Zap

Z A P R O S Z E N I E

 

Polska Fundacja Kościuszkowska

Polskie Towarzystwo Historyczne

– Komisja Biografistyki

Muzeum Niepodległości w Warszawie

                                      Serdecznie zapraszają

                      17 listopada 2011( czwartek) o godz. 17.00

na SPOTKANIE PROMOCYJNE

Poświęcone książce

                          Prof. zw. dr hab. HENRYKA KOCÓJA

 

„DYPLOMACI PRUSCY

O POWSTANIU KOŚCIUSZKOWSKIM”

                              Interesujący dokument o polityce Prus

wobec Rzeczypospolitej w dobie insurekcji

w świetle tajnych raportów dyplomatów

 

W dyskusji udział wezmą:

Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski

Prof. dr hab. Tadeusza Rawski

Prof. dr hab. Izabella Rusinowa

Prof. dr hab. Wiesław Majewski

Prof. dr hab. Janusz Wojatasik

                                     Dr Leszek Marek Krześniak

                         Miejsce spotkania: Al. Solidarności 62

 

Informacje: 22 625-49-77, tef/fax 22 629-88-01

                                             E mail: drlmk@wp.pl

                                               www.pfk.waw.pl