Wszechnica – zaproszenie

Z A P R O S Z E N I E

Polska Fundacja Kościuszkowska

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Serdecznie zapraszają

11 grudnia 2021(sobota) o godz. 13.00

a SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

Tadeusz Kościuszko w literaturze

Finisaż wystawy

„DAMY SERCA TADEUSZA KOŚCIUSZKI”

Prof. dr hab. Izabella Rusinowa – –  „ Gen. Józef Zajączek”

Dr Mieczysław Siciński„O uzbrojeniu wojska Insurekcji  w roku 1794”

Mgr Jacek Jaworski„O kosynierach”

Dr Mirosław Matosek„Tadeusz Kościuszko w literaturze niemieckojęzycznej”

Dr Iwona Stępień „Tadeusz Kościuszko w literaturze dwudziestolecia międzywojennego”

Mgr Ewelina Ławecka„Kościuszko nad Sekwaną”

Mgr Ewelina Krzyżanowska„Naczelnik Tadeusz Kościuszko w literaturze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej”

Mgr Anna Bielecka„Tadeusz Kościuszko w literaturze angielskiej”

Mgr Angelina Ignatieva„Kościuszko w literaturze rosyjskojęzycznej”

Dr  Leszek Marek Krześniak– „O obchodach 275 rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki”

– Dyskusja

Miejsce spotkania: Al. Solidarności 62

Informacje: 22 625-49-77, tel/fax 22 629-88-01

                                   www.pfk.waw.pl  E mail: drlmk@wp.pl  

Inscenizacja Bitwy pod Maciejowicami

10 października 2021 r. w 227 rocznicę bitwy pod Maciejowicami, na rynku w Maciejowicach odbyła się inscenizacja jednego z epizodów bitewnych przedstawionych według pomysłu i w reżyserii Adriana Pogorzelskiego. Polska Fundacja Kościuszkowska i Towarzystwo Miłośników Maciejowic od kilku już lat czynią usilne starania, aby został namalowany wielki obraz panoramiczny przedstawiający tę niezwykle ważną dla losów naszego kraju bitwę. Inscenizacja ta, jak i poprzednie organizowane na polu bitwy od roku 1993 przybliżają zrozumienie przebiegu bitwy.Występowaliśmy do władz Gminy, aby na cele panoramy przeznaczyć obiekt i teren po zlikwidowanej szkole w Oronnem, ale nadal czekamy na pozytywną odpowiedź. Ponieważ Maciejowice i ostatnia bitwa Tadeusza Kościuszki mają sławę światową, to planowana Panorama nie będzie narzekać na brak zwiedzających.Szukamy sojuszników i osób, które przyczynićby się mogły do realizacji tego zamiaru i zapraszamy do współpracy.

Jubileusz prof.dr hab. Barbary Falińskiej

Jubileusz prof. Barbary Falińskiej

W dniu 26 listopada w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Badania gwaroznawczo-kulturoznawcze w powiecie Ostrów Mazowiecka na tle ogólnopolskim

Konferencja ta była formą uczczenia jubileuszu 90-lecia prof. dr hab. Barbary Falińskiej, która pochodzi z tych okolic i od wielu lat prowadzi badania gwaroznawcze na Mazowszu, Podlasiu, Warmii i Mazurach.

Jubilatka od 70 lat jest czynna naukowo i w czasie konferencji wręczono świeżo wydrukowaną książkę autorstwa jubilatki z serii Dialog Pokoleń.

Niezwykła aktywność i inspirowanie badań naukowych z zaangażowaniem do tych badan, także uczniów szkół, działaczy towarzystw naukowych i kulturalnych, studentów i pracowników nauki przyniosła plon w postaci bardzo wielu opracowań i publikacji.

Prof. Barbara Falińska wielokrotnie występowała na Międzynarodowych Sympozjach Kościuszkowskich w Maciejowicach i zachęcała do badań gwary i przeszłości Powiśla Maciejowickiego, uczestniczyła w sesjach w Szkole Podstawowej w Antoniówce. Wysoce ceni sobie działalność i współpracę z Panią Jadwigą Krześniak, która stworzyła ekspozycję muzealną w Antoniówce i zebrała bardzo wiele materiału z tradycji ludowej  Powiśła.

Polska Fundacja Kościuszkowska i Towarzystwo Miłośników Maciejowic z okazji jubileuszu i z podziękowaniem za działalność prof. Barbary Falińskiej wręczyła namalowany specjalnie na tę okazję jej portret, który został wykonany przez artystę malarza Hakoba Mikayelyana oraz ostatnią publikację książkową prof. Mariana Marka Drozdowskiego „Tadeusz Kościuszko, Szkice biograficzne. Tradycja. Prezes PFK wygłosił referat „Nazwy gwarowe i ogólnopolskie roślin używanych w ziołolecznictwie”.

Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Braun i wszyscy uczestnicy konferencji poza życzeniami, deklarowali swoją pomoc i wsparcie dla dalszych działań prof. Barbary Falińskiej

Fotograficzna relacja z uroczystości 15 X 2021

15 października 2021 pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki delegacje zlożyły kwiaty, następnie odbyło się otwarcie wystawy „Ludzie Tradycji Kościuszkowskiej” i Warszawska Sesja Kościuszkowska w Muzeum Niepodległości. Oto kilkanaście zdjęć z tych wydarzeń https://www.facebook.com/PolskaFundacjaKosciuszkowska/photos/pcb.826712571339633/826712281339662

Delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Maciejowicach

Delegacja Szczekocin z Prezesem Czesławem Orlińskim

Szczekociny

Wystawa LUDZIE TRADYCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ

LUDZIE TRADYCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ

Na wystawie zaprezentowano 38 portretów osób,

które już za życia doceniały wielkość Tadeusza Kościuszki,  pomagały w jego działaniach i rozsławiały jego imię oraz osób które przyczyniły się rozwoju tradycji kościuszkowskich w kraju i poza granicami w ciągu ponad dwóch wieków.

    Poczynając od księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, komendanta Szkoły Rycerskiej, jego żony Izabeli Czartoryskiej, Juliana Ursyna Niemcewicza, sekretarza, adiutanta, przyjaciela, Grzegorza Piramowicza sekretarza Komisji Edukacji Narodowej, Konstancji z Czartoryskich Zamoyskiej, jej córki Anny później Sapieżyny, pierwszej miłości Tadeusza Kościuszki –  Ludwiki Sosnowskiej później ks. Lubomirskiej, dowódców wojskowych i przyjaciół z okresu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych: Jerzego Waszyngtona, Thomasa Jeffersona i Nathaniela Greena, gen. Franciszka Paszkowskiego budowniczego

i Kopca Kościuszki w Krakowie i pierwszego Prezesa Komitetu Kopca, Edmunda Strzeleckiego, który najwyższą górę w Australii nazwał Górą Kościuszki.

           Na wystawie znalazły się portrety znakomitych  historyków: Tadeusza Korzona, Szymona Askenazego,  Stanisława Herbsta, Andrzeja Zahorskiego, Mariana Marka Drozdowskiego, Izabelli Rusinowej, Wiesława Majewskiego, Mieczysława Haimana, Włodzimierza Kosteckiego,

         Działaczy politycznych nawiązujących do tradycji kościuszkowskiej – Ignacego Jana Paderewskiego i Józefa Piłsudskiego.

         Prezentowane są także portrety działaczy towarzystw kościuszkowskich: Mieczysława Rokosza i Tomasza Otrębskiego obydwu z Krakowa, Eugeniusza Skoczenia z Racławic, Czesława Orlińskiego ze Szczekocin, Radosława Matusewicza z Połańca, Stefana Roli i Leszka Marka Krześniaka z Maciejowic, Leonida Niestarczuka z Brześcia na Białorusi,  Ernestyny Skurjat-Kozek z Australii i pisarki Barbary Wachowicz oraz kolekcjonera Krzysztofa Lachowicza z Wrocławia.   

Wystawa ta wieńczy tegoroczne XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie i wchodzi w skład obchodów 275 rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki.

Autorem obrazów jest artysta-malarz Hakob Mikayelyan z Armenii, który od 2017 r. maluje obrazy o tematyce kościuszkowskiej. Poza tą wystawą jest autorem cyklu 17 portretów „Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej’, wielu portretów Tadeusza Kościuszki, a także obrazów przedstawiających bitwy insurekcji m.in. pod Racławicami, Warszawą i Maciejowicami.

Polska Fundacja Kościuszkowska czyni usilne starania, aby został zrealizowany pomysł namalowania Panoram Maciejowickiej i Warszawskiej

         www.pfk.waw.pl;  Fb. Polska Fundacja Kościuszkowska

         E mail: poczta@pfk.waw.pl,      tel. 602 175 238

https://www.facebook.com/PolskaFundacjaKosciuszkowska/?ref=pages_you_managehttps://www.facebook.com/PolskaFundacjaKosciuszkowska/photos/pcb.823605688316988/823593014984922/