MM Drozdowski

Prof. Marian Marek Drozdowski – zankomity biograf

Profesor Marian Marek Drozdowski jako historyk i biograf rozpoczął ten rodzaj swoich badań i publikacji od Stefana Starzyńskiego, którego biografia doczekała się 3 wydań. W 1976 i 1980 – „Stefan Starzyński prezydent Warszawy: a w 1994 „Stefan Starzyński – Chciałem by Warszawa była wielka” a w 2006 r „ Starzyński. Legionista, polityk gospodarczy, prezydent Warszawy.

Kolejna wydana biografia, to biografia Eugeniusz Kwiatkowskiego, twórcy Gdyni i COP-u, Trzy wydania, ostatnie w 2005 r. oraz „Antologia tekstów historycznych” (1997), „Archiwum polityczne Eugeniusza Kwiatkowskiego” (2002) i „Polityka inwestycyjna i budowa COP-u Eugeniusza Kwiatkowskiego”, ta ostatnia pozycja wydana przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

Następna biografia – Władysława Grabskiego, dwa wydania, ostatnie w 2004 r.

Władysław Grabski twórca reformy walutowej złotego i Banku Polskiego.

Kolejne biografie to w języku angielskim i polskim Ignacego Paderewskiego.

Biografia ta zapoczątkowała serię biografii prezydenckich, w której ukazały się biografia Józefa Piłsudskiego, Gabriela Narutowicza, Stanisława Wojciechowskiego, Ignacego Mościckiego, Władysława Raczkiewicza.

Prezentowana dzisiaj biografia Juliusza Poniatowskiego, wywodzącego się z rodu Poniatowskich a nazywanego „czerwonym księciem”, który całe życie poświęcił awansowi polskiego chłopa i polskiego robotnika rolnego.

Juliusz Poniatowski po gruntownych studiach w Wilnie, Krakowie, Brukseli i Pradze Czeskiej, po praktykach w gospodarstwach rolnych na Lubelszczyźnie i w Czarnocinie pod Łodzią, był organizatorem Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”. Ten legionista i Peowiak, minister rolnictwa w rządzie Ignacego Daszyńskiego i rządzie obrony narodowej Wincentego Witosa oraz w kolejnych gabinetach od 1934 do 1939 r.

Jako wice – marszałek sejmu wniósł wielki wkład do ustawodawstwa polskiego w latach 1919-1927

W latach 1927-1934 zasłynął jak wizytator szkół zawodowych Liceum Krzemienieckiego. Swój talent pedagogiczny łączył z praktyką rozwiązywania konfliktów polsko-ukraińskich na trudnym terenie Wołynia, gdzie Polacy stanowili tylko 16% ogółu ludności.

Kierując w latach 1934-1939 Ministerstwem Reform Rolnych i Rolnictwa starała się w okresie kryzysu gospodarczego oddłużyć gospodarstwa chłopskie, preferować ich interesy a także przygotowywać polskie rolnictwo na wypadek wojny.

Po agresji niemieckiej na Polskę, internowany w Rumunii, przedostał się do Palestyny, gdzie nawiązał kontakt z lewicą żydowską związaną z kulturą polską.

Jako jeden z dyrektorów YMCA – Juliusz Poniatowski- starał się wśród żołnierzy II Korpusu propagować wielką literaturę polską, pomagał także Jerzemu Giedroyciowi stworzyć Instytut Literacki i znany miesięcznik „Kultura”

W roku 1957 wraca do kraju i mając wiele zastrzeżeń do polityki rolnej PZPR, stara się upowszechniać wiedzę rolniczą na wszystkich poziomach, w tym jako wykładowca SGGW, na poziomie wyższym.

Biografia Juliusza Poniatowskiego pióra prof. Mariana Marka Drozdowskiego to nie tylko znakomicie napisana książka prezentująca losy i bogactwo zainteresowań i czynów bohatera, ale szeroko nakreślona historia gospodarcza epoki ze wszystkimi uwarunkowaniami, na tle kryzysu światowego i konfliktów na ziemiach państwa polskiego.

Przytoczenie ogromnej ilości dokumentów oraz streszczenia najważniejszych, zawartych postanowień, szczegółowego kalendarium wydarzeń w Polsce i na świecie oraz zarysowanie także sylwetek współpracowników i antagonistów Poniatowskiego, pokazuje nie tylko ogromny wysiłek autora tej biografii, ale daje wielowymiarowe tło, na którym postać Juliusza Poniatowskiego staje się jeszcze bardziej ciekawa.

Dzisiaj Juliusz Poniatowski mógłby być przykładem, jak w niesprzyjających i konfliktogennych warunkach politycznych i społecznych można się wznieść ponad partykularne interesy różnych stronnictw politycznych dla osiągnięcia kompromisu i realizacji nadrzędnych celów istotnych dla całego narodu lub jak w przypadku Poniatowskiego, upośledzonej wtedy warstwy chłopskiej.

Myślę, że biografia ta, to nie tylko kawałek rzetelnie wykonanej pracy historyka, ale również dialog autora z pytaniami i wyzwaniami stawianymi nam przez współczesność i próba podpowiedzi, jak takie konflikty można by rozwiązywać.

W styczniu tego roku, obchodziliśmy tu jubileusz 80 lecia Prof. Mariana Marka Drozdowskiego, książka ta jest jedną z pięciu, którymi autor obdarzył nas ostatnio, w ten sposób dowodząc, że wiek w przypadku autora, nie ma żadnego znaczenia, że można być twórczym w każdym okresie życia i pisać tak interesujące i potrzebne prace.

                                                               Leszek Marek Krześniak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *