XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie

30.IX. 2011 (piątek)

09:00 XXVII Młodzieżowy Rajd Kościuszkowski

SZLAKAMI BITWY MACIEJOWICKIEJ

(start: trasa 1 – Korytnica, trasa 2 – Pawłowice)

17:00 Uroczysta Msza św. za poległych 10.X.1794 i w intencji

Ojczyzny

18.20 Apel poległych pod pomnikiem T. Kościuszki na rynku

w Maciejowicach

– przemówienia okolicznościowe

– złożenie kwiatów

19.40 Koncert orkiestry wojskowej garnizonu Dęblin

Występ gwiazdy wieczoru

20.00 Konkurs wiedzy o T. Kościuszce i jego epoce

Spotkanie z opiekunami grup rajdowych

1.X. (Sobota)

09:30 Złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki na rynku

10:00 Występ zespołu artystycznego z Łunina na Białorusi

11:00 PLENARNA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

(miejsce obrad: Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciejowicach ul. T. Kościuszki 19)

15.X.2011 (Sobota)

WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

(miejsce obrad: Muzeum Niepodległości w Warszawie

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SYMPOZJUM:

SESJA PLENARNA 1.X. 2011

11.00 Prof.dr hab. Marian Marek Drozdowski – „Aktualność sporu o Tadeusza

Kościuszkę”

11.30 Ppłk dr inż. Mateusz Pasternak, kpt. mgr inż. Paweł Kaczmarek,

dr Leszek Marek Krześniak „ Wstępne wyniki georadarowego poszukiwania

grobów powstańców poległych pod Maciejowicami w dniu 10.X.1794 r.”

11.50 Dr Leonid Niestarczuk – promocja książki wydanej na Białorusi „Stanisław August

Poniatowski – monarcha, nauczyciel, mecenas”

12.10 Dr Sergiusz Leończyk (Rosja) – „Tradycja kościuszkowska wśród potomków

zesłańców polskich na Syberii”

12.30 Doktorant Longina Ordon – „ Bitwa maciejowicka słowem poetyckim pisana, czyli o

poemacie Leszka Marka Krześniaka pt. Dokąd tak śpieszysz, Panie Generale”

13.00 Dr Igor Mielnikow – „ Kościuszko – nasz?. Dlaczego nie wszyscy Białorusini

uważają Tadeusza Kościuszkę za bohatera narodowego”

13.20 Dr Mirosław Matosek – „Insurekcja Kościuszkowska w relacjach korespondentów

wojennych”

13.40 Mgr Włodzimierz Kostecki – „Powiat garwoliński a wysiedleńcy z Zamojszczyzny”

14.00 Stud. Adrian Pogorzelski – „Rezultaty poszukiwań zamku maciejowickiego”

14.20 Dyskusja

15.00 Wycieczka na pole bitwy

Miejsce obrad: Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciejowicach ul. Kościuszki 27

Wystawy:

– Fotogramy z budowy i odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie

– Prace członków Koła Plastycznego przy GOK Maciejowice

WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA 15.X.2011

10.00 Występ zespołu artystycznego z Białorusi

11.00 Prof.dr hab. Tadeusz Rawski – „Dwie wojny 1792”

11.30 Prof.dr hab. Marian Marek Drozdowski – „Tradycja kościuszkowska w polskim

szkolnictwie rolniczym”

12.00 Dr Leszek Marek Krześniak – „Białoruskie urodziny Tadeusza Kościuszki”

12.20 Dr Leonid Niestarczuk – „ O odbudowie kościoła w Wołczynie na Białorusi

– miejscu urodzenia Stanisława Augusta Poniatowskiego”

12.40 Doktorant Longina Ordon – „Obraz włościanina Insurekcji 1794 w świetle prozy

Władysława Stanisława Reymonta”

13.00 Mgr Marianna Matosek – „ Tadeusz Kościuszko w literaturze czeskiej i słowackiej

13.20 Mgr Aleksandra Krupina – „ O pochwale Tadeusza Kościuszki – pióra Juliana

Ursyn Niemcewicza”

13.40 Dr Paweł Kiernikowski – „O Insurekcja Kościuszkowskiej na ziemi chełmskiej”

14.00 Dr Marcin Mielnik – „Policja w Krakowie w czasach stanisławowskich

i Insurekcji Kościuszkowskiej”

14.20 Dyskusja

Miejsce obrad: Muzeum Niepodległości w Warszawie, Al. Solidarności 62

Serdecznie zapraszamy

Informacje: WWW.pfk.waw.pl

Tel 22-625-49-77

Tel.fax 22-629-88-01

E-mail:drlmk@wp.pl

poczta@pfk.waw.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *