Zaktualizowany program Sympozjum

PROGRAM
XXXIX MIĘDZYNARODOWEGO  SYMPOZJUM  KOŚCIUSZKOWSKIEGO

7 X 2022 SESJA w ŻELECHOWIE „205 rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie, ul. Traugutta 5, 08-430 Żelechów

10.00 Koncert melodii i piosenek „Na Kościuszkowską Nutę”

11.15 Dr Leszek Marek Krześniak – „Tadeusz Kościuszko – 205 rocznica śmierci – przesłanie dla potomnych”

11.45 Mgr Anna Wiśnioch – „Wychowanie patriotyczne żołnierzy Powstania Kościuszkowskiego”

12.15 Dr Mirosław Matosek – „Dziennikarze w służbie Insurekcji kościuszkowskiej”    

12.40 Mgr Iwona Jończyk – „Exlibrisy kościuszkowskie

Prezentacja wystawy obrazów „Śladami Tadeusza Kościuszki nad Wisłą”  

7 X 2022 SESJA w GARWOLINIE – Dworek w Miętnem

17.30 Dr Leszek Marek Krześniak – „O wpływie kobiet na losy Tadeusza  

          Kościuszki i historię”

– „Na Kościuszkowską Nutę” –  koncert utworów skomponowanych przez

   Tadeusza Kościuszkę i poświęconych Naczelnikowi i Insurekcji

–  Wystawa obrazów „Damy serca Tadeusza Kościuszki”

8 X 2022 sobota  – SESJA PLENARNA – Maciejowice  (Szkoła Podstawowa, ul. T. Kościuszki 19)

10.00  Złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki i przy szkole

10.15  Koncert melodii „Na Kościuszkowską Nutę”

           i ich analiza muzykologiczna – Mgr Alina Małachowska, Mgr Andrzej Bator

11.00  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – „Tradycja kościuszkowska w       

           czasie wojny   polsko-bolszewickiej i w roku 1939”

11.30 Prof. dr hab. Gnat Wieteska – „Generał Adam Skilski dowódca insurekcji w powiecie

           garwolińskim

12.00 Dr Włodzimierz Kostecki – „Insurekcja Kościuszkowska na północno-

           wschodnich terenach Rzeczypospolitej”

12.20 Mgr Marek Ziędalski – „Działalność społeczna i fundatorska Zamoyskich z Podzamcza”

12.40 Dr Leszek Marek Krześniak – „515 rocznica praw miejskich Maciejowic”

13.10 Dr Marcin Gomółka – „Obraz insurekcji kościuszkowskiej na podstawie dziennika

          brygadiera Józefa Kopcia”

13.40 Dr Mariusz Rombel  – „ Bunt ułanów w Maciejowicach w roku 1936”

14.00 Mgr Andrzej Nakonieczny – „Sprawa gen. Adama Ponińskiego we Francji w roku 1803”

14.20 Stud. Natalia Wiśnioch – „Tadeusz Kościuszko w literaturze Stanów Zjednoczonych

          Ameryki Północnej”                                   

14.40 Dyskusja

Imprezy towarzyszące:

–  Wystawa obrazów „Damy serca Tadeusza Kościuszki”

–  Promocja książek

16.00 Spacer historyczny na polu bitwy, ognisko

Imprezy towarzyszące w Maciejowicach :

 8 X 2022  XXXVII Rajd Kościuszkowski – „Szlakami Bitwy Maciejowickiej”

Konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i jego epoce

9 X 2022 (niedziela ) Obchody 228 rocznicy Bitwy pod Maciejowicami

Msza Św. Apel poległych pod pomnikiem T. Kościuszki na Rynku, inscenizacja

14 X 2022 (piątek)   Muzeum Niepodległości, Al. Solidarności 62

WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

11.00 Złożenie kwiatów przy pomniku Tadeusza Kościuszki – Plac Żelaznej Bramy

12.00 Wernisaż wystawy  „Kościuszkowskie Telegramy patriotyczne”

12.30  Koncert „Na Kościuszkowską Nutę

13.00  Prof. dr hab. Janusz Wojtasik – „Polityczne dziedzictwo Tadeusza Kościuszki”

13.30  Prof. dr hab. Izabella Rusin – „Tadeusz Kościuszko w pamiętnikach gen. Józefa .   

           Zajączka i Antoniego Trembickiego”

14.00 Dr Krzysztof Jabłonka –  „Wpływ twórczości Jeana Jacquesa Rousseau na młodego  

           Kościuszkę.”

14.20 Dr Leszek Marek Krześniak  – „O staraniach o Panoramę Maciejowicką i Warszawską”

14.40 Dr Ernestyna Skurjat Kozek  –  „O czarnoskórych przyjaciołach Kościuszki”

15.00 Dr Teresa Kaczorowska – „O tradycjach kościuszkowskich w twórczości Marii

           Konopnickiej (180 rocznica urodzin)”

15.20 Mgr Angelina Ignatieva –  „Kościuszko w literaturze i folklorze narodów

           wschodniosłowiańskich”

Dyskusja

Imprezy towarzyszące:

Wystawa „Kościuszkowskie telegramy patriotyczne z kolekcji Krzysztofa Lachowicza ”  

Prezentacja nowych obrazów autorstwa Hakoba Mikayelyana (Armenia)

Promocja książek

SESJA INTERNETOWA

Siergiej Kazak z Białorusi – O projekcie „Polonez” – musicalu o T. Kościuszce i nowych obrazach historycznych

Dr Ihar Mielnikau Mińsk, Białoruś – „O roli nauki historii i świadomości historycznej społeczeństwa Białorusi”

Anna Paniszewa – „Wiersze Marii Konopnickiej po białorusku”

Jurij Ustin – „O współczesnych powieściach o Tadeuszu Kościuszce wydanych po rosyjsku”

Robert Kościuszko  „O powieściach dla młodzieży  z cyklu – Syn Wolności”

Zaproszenie na XXXIX Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie

PROGRAM
XXXIX MIĘDZYNARODOWEGO  SYMPOZJUM  KOŚCIUSZKOWSKIEGO

7 X 2022 SESJA w ŻELECHOWIE

„205 rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie, ul. Traugutta 5, 08-430 Żelechów

10.00 Koncert melodii i piosenek „Na Kościuszkowską Nutę”

11.15 Dr Leszek Marek Krześniak – „Tadeusz Kościuszko – 205 rocznica śmierci – przesłanie dla potomnych”

11.45 Mgr Anna Wiśnioch – „Wychowanie patriotyczne żołnierzy Powstania Kościuszkowskiego”

12.15 Dr Mirosław Matosek – „Dziennikarze w służbie Insurekcji kościuszkowskiej”    

12.40 Mgr Iwona Jończyk – „Exlibrisy kościuszkowskie

Prezentacja wystawy obrazów „Śladami Tadeusza Kościuszki nad Wisłą”  

7 X 2022 SESJA w GARWOLINIE – Dworek w Miętnem

17.30 Dr Leszek Marek Krześniak – „O wpływie kobiet na losy Tadeusza  

          Kościuszki i historię”

– „Na Kościuszkowską Nutę” –  koncert utworów skomponowanych przez

   Tadeusza Kościuszkę i poświęconych Naczelnikowi i Insurekcji

–  Wystawa obrazów „Damy serca Tadeusza Kościuszki”

8 X 2022 sobota  – SESJA PLENARNA – Maciejowice  (Szkoła Podstawowa, ul. T. Kościuszki 19)

10.00  Złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki i przy szkole

10.15  Koncert melodii „Na Kościuszkowską Nutę”

           i ich analiza muzykologiczna – Mgr Alina Małachowska, Mgr Andrzej Bator

11.00  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – „Tradycja kościuszkowska w       

           czasie wojny   polsko-bolszewickiej i w roku 1939”

11.30 Prof. dr hab. Gnat Wieteska – „Generał Adam Skilski dowódca insurekcji w powiecie

           garwolińskim

12.00 Dr Włodzimierz Kostecki – „Insurekcja Kościuszkowska na północno-

           wschodnich terenach Rzeczypospolitej”

12.20 Mgr Marek Ziędalski – „Działalność społeczna i fundatorska Zamoyskich z Podzamcza”

12.40 Dr Leszek Marek Krześniak – „515 rocznica praw miejskich Maciejowic”

13.10 Dr Marcin Gomółka – „Obraz insurekcji kościuszkowskiej na podstawie dziennika

          brygadiera Józefa Kopcia”

13.40 Dr Mariusz Rombel  – „ Bunt ułanów w Maciejowicach w roku 1936”

14.00 Mgr Andrzej Nakonieczny – „Sprawa gen. Adama Ponińskiego we Francji w roku 1803”

14.20 Stud. Natalia Wiśnioch – „Tadeusz Kościuszko w literaturze Stanów Zjednoczonych

          Ameryki Północnej”                                   

14.40 Dyskusja

Imprezy towarzyszące:

–  Wystawa obrazów „Damy serca Tadeusza Kościuszki”

–  Promocja książek

16.00 Spacer historyczny na polu bitwy, ognisko

Imprezy towarzyszące w Maciejowicach :

