Wszechnica V

Z A P R O S Z E N I E

Polska Fundacja Kościuszkowska
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Serdecznie zapraszają
18 maja 2012( piątek)
o godz. 16.30

na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”
TADEUSZ KOŚCIUSZKO – inżynier i artysta

Prof. dr hab. Janusz Wojtasik – Kościuszko jako fortyfikator
Prof. dr hab. Tadeusz Rawski – Fortyfikacje warszawskie 1794
Bohdan Wróblewski – Tadeusz Kościuszko – malarz i rysownik
Dr Leszek Marek Krześniak – Kompozycje muzyczne Tadeusza Kościuszki
Dr Leonid Niestraczuk – „Kompozycje ogrodowe Tadeusza Kościuszki”

Koncert melodii skomponowanych przez T. Kościuszke w wykonaniu Elżbiety Pichlak

Wystawa wycinanek żołnierzy Kościuszki wg proj. Bohdana Wróblewskiego
  Miejsce spotkania: Al. Solidarności 62

Informacje: 22 625-49-77, tef/fax 22 629-88-01
E mail: drlmk@wp.pl
www.pfk.waw.pl

Kolejne spotkanie 15.06.12
“Wątki amerykańskie i tematy różne”