda Czardybon ''Życie i działalność oświatowa Grzegorza Piramowicza''.
 • 25. Tadeusz Kostecki ''Szkic do dziejów rodu Rokickich''.
 • 26. Henryk Frelek ''Jak rozwijano i pielęgnowano tradycje kościuszkowskie na Ziemi Garwolińskiej''.
 • 27. Halina Cieszkowska ''Oni tu żyli''.
 • 28. Halina Cieszkowska ''Uśmiech na barykadzie''.
Zmieniony ( Poniedziałek, 16 Marzec 2009 23:05 )