 8 X 2022  XXXVII Rajd Kościuszkowski – „Szlakami Bitwy Maciejowickiej”

Konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i jego epoce

9 X 2022 (niedziela ) Obchody 228 rocznicy Bitwy pod Maciejowicami

Msza Św. Apel poległych pod pomnikiem T. Kościuszki na Rynku, inscenizacja

14 X 2022 (piątek)   Muzeum Niepodległości, Al. Solidarności 62
WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

11.00 Złożenie kwiatów przy pomniku Tadeusza Kościuszki – Plac Żelaznej Bramy

12.00 Wernisaż wystawy  „Kościuszkowskie Telegramy patriotyczne”

12.30  Koncert „Na Kościuszkowską Nutę

13.00  Prof. dr hab. Janusz Wojtasik – „Polityczne dziedzictwo Tadeusza Kościuszki”

13.30  Prof. dr hab. Izabella Rusin – „Tadeusz Kościuszko w pamiętnikach gen. A. Zajączka i

          A. Trembickiego”

14.00 Dr Krzysztof Jabłonka –  „Wpływ twórczości Jeana Jacquesa Rousseau na młodego  

           Kościuszkę.”

14.20 Dr Leszek Marek Krześniak  – „O staraniach o Panoramę Maciejowicką i Warszawską”

14.40 Dr Ernestyna Skurjat Kozek  –  „O czarnoskórych przyjaciołach Kościuszki”

15.00 Dr Teresa Kaczorowska – „O tradycjach kościuszkowskich w twórczości Marii

           Konopnickiej (180 rocznica urodzin)”

15.20 Mgr Angelina Ignatiewa –  „Kościuszko w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich”

Dyskusja

Imprezy towarzyszące:

Wystawa „Kościuszkowskie Telegramy Patriotyczne z kolekcji Krzysztofa Lachowicza ”  

Prezentacja nowych obrazów autorstwa Hakoba Mikayelyana (Armenia)

Promocja książek

SESJA INTERNETOWA

Siergiej Kazak z Białorusi – O projekcie „Polonez” – musicalu o T. Kościuszce i nowych obrazach historycznych

Dr Ihar Mielnikau Mińsk, Białoruś – „O roli nauki historii i świadomości historycznej społeczeństwa Białorusi”

Anna Paniszewa – „Wiersze Marii Konopnickiej po białorusku”

Jurij Ustin – „O współczesnych powieściach o Tadeuszu Kościuszce wydanych po rosyjsku”

Robert Kościuszko  „O powieściach dla młodzieży  z cyklu – Syn Wolności”

Podróż Historyczna do Sosnowicy

LUBELSZCZYZNA  Z KOŚCIUSZKĄ 09 – 10.07.2022
wycieczka autokarowa

DZIEŃ I:       Warszawa – Kozłówka – Lublin(Sławinek) – Chełm
Warszawa:  godz. 7.30 – spotkanie uczestników na parkingu przy ul. Parkingowej
odjazd w trasę godz. 7.45.  Zwiedzanie  miejscowości i obiektów na trasie:

Kozłówka – to jeden z najwspanialszych zespołów pałacowo-parkowych w Polsce; zbudowany w XVIII wieku przez rodzinę Bielińskich, następnie był siedzibą  Zamoyskich.  Przebudowa pałacu nastąpiła w latach 1898-1911.  Zwiedzanie: pałacu z autentycznym wyposażeniem z XIX
 początków XX w, z cenną kolekcją malarstwa; pałacowej kaplicy wzorowanej na kaplicy w Wersalu,  powozowni. Spacer po pięknym ogrodzie kwiatowym, rozariami oraz nastrojowym parkiem krajobrazowym.  Czas wolny.


Lubartów – spojrzenie na zespół pałacowo-parkowy z barokowym pałacem Sanguszków, murowaną oranżerią i rozległym parkiem; oraz barokową bazylikę św. Anny.

Lublin – Sławinek: zwiedzanie Dworku Kościuszków na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS.
Teren ogrodu – to dawny folwark Kościuszków; w latach 1774-1776 u stryja Jana Nepomucena przebywał Tadeusz Kościuszko …

Lublin – przejazd Alejami Racławickimi, Krakowskim Przedmieściem (odcinek); spacer przez Plac Litewski, Krakowskim Przedmieściem, przez Stare Miasto do wzgórza zamkowego.

Świdnik – z lotniskiem od 1938 r, od lat 50-tych  producent motocykli, następnie śmigłowców;

z prawami miejskimi od 7 października 1954 roku;   Strefa historii z wystawą  „Świdnik – miasto wolności i marzeń”.

Chełm – jest położony na terenie historycznej Rusi Czerwonej i był jednym z Grodów Czerwieńskich; w XIII w. stolica księstwa halicko-włodzimierskiego; od 1392 posiada prawa miejskie. Miasto z historią wielu ważnych wydarzeń; kilkakrotnie siedziba biskupstwa prawosławnego, 1596–1875 siedziba biskupstwa unickiego, 1349–1807 biskupstwa rzymskokatolickiego;  jedna z większych gmin żydowskich.
Odwiedzimy Ducha Bielucha w podziemiach kredowych (pamiętamy o kurtce lub swetrze –  ok. 9st.C). Wędrówka na Górę Katedralną z bazyliką pw. Narodzenia NMP – do 1875r. katedra unicka diecezji chełmskiej – obecnie najważniejsza świątynia w mieście.

Przejazd do hotelu „LWÓW”, zakwaterowanie; obiadokolacja. Dla chętnych – spacer wieczorny.

DZIEŃ  II:    Chełm – Włodawa – Poleski Park Narodowy – Sosnowica – Warszawa

Śniadanie w hotelu.  Wyjazd w trasę godz. 8.30 – 8.45.

Sobibór – ośrodek eksterminacji Żydów w ramach „Aktion Reinhardt” w katach 1942-1943.

Zwiedzanie: Muzeum i Miejsca Pamięci, złożenie wiązanki kwiatów.


Włodawa – miasto trzech kultur, położone nad rzekami – Włodawką i Bugiem przy granicy
z Białorusią. Zobaczymy: barokowy kościół parafialny pw. św. Ludwika; cerkiew prawosławną pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy;  Wielką Synagogę oraz dwa budynki pokrewne;

„czworobok – jedyny taki obiekt w Polsce.  Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Odrobina czasu wolnego w centrum  z Fontannami Trzech Kultur…

Urszulin – siedziba dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego.
Załucze Stare – Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny –  Muzeum Poleskiego PN – zwiedzanie; przejazd do Parku – wędrówka ścieżkami, często po kładkach nad torfowiskami.

Sosnowica – miejsce związane z Tadeuszem Kościuszką, który jako nauczyciel przybył w 1775 roku aby córkę właściciela majątku – Ludwikę, uczyć rysunku, malarstwa, matematyki, języka francuskiego.   Nieszczęśliwa miłość spowodowała emigrację do Stanów Zjednoczonych (skąd wrócił jako wielki bohater) Zwiedzanie parku założonego przez T. Kościuszkę, „Dworku Kościuszki”.

            15.00 – posiłek w Gościńcu Sosnowickim

            17.00 – koncert

Kock – Białobrzegi – złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Berka Joselewicza, który  podczas insurekcji kościuszkowskiej w 1794 zorganizował Pułk Lekkokonny Starozakonny ; walczył w Legionach Polskich we Włoszech, w roku 1809 zginął pod Kockiem.

Przewidywany powrót do Warszawy godz. 21.30 – 22.00 (centrum).

Odpłatność za osobę:                       420 PLN     

Odpłatność zawiera:  przejazd autobusem dostosowanym do wielkości grupy; zakwaterowanie w hotelu – pokoje 2-3-osobowe z łazienkami; wyżywienie: obiadokolacja I dnia, śniadanie i posiłek turystyczny II dnia; obsługę pilota na całej trasie;  ubezpieczenie NNW w kwocie 20 tys. zł/ osoba; opłaty drogowe, parkingowe; VAT.

Cena nie zawiera : biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz obsługi przewodników miejscowych wg poniższego zestawienia:
Kozłówka      
– karnet (pałac,powozownia, galeria, kaplica)           N – 42 PLN                U – 21 PLN

Lublin
– Ogród Botaniczny i Dwór Kościuszków               N – 10 PLN                U – 10 PLN

Chełm – podziemie kredowe                                    N – 12 PLN                U – 12 PLN

Poleski Park Narodowy                                          N – 18 PLN                U –  9 PLN

                        ————————————————————————————-

                        Razem  bilety:                 normalne     82 PLN,          ulgowe     52 PLN

            – usługa przewodników w muzeach              razem 550 PLN za grupę
                        (do podziału przez liczbę uczestników imprezy)

Uwaga:  osoby zainteresowane zwiedzaniem w Kozłówce tylko pałacu – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie – płatność wówczas wynosi  N-30,-zł;   U-15,- zł;

*****************************************************************************

Zgłoszenia przyjmują:

       Polska Fundacja Kościuszkowska
           
Adres:  al. Jerozolimskie 31 m 14, 00-508 Warszawa

            Telefon:  22 625 49 77;    602 175 238     poczta@pfk.waw.pl

         Informacje o wycieczce  tel.  503 141 524

                                                                       Serdecznie zapraszamy!