Urodziny T. Kościuszki

264 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki

4 lutego br. delegacja Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej uczestniczyła w uroczystych obchodach 264 rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczynie na Białorusi.

Corocznie od 15 już lat w dniu urodzin Tadeusza Kościuszki spotykają się w miejscu urodzenia Tadeusza Kościuszki przedstawiciele placówek dyplomatycznych na Białorusi oraz przedstawiciele środowisk kościuszkowskich z Polski i Białorusi. Składają kwiaty przy pamiątkowym kamieniu znajdującym się przed obecnie odbudowanym w roku 2004 dworkiem, w miejscu urodzin bohatera wielu narodów i obywatela wielu krajów na dwóch kontynentach.

Na tegoroczne obchody przybyli: ambasador USA – Michael Scanlan i Radca Ambasady Szwajcarii – Dietrich Dreyer, Konsul Generalny RP w Brześciu – dr Jarosław Książek.

Zwiedzając wnętrze dworku, w którym od 5 lat funkcjonuje pierwsze na Białorusi muzeum kościuszkowskie, z zadowoleniem można było zauważyć, rozwój tej placówki, zarówno pod względem wartości merytorycznej ekspozycji, jak i estetycznym. Warty jest podkreślenia fakt, że muzeum to należy do najczęściej odwiedzanych muzeów na Białorusi. Zaprezentowano jednocześnie krótki film przedstawiający losy Tadeusza Kościuszki i w przygotowaniu są jego następne wersje językowe.

Spotkania w Mereczowszczyźnie są okazją do podsumowania osiągnięć naukowych i działań w zakresie rozwoju tradycji kościuszkowskich w Polsce i na Białorusi. W tym roku duże zainteresowanie wzbudzała wystaw filatelistyczna związana z tradycją kościuszkowską przygotowana przez kolekcjonera z Baranowicz Władimira Kunika, przy współpracy z Krzysztofem Lachowiczem, zasłużonym kolekcjonerem z Wrocławia.

Delegacja Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej przekazała dla Muzeum w Mereczowszczyźnie wydane ostatnio publikacje o tematyce kościuszkowskiej: wznowioną powieść Ignacego Józefa Kraszewskiego „Warszawa w roku 1794” z przedmową Waldemara Pawlaka, wstępem historycznym i przypisami prof.dr hab. Mariana Marka Drozdowskiego i opracowaniem literackim mgr Longiny Ordon; wspólnej pracy tych autorów „Legenda Literacka Tadeusza Kościuszki”która się ukazała w roku 2010, poematu o bitwie maciejowickiej „Dokąd tak śpieszysz, Panie Generale” autorstwa Leszka Marka Krześniaka oraz kompletu współczesnych grafik – ilustracji do poematu wykonanych przez artystę Piotra Szałkowskiego z Warszawy.

Opodal dworku Kościuszki, trwa odbudowa dawnego pałacu Pusłowskich, który miał 100 komnat i został spalony przez partyzantów w czasie wojny. Można mieć nadzieję, że po odbudowie tego obiektu będzie on dobrze służył potrzebom ruchu turystycznego.

Na Białorusi trwają intensywne prace nad utworzeniem drugiego muzeum poświeconego Tadeuszowi Kościuszce w Siechnowicach w pobliżu Brześcia, gdzie było rodzinne gniazdo rodu Kościuszków. Dla potrzeb tego muzeum jest przebudowywany budynek dawnej szkoły, która została zamknięta z powodu braku uczniów. Przed budynkiem tym stoi popiersie Tadeusza Kościuszki, które przed II wojną światową stało w Kobryniu i szczęśliwie ocalało. W tym muzeum planowana jest ekspozycja poświęcona poza militarnym talentom Tadeusza Kościuszki, jego malarstwu, pracom architektonicznym, kompozycjom muzycznym oraz szeroko pojętej tradycji kościuszkowskiej.

Leszek Marek Krześniak

Zapraszamy do galerii zdjęć z uroczystości na Białorusi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *