Jubileusz

Jubileusz Prof. Mariana Marka Drozdowskiego

 

21 stycznia br. dla uczczenia jubileuszu 80 lecia prof. Mariana Marka Drozdowskiego w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się sesja naukowa Pt. „Stan współczesnej biografistyki polskiej”, w której wystąpiło kilkunastu znakomitych badaczy i popularyzatorów biografii wielkich Polaków, m.in. Barbara Wachowicz.

W hallu muzeum urządzono wystawę ponad 70 książek napisanych przez prof. Drozdowskiego.

W czasie spotkania zaprezentowano trzy ostatnio wydane publikacje:

W CIENIU HARCERSKIEJ LILIJKI, WARSZAWSKIEJ SYRENKI I ŚLĄSKIEGO ORŁA, Wydawnictwo Adam, 2012; EUGENIUSZ KWIATKOWSKI POLITYKA UNWESTYCYJNA. BUDOWA COP-U, Wydawnictwo Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 2012;  ARCHWUM MORSKIE EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, Gdynia, 2011

W części artystycznej odbył się koncert fortepianowy Katarzyny Kraszewskiej w czasie którego artystka wykonała utwory Fryderyka Chopina i Ignacego Paderewskiego.

Z życzeniami dla jubilata przybyły delegacje szkół kościuszkowskich ze Stalowej Woli, Maciejowic, Łasku, Połańca, Racławic. Przybyli także doktoranci i uczniowie profesora, współpracownicy, działacze kulturalni i społeczni, słuchacze rozlicznych wygłaszanych przez profesora wykładów.

Prof.dr hab. Marian Marek Drozdowski jest wybitnym historykiem Polski i varsavianistą. Od lat związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk, gdzie przewodniczył Komisji Badania Dziejów Warszawy. Jest autorem kilkudziesięciu książek z zakresu historii Polski, historii Warszawy, Śląska i Kościoła, m.in. „Polityka gospodarcza Rządu polskiego w latach 1936-39” (1963), Klasa robotnicza Warszawy w latach 1918-39 (1968), Dzieje Warszawy 1914-39 (1990), Metropolia Warszawska a narodziny II Rzeczypospolitej (1198) oraz biografii: Józefa Piłsudskiego, Stefana Starzyńskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Władysława Grabskiego, Władysława Raczkiewicza, Marcelego Porowskiego. Jest laureatem „Wiktora”, nagrody św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego oraz obdarzony medalem im. Króla Stanisława Augusta przez prezydenta Warszawy III Rzeczypospolitej i honorowym obywatelem miasta rodzinnego – Łasku. Kierował Komitetami obywatelskimi budowy pomników: Stefana Starzyńskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Henryka Sienkiewicza i Tadeusza Kościuszki.

Po jubileuszu ukazały się drukiem dwie kolejne prace prof. M.M.Drozdowskiego:

JULIUSZ PONIATOWSKI – ZARYS BIOGRAFII, Wydawnictwo Muzem Historii Ruchu Ludowego, 2012 i ŚLĄSK W POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ, Wydawnictwo Śląsk, 2012.

Wszechnica Kościuszkowska

Z A P R O S Z E N I E

Polska Fundacja Kościuszkowska i Muzeum Niepodległości w Warszawie

Serdecznie zapraszają na cykl spotkań w ramach Wszechnicy Kościuszkowskiej, które organizowane są co miesiąc w Muzeum Niepodległości w Warszawie przy Al. Solidarności 62

Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 lutego o godz. 16.30

Temat: „Białoruskie inspiracje Tadeuszem Kościuszką”

W programie:

Prof. dr hab. Tadeusz Rawski – „Bitwa pod Krupczycami i jej wpływ na losy Insurekcji Kościuszkowskiej”

Dr Leonid Niestarczuk – „O odbudowie dworku Kościuszki w Mereczowszczyźnie”

Dr Leszek Marek Krześniak – „O muzeach T. Kościuszki na Białorusi w Siechnowiczach i Mereczowszczyźnie”

Prezentacja publikacji o T. Kościuszce na Białorusi

Prezentacje obchodów kościuszkowskich na Białorusi

Komunikaty

Wystawy fotogramów

 

WWW.pfk.waw.pl

poczta@pfk.waw.pl

Urodziny Tadeusza Kościuszki

266 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki na Białorusi

4 lutego br. nie zważając na prawie 30 stopniowy mróz, do Mereczowszczyzny na Białorusi przybyła 10 osobowa delegacja Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej w składzie której byli przedstawiciele szkół kościuszkowskich i działaczy towarzystw kościuszkowskich z Maciejowic, Sobolewa, Garwolina, Połańca, Długosiodła i Kodnia i Warszawy.

W spotkaniu udział wzięli reprezentanci przedstawicielstw dyplomatycznych USA. Szwajcarii, Polski i po raz pierwszy w tym roku z Rosji oraz przedstawiciel Komitetu ds. UNESCO na Białorusi, a także przedstawiciele stowarzyszeń kościuszkowskich z Białorusi i Polskiej Macierzy Szkolnej z Brześcia oraz przedstawiciele władz lokalnych.

Delegacja Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej i szkół kościuszkowskich

Jak co roku z zainteresowaniem obejrzano coraz bogatszą ekspozycję muzealną, która ostatnio wzbogaciła się o wyposażenie „pokoju rodziców Tadeusza Kościuszki” oraz obejrzano nakręcony przez Białorusinów film poświęcony życiu i działalności Tadeusza Kościuszki.

W czasie spotkanie zaprezentowano wydaną ostatnio w Mińsku książkę zawierającą historyczne pocztówki z miejsc na całym świecie związanych z Tadeuszem Kościuszką, z krótkim komentarzem Zbigniewa Brzezińskiego.

Delegacja Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej przekazała na roczną ekspozycję w muzeum w Mereczowszczyźnie, znaleziska z pobojowisk pod Zieleńcami, Maciejowicami, m.n. krzyż kawalerski z ładownicy oficera kawalerii z roku 1794, fragment stopki karabinku jegrów rosyjskich, kartacz ołowiany, kule karabinowe różnych kalibrów, okucie pistoletu skałkowego, guzik od kurtki żołnierza polskiego i fragment fajki – wszystkie te przedmioty pochodzą z kolekcji pana Adriana Pogorzelskiego.

Obchody urodzin Tadeusza Kościuszki na Białorusi odbywają się tu co roku od 16 lat i poza składaniem kwiatów pod pamiątkowym kamieniem przed dworkiem w Mereczowszczyźnie są okazją do przedstawienia osiągnięć poszczególnych środowisk kościuszkowskich zarówno z Białorusi jak i Polski oraz do przekazania darów dla muzeum.

Opodal dworku w Mereczowszyźnie trwają prace konserwatorskie przy odbudowie liczącego ponad 100 komnat okazałego neogotyckiego pałacu wzniesionego w I poł. XIX w. przez Pusłowskich, który został spalony przez partyzantów w 1943 r. . Wycięcie samosiewek drzew przed frontem pałacu ukazało całą urodę odbudowywanego obiektu. Po renowacji, pałac ten razem z dworkiem stanowić będą jeden kompleks pałacowo-parkowy i służyć także rozwojowi ruchu turystycznego oraz poszerzą możliwości ekspozycyjne niewielkiego dworku Kościuszki w Mereczowszczyźnie .

Delegacja Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej złożyła także kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Siechnowiczach , siedzibie rodu Kościuszków niedaleko Brześcia, gdzie w ubiegłym roku budynek starej szkoły stojący w miejscu dworu, zaadaptowano na muzeum z ekspozycją poświęconą Tadeuszowi Kościuszce oraz ekspozycję historii regionalnej.

Kwiaty złożono również, w wybudowanej przed kilku laty przez Białorusinów, kapliczce upamiętniającej największą na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego bitwę insurekcji – 17 września 1794 r ., pod Krupczycami.

Tradycja obchodów kościuszkowskich na Białorusi, pomimo wszelkich kryzysów nie wygasa a raczej ma tendencję wzrostową i wzbogacana jest o coraz nowe treści i formy i jest dobrym przykładem i płaszczyzną międzynarodowej współpracy kulturalnej.

Muzeum T. Kościuszki w Mereczowszczyźnie należy do najczęściej odwiedzanych muzeów i w okresie 7 lat działalności zostało odwiedzone przez ponad 80 tys. turystów głównie z Białorusi i zorganizowało ponad 100 imprez okolicznościowych.. Docierają tu także turyście niemal z całego świata i spotykają się ze znaną na całym świecie białoruską gościnnością.

Leszek Marek Krześniak