III KOŚCIUSZKOWSKI TURNIEJ PIŁKARSKI

III KOŚCIUSZKOWSKI TURNIEJ PIŁKARSKI

Z okazji obchodów 225 rocznicy Bitwy pod Maciejowicami.

Inicjatorem Turnieju jest Publiczna Szkoła Podstawowa  im. T. Kościuszki w Maciejowicach

Patronat nad turniejem obejmują:

 • Wójt Gminy Maciejowice,
 • Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej,
 • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Maciejowicach

Turniej odbędzie się 5 października 2019 r.  na kompleksie sportowym „ORLIK” przy Publicznej Szkole Podstawowej   w Maciejowicach (w razie braku dobrej pogody – na hali sportowej).                                         Prosimy  o zabranie obuwia miękkiego!!!

W Turnieju wezmą udział zaproszone drużyny (10-osobowe  z rocznika 2007-2008):

 • „GARBARNIA” Kurów
 • „WILGA” Garwolin
 • „GROM” Trojanów
 •  „PROMYK” Sobolew
 • „WISŁA” Maciejowice A
 • „WISŁA” Maciejowice B.

Program turnieju 5.10.2019r.:

 • godz. 9.15 przyjazd drużyn na boisko sportowe PSP  w Maciejowicach (parking od strony ulicy Sportowej),
 • godz. 9.45 oficjalne otwarcie Turnieju (boisko „ORLIK”),
 • godz. 10.00 rozpoczęcie rozgrywek piłkarskich,
 • godz. 14.00  zakończenie Turnieju i wręczenie pucharów, medali zaproszonym drużynom.

Informacje dodatkowe:

 • Drużyny biorące udział w Turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • Podział na grupy eliminacyjne nastąpi poprzez bezpośrednie losowanie opiekunów drużyn przed rozpoczęciem Turnieju,
 • Turniej rozgrywany jest według Regulaminu obowiązującego na boisku „ORLIK” (7 zawodników w polu,  3 zawodników rezerwowych); Szczegóły i zasady gry przedstawi zawodnikom Sędzia Główny przed rozpoczęciem Turnieju,
 • Drużyny uczestniczące w Turnieju otrzymują:
 • – puchary i medale za udział w Turnieju,

– talony na wyżywienie (woda, bigos, kiełbaska).

Ludowy Zespół Wokalny „Przyjaciółki”

Ludowy Żeński Zespół Wokalny „Przyjaciółki przy Miejskim Domu Kultury w Iwacewiczach na Białorusi został utworzony w roku 1990. Jego dyrektorem artystycznym była Katarzna A. Nesterowicz. W roku 2002 uzyskał tytuł Narodowego Zespołu Ludowego. Od 2015 roku Zespołem kieruje Anna V. Suchanosik.

            Zespół „Przyjaciółki” prowadzi aktywne życie koncertowe zarówno na festiwalach miejskich, jak i przy okazji świąt w rejonach i obwodach oraz wielokrotnie występował za granicą. Ma swój własny styl, własną osobowość artystyczną, która jest kluczem do sukcesu w czasie wszystkich jego występów. Kreacje Zespołu pobudzają struny duszy każdego słuchacza, wypełniając ją muzyką i dobrym nastroju.

            Podstawą działania Zespołu jest propagowanie sztuki  piosenkarskiej poprzez występy koncertowe. Repertuar zespołu jest bardzo bogaty od pieśni autorów i kompozytorów białoruskich, folkor, pieśni  rosyjskie, ukraińskie oraz utwory z innych krajów prezentowane we własnej interpretacji. Zespół wykonuje zarówno utwory pełne humoru, utwory liryczne, patriotyczne, jak  i piosenki wojskowe.

              Zespół cały czas się rozwija i aktualizuje swój repertuar. Występy Zespołu są dynamiczne i pozostawiają niezapomniane wrażenia.

Występy tego Zespołu towarzyszyć będą obradom XXXVI Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego

XXXVI Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie

Organizatorzy:

POLSKA FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA, TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MACIEJOWIC, TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII, WÓJT I RADA GMINY MACIEJOWICE, STAROSTWO POWIATOWE GARWOLIN, MUZEUM  im T.KOŚCIUSZKI  i GOK w Maciejowicach, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. T. KOŚCIUSZKI w Maciejowicach, ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 w Garwolinie, LUDOWE TOWARZYSTWO NAUKOWO-KULTURALNE O/GARWOLIN, MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI w Warszawie, MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO, STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ’POLSKA-WSCHÓD”

Serdecznie zapraszają

PROGRAM
XXXVI MIĘDZYNARODOWEGO  SYMPOZJUM  KOŚCIUSZKOWSKIEGO

4.X.2019 (Piątek) Sesja w Żelechowie „225 rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej”

10.00 Występ zespołu  „Przyjaciółki” z Iwacewicz na Białorusi

11.00 Dr Leszek Marek Krześniak – Prezentacja nowych obrazów związanych z           Tadeuszem Kościuszką i Panoramą Bitwy pod Maciejowicami”

11.20 Dr Mirosław Matosek, dr Dariusz Prokopowicz  – O Insurekcji Kościuszkowskiej w Ziemi Stężyckiej  i powiecie garwolińskim”

4 X 2019  (Piątek)  Garwolin – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte   ul. Kościuszki 53

12.00    XX MIĘDZYNARODOWA MŁODZIEŻOWA KONFERENCJA                                        KOŚCIUSZKOWSKA

Dr Leszek Marek Krześniak – „50 lat działalności Towarzystwa Miłośników Maciejowic dla rozwoju tradycji kościuszkowskich w powiecie garwolińskim”

Wystąpienia uczniów szkół powiatu garwolińskiego „Jakie przesłania T. Kościuszki są nadal aktualne”

Ogłoszenie wyników konkursu

Występ zespołu  z  Białorusi. 

Prezentacja szkiców do Panoramy Bitwy pod Maciejowicami

5 X 2019 sobota

9.30 III Piłkarski Turniej Kościuszkowski (Szkoła Podstawowa w Maciejowicach

17.00 Uroczyste otwarte spotkanie członków i sympatyków

           Towarzystwa Miłośników Maciejowic „50 lat minęło”

Otwarcie wystawy ‘Pół wieku działalności TMM”

Dr Leszek Marek Krześniak – O koncepcji Panoramy Bitwy Maciejowickiej

6 X 2019 niedziela  – SESJA PLENARNA – Maciejowice  (Szkoła Podstawowa)

9.00 Uroczysta Msza Św. – za poległych 10.X.1794 i w intencji 50 lat TMM.

10.15 Złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki i przy Kamieniu Pamięci na Rynku

10.50 Występ zespołu  z Białorusi.

11.30  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski „Mickiewiczowskie spojrzenie na Tadeusza   Kościuszkę i  Insurekcję”

12.00 Jubileusz 70 lat pracy naukowej Prof. dr hab. Tadeusz Rawskiego            Dr Witold Rawski – prezentacja dorobku naukowego Jubilata

12.30 Dr Leszek Marek Krześniak „50 lat działalności Tow. Miłośników Maciejowic”.

13.00 Dr Włodzimierz Kostecki– „ Józef Furmanik – wybitny kompozytor muzyki sakralnej  z Maciejowic”

13.30 Doktorant Marcin Gomółka „Rola prawicy powstańczej w Insurekcji”

14.00 Mgr Tadeusz Kostecki „ O mieszkańcach Maciejowic pochodzenia żydowskiego”

14.30 Mgr Andrzej Nakonieczny – „O strukturze społecznej mieszkańców ziemi          maciejowickiej w latach 1816- 1916”                               ‘      

14.50 Dyskusja

Imprezy towarzyszące:

Wystawa „50 lat Towarzystwa Miłośników Maciejowic”

Wystawa „Szkice do Panoramy Bitwy Maciejowickiej”.  

Promocja książek

IMPREZY TOWARZYSZĄCE W MACIEJOWICACH

10X 2019  (Czwartek)

17.00 Msza Św.

Apel Pamięci przy pomniku na Rynku w Maciejowicach

10 – 11 X 2019  XXXV Rajd Kościuszkowski – „Szlakami Bitwy Maciejowickiej”

Konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i jego epoce

18 X 2019 (piątek)  (Cytadela Warszawska, X pawilon ul.  Czujna)
WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

10.00 Złożenie kwiatów przy kamieniu upamiętniającym zwycięska Bitwę Powązkowską” Ul. Braci Załuskich

12.00  Prof. dr hab., Marian Marek Drozdowski „Wpływ tradycji kościuszkowskiej na            budowniczych II Rzeczypospolitej”  

12.30  Dr Witold Rawski –„ Życiorys naukowy Prof. dr hab. Tadeusz Rawskiego w 70 rocznicę  pracy naukowej”     

13.00 Mgr Maria Cajochen – Nieznany kordelas Kościuszki w Szwajcarii”

13.30 Dr Włodzimierz Kwaśniewicz – „O szablach Tadeusza Kościuszki”

14.00 Doktorant  Marek Łaski  – „Udział gen. Jana Henryka. Dąbrowskiego w Insurekcji            Kościuszkowskiej”.

14.30 Dr Leszek Marek Krześniak -„O koncepcji budowy Panoramy Bitwy pod Powązkami w Warszawie”

14.50 Doktorant Marcin Gomółka – ” Hugo Kołłątaj i jego rola w Insurekcji Kościuszkowskiej”

Dyskusja

Imprezy towarzyszące:

Wystawa z kolekcji obrazów o tematyce kościuszkowskiej Hakoba Mikayelyana (Armenia)

            Promocja książek:

Informacje: www.pfk.waw.pl       E.mail drlmk@wp.pl 602 175 238

Wojna 1792

18 maja 1792 roku rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska, zwana wojną w obronie Konstytucji 3 Maja
 
Poseł rosyjski Jakow Bułhakow wręczył ministrowi spraw zagranicznych Joachimowi Chreptowiczowi deklarację dworu petersburskiego, w której oskarżano Polskę o prześladowania prawosławnych i knowania z Portą osmańską. Tego samego dnia ponad 20 tysięcy konfederatów (27 kwietnia 1792 w Petersburgu zawiązano konfederację przeciwko Konstytucji 3 maja)wkroczyło do Polski wraz z zaprawioną w bojach rosyjską piechotą w sile 97 tysięcy.

Apel Panorama

 
 
 APEL W SPRAWIE PANORAMY MACIEJOWICKIEJ
Polska Fundacja Kościuszkowska w 225 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej postanowiła stworzyć Panoramę Bitwy Maciejowickiej (10 X 1794 r.),
w której niezwykłym męstwem wykazali się żołnierze Kościuszki. Mimo, że ulegli przeważającym siłom moskiewskim, a sam Tadeusz Kościuszko
został ranny i dostał się do niewoli, to ta największa w XVIII wieku bitwa na ziemiach polskich, była jednocześnie zaczynem do całego cyklu
starań dla odzyskania niepodległości i budowy nowoczesnego  społeczeństwa polskiego.
Budowa tej Panoramy w Maciejowicach będzie nie tylko atrakcją turystyczną, ale przede wszystkim działaniem na rzecz lepszego poznania historii naszego narodu i roli wybitnych jednostek w jego dziejach,  wzbudzania uczuć i zachowań  patriotycznych w miejscu, gdzie miały miejsce te wydarzenia i ten niewymierny wysiłek naszych przodków.
Duży, panoramiczny  obraz przedstawiający poszczególne fazy i epizody bitwy pozwoli widzom, zwłaszcza młodym, uzmysłowić sobie, jaką ofiarę własnego życia złożyli powstańcy Kościuszki.
Wierzymy, że nasze starania zostaną uwieńczone powodzeniem. a osoby które będą nam w tym wspierać uzyskają satysfakcję uczestniczenia we wspólnym i patriotycznym dziele. A kiedy już powstanie Panorama na pewno zechcą ją osobiście zobaczyć.
Darczyńcy, którzy wniosą znaczny wkład do budowy Panoramy zostaną uwiecznieni w księgach pamiątkowych i na tablicach. Samej Panoramie będzie towarzyszyć galeria obrazów współczesnych malarzy pokazująca działania Polaków o odzyskanie niepodległości od czasów Kościuszki po czasy współczesne. Dziękujemy za każdą, nawet najmniejszą kwotę, która będzie wspierać naszą akcję.
                                                          dr Leszek Marek Krześniak
                                                 Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej 
Aby wesprzeć nasze wspólne dzieło należy pisać do przeglądarki internetowej adres: https://pomagam.pl/panorama
 
pomagam.pl/panorama 
 
lub konto: 08 2490 0005 0000 4500 7541 8025
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Apel Panorama

 
  APEL W SPRAWIE PANORAMY MACIEJOWICKIEJ

Polska Fundacja Kościuszkowska w 225 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej postanowiła stworzyć Panoramę Bitwy Maciejowickiej (10 X 1794 r.), w której niezwykłym męstwem wykazali się żołnierze Kościuszki. Mimo, że ulegli przeważającym siłom moskiewskim, a sam Tadeusz Kościuszko został ranny i dostał się do niewoli, to ta największa w XVIII wieku bitwa na ziemiach polskich, była jednocześnie zaczynem do całego cyklu starań dla odzyskania niepodległości i budowy nowoczesnego  społeczeństwa polskiego.

Budowa tej Panoramy w Maciejowicach będzie nie tylko atrakcją turystyczną, ale przede wszystkim działaniem na rzecz lepszego poznania historii naszego narodu i roli wybitnych jednostek w jego dziejach,  wzbudzania uczuć i zachowań  patriotycznych w miejscu, gdzie miały miejsce te wydarzenia i ten niewymierny wysiłek naszych przodków.

Duży, panoramiczny  obraz przedstawiający poszczególne fazy i epizody bitwy pozwoli widzom, zwłaszcza młodym, uzmysłowić sobie, jaką ofiarę własnego życia złożyli powstańcy Kościuszki.

Wierzymy, że nasze starania zostaną uwieńczone powodzeniem. a osoby które będą nam w tym wspierać uzyskają satysfakcję uczestniczenia we wspólnym i patriotycznym dziele. A kiedy już powstanie Panorama na pewno zechcą ją osobiście zobaczyć. Darczyńcy, którzy wniosą znaczny wkład do budowy Panoramy zostaną uwiecznieni w księgach pamiątkowych i na tablicach. Samej Panoramie będzie towarzyszyć galeria obrazów współczesnych malarzy pokazująca działania Polaków o odzyskanie niepodległości od czasów Kościuszki po czasy współczesne. Dziękujemy za każdą, nawet najmniejszą kwotę, która będzie wspierać naszą akcję.

                                                          dr Leszek Marek Krześniak

                                                 Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej

Aby wesprzeć nasze wspólne dzieło należy pisać do przeglądarki internetowej adres: https://pomagam.pl/panorama

pomagam.pl/panorama

lub konto: 08 2490 0005 0000 4500 7541 8025

Jubileusze w LI LO Warszawa Rembertów

Od Kościuszki do Kościuszki, czyli jak LI LO świętowało stulecie niepodległości                i  75 – lecie swojego istnienia?

Ponieważ rocznicę stulecia niepodległości poprzedzał Rok Kościuszkowski, my z Kadrowej 9 – jedynego liceum w Warszawie noszącego imię Tadeusza Kościuszki – postanowiliśmy połączyć obchody obu wydarzeń. Powstał w ten sposób nietypowy projekt edukacyjno-społeczny, który zatytułowaliśmy „11 kroków na 11 listopada”.

Oto jak wyglądał nasz spacer z sympatyczną i żwawą „staruszką niepodległością”.

Krok pierwszy i drugi stanowiły debaty „Czy Tadeusz Kościuszko jest bohaterem naszych czasów” oraz „Między legendą a rzeczywistością. Czy II Rzeczypospolita była państwem, które odniosło sukces”. Każda z debat odbywała się w formule „za i przeciw”. Najpierw zwolennicy i przeciwnicy Tadeusza Kościuszki oraz II Rzeczypospolitej prezentowali określone problemy z życia Kościuszki i międzywojennej Polski negatywnie lub pozytywnie. Następnie publiczność opowiadając się po jednej ze stron, podnosiła w górę kartony określonego koloru: niebieski oznaczał poparcie dla Kościuszki i II Rzeczypospolitej natomiast czerwony ocenę krytyczną. Ponad setka uczestników każdej z debat poznała wiele ciekawostek. Dowiedziała się np., że Kościuszko dotarł na pole bitwy pod Zieleńcami właściwie po jej zakończeniu, a za niewypełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci  w międzywojennej Polsce, rodzice mogli zostać skazani na 5 dni aresztu.

W debatach uczestniczyli wybitni eksperci: prof. Rafał Chwedoruk z Instytutu Nau Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Marian Marek Drozdowski znawca problematyki kościuszkowskiej i dziejów II Rzeczypospolitej. Swoją wiedzą uczniów wspomagali również prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej dr Leszek Marek Krześniak, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego dr Adam Buława, dziennikarz Maciej Rosalak oraz muzealnicy Tomasz Frączek z Muzeum Kościuszki w Maciejowicach i Michał Cieślak z Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Debaty kościuszkowskie odbyły się w 2017 roku. Uświetniły obchody święta szkoły oraz rocznicę odzyskania niepodległości. Debata poświęcona II Rzeczypospolitej upamiętniła natomiast setną rocznicę powstania rządu Ignacego Paderewskiego. Przeprowadzona w styczniu 2019 roku była merytorycznym podsumowaniem obchodów stulecia niepodległości w naszym liceum.

Debaty oprócz swoich funkcji okolicznościowych przyniosły uczniom naszej szkoły wiele korzyści. Uczyły wyszukiwania informacji na konkretny temat, sztuki wystąpień publicznych oraz budowania argumentacji wokół przyjętej tezy. Debatowanie zintegrowało absolwentów uczniów i przedstawicieli środowiska kościuszkowskiego. Nie bez znaczenia był walor promocyjny, gościliśmy bowiem młodzież z warszawskich gimnazjów i szkół podstawowych.

Artystycznym podsumowaniem debat były etiudy iluzjonistyczne „Tadziuk czyli młodość Tadeusza Kościuszki” oraz „Okruchy II Rzeczypospolitej”. Ich autorem był absolwent LILO Bartosz Madej.

Przedsięwzięciami towarzyszącymi debatom były badania ankietowe poświęcone postaci Tadeusza Kościuszki oraz międzywojennej Polsce. Stanowiły trzeci z jedenastu kroków na 11 listopada. Chcieliśmy przekonać się co przeciętny ,,zjadacz chleba’’ wie o patronie naszej szkoły i II Rzeczypospolitej. Ankiety, w połączeniu z sondą uliczną przeprowadzoną przez uczniów, dostarczyły ciekawego materiału informacyjnego. Uczestnicy debat dowiedzieli się na przykład, że pierwsze skojarzenie niektórych ankietowanych z Tadeuszem Kościuszką to czapka z piórkiem a bitwa warszawska, zwana też cudem nad Wisłą, odbyła się w XV wieku między Polakami a Krzyżakami. Nic dziwnego, że wiele odpowiedzi wzbudziło mimowolne uśmiechy debatujących.

Krokiem czwartym w obchodach stulecia niepodległości był udział młodzieży w 33 i 34 edycji Rajdu Kościuszkowskiego. Na początku października każdego roku grupa naszych uczniów wyruszała bladym świtem do Maciejowic aby przemierzyć trasę marszu wojsk polskich lub rosyjskich na pole bitwy, która zadecydowała o losach Powstania Kościuszkowskiego. Jak stwierdził jeden z uczestników rajdu udział w takim przedsięwzięciu pozwala lepiej zrozumieć historię i samopoczucie żołnierza, który musi przejść 20 kilometrów a później jeszcze stoczyć walkę na śmierć i życie.

Kolejnym piątym krokiem była wielka lekcja historii przeprowadzona w marcu 2017 roku, z okazji 74 rocznicy powstania szkoły. Po części oficjalnej na scenę wkroczył Tadeusz Kościuszko. Wspierany prezentacją multimedialną opowiadał o swoim życiu, następnie widzowie mogli sprawdzić, czego się dowiedzieli, odpowiadając na wylosowane przez siebie pytania. Było przy tym sporo frajdy dla młodzieży, ponieważ to uczniowie wystąpili w roli układających pytania a nauczyciele w roli odpowiadających.

Krokiem szóstym była gra miejska ,,Na imieninach u Kościuszki’’ zgodnie z tytułem  w październiku ubiegłego roku uczniowie klasy ekonomiczno – europejskiej i  prawno – dziennikarskiej zebrali się pod warszawskim pomnikiem Tadeusza Kościuszki aby uczcić imieniny patrona szkoły. Podzieleni na kilka  grup rozwiązywali zadania związane z  tematyką kościuszkowską. Gra miała ogółem 15 punktów etapowych, z których pierwszym był wspomniany pomnik a ostatnim biblioteka szkolna. Uczestnicy musieli na przykład rozwiązać krzyżówkę na podstawie informacji umieszczonych na pomniku, obliczyć liczbę pełnych lat, miesięcy i dni dzielących wybuch insurekcji od zdobycia tzw. Pasty przez powstańców warszawskich, czy też pod pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego nagrać ciekawą wypowiedź przechodnia dotyczącą Tadeusza Kościuszki. W zgodnej opinii uczestników gra była świetną formą integracji oraz zdobywania wiedzy historycznej.

Stulecie niepodległości świętowaliśmy również popularyzując wśród uczniów postawę obywatelską, której prekursorem był naczelnik insurekcji.

Siódmym krokiem były zatem młodzieżowe wybory samorządowe, przeprowadzone w oparciu o listy ogólnopolskich komitetów wyborczych. Urna, karty do głosowania, komisja wyborcza…. Wszystko jak w prawdziwych wyborach. Każdy uczeń oddając głos mógł lepiej zrozumieć sens aktu wyborczego a tym samym istotę demokracji.

Krok ósmy stanowiła debata oksfordzka przeprowadzona w naszej szkole we współpracy z Fundacją Kultury Dialogu, w ramach miejskiego projektu ,,Wspólnie o wspólnocie’’. Edukatorzy z fundacji przeprowadzili warsztaty doskonalące umiejętność debatowania, następnie młodzież mogła sprawdzić się w debacie zatytułowanej ,, Czy komunikacja miejska powinna być bezpłatna”. Następnie przedstawiciele klasy ekonomiczno-europejskiej: Piotr Tarczyński, Piotr Marszałek i Antoni Warakomski wzięli udział w Warszawskim Turnieju Debat zdobywając wyróżnienie.

W piątek poprzedzający stulecie odzyskania niepodległości wykonaliśmy dziewiąty z jedenastu kroków na 11 listopada. Na głównej ulicy Rembertowa, noszącej imię gen. Antoniego Chruściela – Montera, odbył się happening patriotyczny. Jego organizatorem byli uczniowie z klasy pierwszej o profilu prawno – dziennikarskim. Młodzież przebrana w historyczne stroje rozdawała mieszkańcom pierwsze strony gazet z 11 listopada 1918 roku. Rembertowianie otrzymali również ulotki informujące dlaczego właśnie 11 listopada jest świętem niepodległości. Zjawił się nawet sam Józef Piłsudski, który na schodach ratusza odczytał depeszę informującą światowe mocarstwa o powstaniu niepodległego państwa polskiego.

Wyjaśnienie symboliki 11 listopada było również głównym celem lekcji okolicznościowych przeprowadzonych w ramach zajęć historii oraz historii i społeczeństwa. Lekcje takie postanowiliśmy przeprowadzić, kiedy w czasie sondy ulicznej, przeprowadzonej przy okazji debaty o II Rzeczypospolitej, okazało się że przeciętny Polak niewiele wie o tym, dlaczego właśnie 11 listopada świętuje odzyskanie niepodległości. Były one dziesiątym z naszych jedenastu kroków.

Wreszcie krok jedenasty! Dziewiątego listopada 2018 roku LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki było jedną z ponad 24 tys. szkół, które wzięły udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Rekord dla niepodległej” Uczniowie i nauczyciele o godzinie 11.11 odśpiewali pełną wersję hymnu narodowego. Następnie młodzież wyposażona w kartony odpowiedniego koloru utworzyła biało-czerwony napis 11 XI LILO, który został sfotografowany z drona przez ucznia klasy II C Antoniego Warakomskiego.

Po jedenastu krokach na jedenastego listopada nastąpił jeszcze krok dwunasty…, który można uznać za symboliczne podsumowanie obchodów stulecia niepodległości w naszej szkole.

Dwudziestego pierwszego marca 2019 roku w sali widowiskowej Akademii Sztuki Wojennej odbyła się uroczystość 75 – lecia LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki.  W obecności władz oświatowych i samorządowych oraz tłumnie przybyłych gości szkoła otrzymała nowy sztandar, którego centralnym punktem jest oczywiście starannie wyhaftowana postać Tadeusza Kościuszki. Stary sztandar po 57 latach użytkowania został honorowo wyprowadzony do szkolnej sali tradycji.

Rodzicami chrzestnymi nowego sztandaru zostali dowódca I Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki – płk Jan Wojno oraz kapitan Katarzyna Kostka – absolwentka naszej szkoły i pierwsza w historii polskiej armii kobieta pełniąca funkcję dowódcy okrętu wojennego. Honory dowódcy uroczystości pełnił płk Marek Ruszczak a pachnący nowością sztandar z rąk ojca chrzestnego odebrała dyrektor liceum Elżbieta Szepietowska – Paluch.

Jak zwykle przy okazji tego typu wydarzeń sporo było przemówień i podziękowań. Liceum otrzymało medal „ Zasłużony dla Tradycji Kościuszkowskiej” z rąk prezesa Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej dr Leszka Marka Krześniaka. Uroczystość zakończył spektakl „Wesele u Kościuszki”, w którym uczniowie liceum w nieco krzywym zwierciadle przedstawili szkołę i nauczycieli. Siedemdziesiąt pięć lat to brzmi dumnie!

Jesteśmy jak widać bardzo doświadczeni i każdego kto chce być mądry jak Kościuszko zapraszamy w nasze skromne progi!

Jako autorzy tekstu składamy serdeczne podziękowania prezesowi Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej –  dr Leszkowi Markowi Krześniakowi za wieloletnią współpracę życzliwość i otwartość. Przedstawicieli i sympatyków środowiska kościuszkowskiego zawsze chętnie gościmy w murach LILO!

Magdalena Kosiorek
Andrzej Sterniczuk