Wystawa LUDZIE TRADYCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ

LUDZIE TRADYCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ

Na wystawie zaprezentowano 38 portretów osób,

które już za życia doceniały wielkość Tadeusza Kościuszki,  pomagały w jego działaniach i rozsławiały jego imię oraz osób które przyczyniły się rozwoju tradycji kościuszkowskich w kraju i poza granicami w ciągu ponad dwóch wieków.

    Poczynając od księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, komendanta Szkoły Rycerskiej, jego żony Izabeli Czartoryskiej, Juliana Ursyna Niemcewicza, sekretarza, adiutanta, przyjaciela, Grzegorza Piramowicza sekretarza Komisji Edukacji Narodowej, Konstancji z Czartoryskich Zamoyskiej, jej córki Anny później Sapieżyny, pierwszej miłości Tadeusza Kościuszki –  Ludwiki Sosnowskiej później ks. Lubomirskiej, dowódców wojskowych i przyjaciół z okresu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych: Jerzego Waszyngtona, Thomasa Jeffersona i Nathaniela Greena, gen. Franciszka Paszkowskiego budowniczego

i Kopca Kościuszki w Krakowie i pierwszego Prezesa Komitetu Kopca, Edmunda Strzeleckiego, który najwyższą górę w Australii nazwał Górą Kościuszki.

           Na wystawie znalazły się portrety znakomitych  historyków: Tadeusza Korzona, Szymona Askenazego,  Stanisława Herbsta, Andrzeja Zahorskiego, Mariana Marka Drozdowskiego, Izabelli Rusinowej, Wiesława Majewskiego, Mieczysława Haimana, Włodzimierza Kosteckiego,

         Działaczy politycznych nawiązujących do tradycji kościuszkowskiej – Ignacego Jana Paderewskiego i Józefa Piłsudskiego.

         Prezentowane są także portrety działaczy towarzystw kościuszkowskich: Mieczysława Rokosza i Tomasza Otrębskiego obydwu z Krakowa, Eugeniusza Skoczenia z Racławic, Czesława Orlińskiego ze Szczekocin, Radosława Matusewicza z Połańca, Stefana Roli i Leszka Marka Krześniaka z Maciejowic, Leonida Niestarczuka z Brześcia na Białorusi,  Ernestyny Skurjat-Kozek z Australii i pisarki Barbary Wachowicz oraz kolekcjonera Krzysztofa Lachowicza z Wrocławia.   

Wystawa ta wieńczy tegoroczne XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie i wchodzi w skład obchodów 275 rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki.

Autorem obrazów jest artysta-malarz Hakob Mikayelyan z Armenii, który od 2017 r. maluje obrazy o tematyce kościuszkowskiej. Poza tą wystawą jest autorem cyklu 17 portretów „Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej’, wielu portretów Tadeusza Kościuszki, a także obrazów przedstawiających bitwy insurekcji m.in. pod Racławicami, Warszawą i Maciejowicami.

Polska Fundacja Kościuszkowska czyni usilne starania, aby został zrealizowany pomysł namalowania Panoram Maciejowickiej i Warszawskiej

         www.pfk.waw.pl;  Fb. Polska Fundacja Kościuszkowska

         E mail: poczta@pfk.waw.pl,      tel. 602 175 238

https://www.facebook.com/PolskaFundacjaKosciuszkowska/?ref=pages_you_managehttps://www.facebook.com/PolskaFundacjaKosciuszkowska/photos/pcb.823605688316988/823593014984922/

Wszechnica Kościuszkowska

Polska Fundacja Kościuszkowska

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Serdecznie zapraszają

30 września 2021(czwartek) o godz. 14.00

na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

Prof. dr hab. Izabella Rusinowa

– „ Pamiętniki czasów moich” Juliana Ursyna Niemcewicza jako dokument historyczny

Dr hab. Andrzej Żak

„Jakub Jasiński i obrona Pragi w roku 1794”

 Prof. dr hab. Włodzimierz Marciniak

– „Wokół Smoleńska” – relacja byłego Ambasadora R.P. w Federacji Rosyjskiej”

– Dyskusja

Miejsce spotkania: Al. Solidarności 62

XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie

PROGRAM
XXXVIII MIĘDZYNARODOWEGO  SYMPOZJUM  KOŚCIUSZKOWSKIEGO

6 X 2021  środa –  Lublin, Fundacja Willa Polonia ul. Kowalska 1     Salon Artystyczny Umbilicus Urbi

Wystawa portretów „Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej” ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie

Dr Leszek Marek Krześniak – „Rodowód Tadeusza Kościuszki”

Dr Tadeusz Skoczek – „Insurekcja Kościuszkowska i jej Naczelnik w legendzie,       historiografii i sztuce”

8 X 2021 piątek  Żelechów, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury   ul. Traugutta 5

  „275 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki”

10.00 Koncert melodii skomponowanych przez Tadeusza Kościuszkę i o T. Kościuszce

Mgr Alina Małachowska – analiza muzykologiczne utworów  T. Kościuszki

11.15 Dr Leszek Marek Krześniak – „Tadeusz Kościuszko – jakim  był człowiekiem”

11.45 Dr Mirosław Matosek – „Szlakiem dywizji gen. Karola  Sierakowskiego – od Terespola  do Maciejowic”

12.15 Dr Tadeusz Skoczek, dr Leszek Marek Krześniak –

          Prezentacja wystawy portretów –  „Przywódcy Insurekcji  Kościuszkowskiej”

9 X 2021 sobota  – SESJA PLENARNA – Maciejowice  

                  (Szkoła Podstawowa, ul. T. Kościuszki 19)

10.00  Złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki i przy Szkole

10.15  Koncert melodii skomponowanych przez Tadeusza Kościuszkę i o T. Kościuszce    i ich analiza muzykologiczna  – Mgr Alina Małachowska

11.30  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – „Zalety i wady rodaków  w opiniach           T. Kościuszki i innych wybitnych Polaków”

Jubileusz 65lecia pracy naukowej

12.00 Dr  Tadeusz Skoczek – „O Wojciechu Jastrzębowskim i jego   Konstytucji dla Europy”

12.30 Dr Włodzimierz Kostecki – „Panorama Racławicka dzieło  malarskie krzepiące           i jednoczące polskie serca”

12.30 Dr Leszek Marek Krześniak – „O projektach upamiętnienia  pola bitwy  pod Maciejowicami”

13.00 Mgr Iwona Jończyk – „Tadeusz Kościuszko na znaczkach  pocztowych”

13.30 Doktorant Marcin Gomółka – „Insurekcja kościuszkowska w świetle pamiętnika   Eustachego Sanguszki”

14.00 Mgr Tadeusz Kostecki  – „ Mieszkańcy Maciejowic na starych fotografiach”

14.30 Mgr Andrzej Nakonieczny – „Subiektywny katalog krzyży i kapliczek przydrożnych   w  parafii Maciejowice – stan w r. 2021”                              ‘      

14.50 Dyskusja

16.00 Podzamcze – Spacer historyczny wzdłuż polskiej linii obrony 10 X 1794 r. Ognisko

Imprezy towarzyszące:

–  Wystawa obrazów z pleneru malarskiego  „Śladami Tadeusza Kościuszki nad Wisłą”

–  Adrian Pogorzelski PCPiK w Miętnem – „Wystawa znalezisk  z pola bitwy pod    

   Maciejowicami  od grudnia 2020 do maja 2021”

    Promocja książek

Imprezy towarzyszące w Maciejowicach

 8 X 2021  XXXVII Rajd Kościuszkowski – „Szlakami Bitwy Maciejowickiej”

Konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i jego epoce

10 X 2021 (niedziela ) Obchody 227 rocznicy Bitwy pod Maciejowicami

Msza Św. Apel poległych pod pomnikiem T. Kościuszki na Rynku

12 X 2021 (wtorek) Garwolin

Gminne Centrum Animacji Kultury Sulbiny, ul. Wspólna 46

Wystawa – „Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej”

Wystawa Poplenerowa – „Śladami Tadeusza Kościuszki nad Wisłą”

Prezentacja wystaw w szkołach Gminy Garwolin

15 X 2021 (piątek)   Muzeum Niepodległości, Al. Solidarności 62

WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

11.00 Złożenie kwiatów przy pomniku Tadeusza Kościuszki – Plac Żelaznej Bramy

12.00 Wernisaż wystawy portretów „Ludzie tradycji kościuszkowskiej”

12.30  Jubileusz 65lecia pracy naukowej  Prof. dr hab. Mariana Marka      

           Drozdowskiego

13.00  Prof. dr hab. Izabella Rusinowa – „Dwie opinie o Tadeuszu Kościuszce   Juliana Ursyna  Niemcewicza, i Jędrzeja Kitowicza”

13.30 Dr Krzysztof Jabłonka – „ O roli Olszynek w dziejach walk w obronie stolicy od 1794 r.”

14.00 Dr Leszek Marek Krześniak – „ O stanie prac nad Panoramą Maciejowicką i Warszawską”

14.20 Dr Anna Rosner – „O Berku Joselewiczu”

14.40 Stud. Natalia Wiśnioch – „Tadeusz Kościuszko i Insurekcja w   literaturze anglojęzycznej”

15.10 Dyskusja

Imprezy towarzyszące:

– Wystawa kolekcji obrazów „Ludzie Tradycji Kościuszkowskiej”  autorstwa Hakoba Mikayelyana, Armenia,

– Promocja książek

SESJA INTERNETOWA: www.pfk.waw.pl

Siergiej Kazak z Białorusi – O projekcie „Polonez” – musicalu o T. Kościuszce i nowych obrazach historycznych

Dr Ihar Mielnikau Mińsk, Białoruś – „O roli nauki historii i świadomości historycznej społeczeństwa Białorusi”

Anna Paniszewa – „O Polskiej Szkole Harcerskiej w Brześciu na Białorusi”

Jurij Ustin – „O współczesnych powieściach o Tadeuszu Kościuszce wydanych po rosyjsku”

Robert Kościuszko –  „O powieściach dla młodzieży  z cyklu – Syn Wolności”

Dr Mariusz Rombel  – „Tadeusz Kościuszko w Sobieniach Biskupich (stan badań)”

Informacje: www.pfk.waw.pl; drlmk@wp.pl;  602 175 238

Rocznica bitwy pod Powązkami

dr Krzysztof Jabłonka ustawia znicz pamięci na szańcu Bitwy pod Powązkami 1794 r,

28 sierpnia br. w 227.rocznicę Bitwy pod Powązkami, w pobliżu Olszynki Powązkowskiej, w miejscu, gdzie był szaniec i bateria artyleryjska, przedstawiciele Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, zapalili znicz pamięci, dla uczczenia walczących i poległych obrońców Warszawy.

Dowódcą tego odcinka był gen. Jan Henryk Dąbrowski, a całością obrony kierował osobiście Tadeusz Kościuszko. Obrońcy cztery razy odpierali zaciekłe ataki pruskich żołnierzy i w ten sposób zapobiegli wdarciu się Prusaków do stolicy. Następnie przeprowadzili kontratak  i odbili z rąk pruskich tzw. Szwedzkie Góry. Armią pruską dowodził osobiście król Fryderyk Wilhelm II, który był pewien, że pokona Warszawę.

Dzięki fortyfikacyjnym działaniom Tadeusza Kościuszki, który tak precyzyjnie rozmieścił armaty na wale obronnym, nie udało się znacznie silniejszej armii pruskiej zdobyć miasta. Wobec informacji o wybuchu powstania w Wielkopolsce i zatopieniu przez powstańców pruskich ciężkich armat, które miały dotrzeć do Warszawy, 6 września 1794 r. król pruski zdecydował się odstąpić od oblężenia Warszawy.

Ta krwawa bitwa pod Powązkami, była największym militarnym zwycięstwem Tadeusza Kościuszki w czasie Insurekcji 1794 r.

Polska Fundacja Kościuszkowskie prowadzi działania, aby w pobliżu pola bitwy pod Powązkami wznieść pawilon, w którym znajdzie się duży panoramiczny obraz przedstawiający to wielkie polskie zwycięstwo.

Tego samego dnia przedstawiciele Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej zapalili także znicz pamięci przy Kamieniu Kościuszki usytuowanym u stóp szańca przy ulicy Braci Załuskich, gdzie prawdopodobnie mógł znajdować się sztab dowództwa obrony tego odcinka.

Bitwa pod Powązkami 1794 r. jest jedną z nielicznych w dziejach miasta zwycięskich bitew pod Warszawą. Należy żałować tylko, że poświęcając tyle uwagi przegranym bitwom, zapomina się o tej zwycięskiej.      

Zaproszenie na spotkanie Wszechnicy Kościuszkowskiej

POLSKA FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA

I

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

             Serdecznie zapraszają na spotkanie 

WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ

24 czerwca 2021 r. godz. 13.00

Al. Solidarności 62

„Artystyczne osiągnięcia Tadeusza Kościuszki”

Program:

VLASTA TRACZYK – pianistka, kompozytorka

Recital utworów skomponowanych przez Tadeusza Kościuszkę

– Mgr ALINA MAŁACHOWSKA –  „Geneza i analiza utworów muzycznych Tadeusza Kościuszki – Polonezów B dur. C dur i Walca G dur”

– Dr LESZEK MAREK KRZEŚNIAK –  „O obrazach i grafikach autorstwa Tadeusza Kościuszki”

– Prof. dr hab. IZABELLA RUSINOWA – „Tadeusz Kościuszko i Thomas Jefferson”