Urodziny Tadeusza Kościuszki

266 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki na Białorusi

4 lutego br. nie zważając na prawie 30 stopniowy mróz, do Mereczowszczyzny na Białorusi przybyła 10 osobowa delegacja Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej w składzie której byli przedstawiciele szkół kościuszkowskich i działaczy towarzystw kościuszkowskich z Maciejowic, Sobolewa, Garwolina, Połańca, Długosiodła i Kodnia i Warszawy.

W spotkaniu udział wzięli reprezentanci przedstawicielstw dyplomatycznych USA. Szwajcarii, Polski i po raz pierwszy w tym roku z Rosji oraz przedstawiciel Komitetu ds. UNESCO na Białorusi, a także przedstawiciele stowarzyszeń kościuszkowskich z Białorusi i Polskiej Macierzy Szkolnej z Brześcia oraz przedstawiciele władz lokalnych.

Delegacja Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej i szkół kościuszkowskich

Jak co roku z zainteresowaniem obejrzano coraz bogatszą ekspozycję muzealną, która ostatnio wzbogaciła się o wyposażenie „pokoju rodziców Tadeusza Kościuszki” oraz obejrzano nakręcony przez Białorusinów film poświęcony życiu i działalności Tadeusza Kościuszki.

W czasie spotkanie zaprezentowano wydaną ostatnio w Mińsku książkę zawierającą historyczne pocztówki z miejsc na całym świecie związanych z Tadeuszem Kościuszką, z krótkim komentarzem Zbigniewa Brzezińskiego.

Delegacja Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej przekazała na roczną ekspozycję w muzeum w Mereczowszczyźnie, znaleziska z pobojowisk pod Zieleńcami, Maciejowicami, m.n. krzyż kawalerski z ładownicy oficera kawalerii z roku 1794, fragment stopki karabinku jegrów rosyjskich, kartacz ołowiany, kule karabinowe różnych kalibrów, okucie pistoletu skałkowego, guzik od kurtki żołnierza polskiego i fragment fajki – wszystkie te przedmioty pochodzą z kolekcji pana Adriana Pogorzelskiego.

Obchody urodzin Tadeusza Kościuszki na Białorusi odbywają się tu co roku od 16 lat i poza składaniem kwiatów pod pamiątkowym kamieniem przed dworkiem w Mereczowszczyźnie są okazją do przedstawienia osiągnięć poszczególnych środowisk kościuszkowskich zarówno z Białorusi jak i Polski oraz do przekazania darów dla muzeum.

Opodal dworku w Mereczowszyźnie trwają prace konserwatorskie przy odbudowie liczącego ponad 100 komnat okazałego neogotyckiego pałacu wzniesionego w I poł. XIX w. przez Pusłowskich, który został spalony przez partyzantów w 1943 r. . Wycięcie samosiewek drzew przed frontem pałacu ukazało całą urodę odbudowywanego obiektu. Po renowacji, pałac ten razem z dworkiem stanowić będą jeden kompleks pałacowo-parkowy i służyć także rozwojowi ruchu turystycznego oraz poszerzą możliwości ekspozycyjne niewielkiego dworku Kościuszki w Mereczowszczyźnie .

Delegacja Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej złożyła także kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Siechnowiczach , siedzibie rodu Kościuszków niedaleko Brześcia, gdzie w ubiegłym roku budynek starej szkoły stojący w miejscu dworu, zaadaptowano na muzeum z ekspozycją poświęconą Tadeuszowi Kościuszce oraz ekspozycję historii regionalnej.

Kwiaty złożono również, w wybudowanej przed kilku laty przez Białorusinów, kapliczce upamiętniającej największą na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego bitwę insurekcji – 17 września 1794 r ., pod Krupczycami.

Tradycja obchodów kościuszkowskich na Białorusi, pomimo wszelkich kryzysów nie wygasa a raczej ma tendencję wzrostową i wzbogacana jest o coraz nowe treści i formy i jest dobrym przykładem i płaszczyzną międzynarodowej współpracy kulturalnej.

Muzeum T. Kościuszki w Mereczowszczyźnie należy do najczęściej odwiedzanych muzeów i w okresie 7 lat działalności zostało odwiedzone przez ponad 80 tys. turystów głównie z Białorusi i zorganizowało ponad 100 imprez okolicznościowych.. Docierają tu także turyście niemal z całego świata i spotykają się ze znaną na całym świecie białoruską gościnnością.

Leszek Marek Krześniak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *