XXVI MSK

   PROGRAM XXVI

MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM KOŚCIUSZKOWSKIEGO

9.X.2009  (Piątek)

IX Międzynarodowa Młodzieżowa Konferencja Kościuszkowska w Garwolinie, Sobolewie, Żelechowie

Występ Zespołu Artystycznego z Białorusi 

10.X.2009 (sobota) Maciejowice

10.00 Zjazd Delegacji Szkół Kościuszkowskich  z Mazowsza 

zwiedzanie muzeum i pola bitwy        

 – uroczyste pobranie ziemi pola bitwy

12.00 Finał Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego

14.00 Finał II Międzynarodowego Konkursu Strojów Historycznych

15.00 JARMARK KOSYNIERSKI I KIERMASZ SZTUKI

17.00 Uroczysta Msza Św. za poległych 10.X.1794 r.

18.00 Apel poległych i złożenie kwiatów przy pomniku T. Kościuszki

18.45 Koncert zespołów artystycznych z Białorusi i Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Zwierzyńca.

20.30 Wieczór poezji  

11.X.2009 (niedziela) 

10.00 Recital artystyczny –  Zespoły z Białorusi i Zwierzyńca

SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

11.00 Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – „Rola tradycji kościuszkowskiej w 90 letnich stosunkach polsko – amerykańskich”  

11.30 Dr Teresa Kaczorowska – „Mieczysław Haiman – badacz amerykańskich dziejów Kościuszki”

11.50 Dr Leszek Marek Krześniak – „40 lat Towarzystwa Miłośników Maciejowic”

12.10 Prof. dr hab. Tadeusz Rawski  – „Kancelaria dywizji Karola Sierakowskiego”

12.30 Prof. dr hab. Izabella Rusinowa – „O książce Alexa Storożyńskiego – The Peasant Prince. Thaddeus Kościuszko and Tha Age of Revolution”

12.50 Dr  Leonid Niestarczuk  – Prezentacja książki – „Napoleon Orda”

13.10  Mgr Longina Ordon – „Legenda Tadeusza Kościuszki w twórczości Ignacego Józefa Kraszewskiego”

13.30 Dr Mirosław Matosek – „Wychowanie patriotyczne żołnierzy insurekcji”

13.50 Mgr Marcin Gomółka – „ Sprawa gen. Adama Ponińskiego ”

14.10 Mgr Włodzimierz Kostecki – „Kapłani 4 parafii Maciejowice, Łaskarzew, Wróble-Wargocin, Gończyce w walce o wolność kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 ”

14.30 Mgr Tadeusz Kostecki – „100 lat OSP Maciejowice”

 14.50 Dyskusja1

6.00  Zwiedzanie pola bitwy, ognisko  

 IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 8-9.X.2009Międzynarodowy Rajd Kościuszkowski „Szlakami bitwy maciejowickiej”8-9.X.2009 Konkurs wiedzy kościuszkowskiej 

10-12.X.2009Wystawy fotografii Stefana Dmochowskiego „ WOKÓŁ KOŚCIUSZKI”,„ BIAŁORUSINI KOŚCIUSZCE”, „OBCHODY 100 LECIA OSP MACIEJOWICE”Wystawa „ 40 LAT TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MACIEJOWIC”

Wystawa grafik Piotra Szałkowskiego – Ilustracje do poematu „Dokąd tak śpieszysz, Panie Generale”

Wystawa obrazów Grażyny Kostawskiej

Wystawa prac młodzieży z Koła Plastycznego przy GOK w Maciejowicach