O fundacji

Najważniejsze cele działania:

 • 1. Kontynuacja tradycji kościuszkowskiej.
 • 2. Upamiętnienie miejsc związanych z życiem i działalnością Tadeusza Kościuszki i innych Wielkich Polaków.
 • 3. Wspieranie towarzystw, organizacji społecznych, kulturalnych, muzeów kościuszkowskich.
 • 4. Inspiracja, wspieranie i popularyzacja badań naukowych epoki kościuszkowskiej.
 • 5. Wspierania działań artystycznych, kulturalnych i wychowawczych.
 • 6. Popularyzacja polskiej sztuki ludowej i artystycznej.
 • 7. Współpraca z organizacjami Polaków na całym świecie.
 • 8. Staranie o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego.
 • 9. Umacnianie przyjaźni między narodami.
 • 10. Doradztwo i organizacja życia gospodarczego.


Najważniejsze dokonania:

 • 1. Współudział w organizacji obchodów rocznic kościuszkowskich, Sympozjów Kościuszkowskich, Rajdów Kościuszkowskich w Maciejowicach.
 • 2. Organizacja wyjazdów szlakami Tadeusza Kościuszki.
 • 3. Współpraca z organizacjami Polaków na Wschodzie (Białoruś, Ukraina i Rosja).
 • 4. Wspieranie działalności parafii i odbudowy zabytkowych kościołów na wschodzie.
 • 5. Rekonstrukcja grobu Franciszka Karpińskiego w Łyskowie na Białorusi.
 • 6. Tablice pamiątkowe w Pałacu Marmurowym w Sankt Petersburgu i kościele w Kosowie Poleskiem na Białorusi.
 • 7. Wydawnictwa o tematyce kościuszkowskiej.
 • 8. Organizacja paczek świątecznych dla dzieci uczących się języka polskiego na Białorusi i Ukrainie.
 • 9. Pomoc charytatywna.
 • 10. Pamiątkowy medal w związku z 200 rocznicą Insurekcji Kościuszkowskiej.
 • 11. Gromadzenie publikacji o tematyce kościuszkowskiej.
 • 12. Dokumentacja współczesnych przejawów tradycji kościuszkowskiej.

Publikacje:

 • 1. Założenia programowe fundacji.
 • 2. Zygmunt Walker Janke ”Rola artylerii w bitwie pod Maciejowicami”.
 • 3. Marian Marek Drozdowski ”Amerykańskie wątki biografii Tadeusza Kościuszki”.
 • 4. Leonard Ratajczyk ”Bitwa pod Maciejowicami i końcowe działania zbrojne w Powstaniu Kościuszkowskim”.
 • 5. Ks. Grzegorz Piramowicz ”Powinności nauczyciela”.
 • 6. Marian Marek Drozdowski ”Tradycja kościuszkowska w życiu i twórczości Ignacego Jana Paderewskiego”.
 • 7. Leonard Ratajczyk ”Udział Tadeusza Kościuszki w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki”.
 • 8. Leonard Ratajczyk ”W obronie niepodległości Rzeczypospolitej i Konstytucji 3 Maja”.
 • 9. Marian Marek Drozdowski ”Polskie środowisko literackie we Francji w latach 1939-1940”.
 • 10. Dorota Piotrowska ”Geograficzne dzieje doliny Wisły koło Maciejowicw ostatnim tysiącleciu”.
 • 11. Marian Marek Drozdowski ”Polskie środowisko literackie we Francji w latach 1939-1940”.
 • 12. Tadeusz Rawski ”Maciejowice 10.X.1794”.
 • 13. Tadeusz Kościuszko ”Wskazania obywatelskie”.
 • 14. ”Trzeci Maj w Warszawie”.
 • 15. Maria Anacka-Łyjak ”Serce Tadeusza Kościuszki – dzieje relikwii narodowej”.
 • 16. Franciszek Karpiński ”Otóż mój dom ubogi… ”.
 • 17. Danuta B. Łomaczewska ”Serce wydarte z polskiej piersi”.
 • 18. Tadeusz Chudy ”Aby było jaśniej…”.
 • 19. Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa ”Damy serca Tadeusza Kościuszki”.
 • 20. Michał Tymowski ”Polskie środowisko twórcze na emigracji we Francji wrzesień 1939 – czerwiec 1940”.
 • 21. Tadeusz Chróścielewski ”Antenaci”.
 • 22. Ziomek Olszewski Poezje. Żale Maciejowickie.
 • 23. XIV Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie. Maciejowice 11-12 X 1997.
 • 24. Magda Czardybon ”Życie i działalność oświatowa Grzegorza Piramowicza”.
 • 25. Tadeusz Kostecki ”Szkic do dziejów rodu Rokickich”.
 • 26. Henryk Frelek ”Jak rozwijano i pielęgnowano tradycje kościuszkowskie na Ziemi Garwolińskiej”.
 • 27. Halina Cieszkowska ”Oni tu żyli”.
 • 28. Halina Cieszkowska ”Uśmiech na barykadzie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *