Warsztaty

Dokąd odeszli dawni Bogowie?

Śladami wierzeń naszych przodków ..

Warsztaty historyczno-archeologiczne

8:00 Zbiórka ul. Parkingowa (Warszawa)

9:30 Uroczysko Joście koło Kołbieli

Joście – Głupianka to unikatowe w skali Europy miejsce kultu od czasów przed słowiańskich aż po dzień dzisiejszy. Lokalne podanie mówi o polanie Joście jako miejscu w którym u progu końca świata wydarzy się wielka bitwa. Dowiemy się dlaczego dzisiejsi mieszkańcy Głupianki unikają tego miejsca nocą.

11:00 Zwiedzanie pozostałości kręgu kultowego położonego nad rzeką Wilga

– Na wzgórzu w pobliżu Wilgi znajduje się głaz narzutowy – z intencjonalnie wykonanymi rowkami służącymi do składania ofiary płynnej.

12:00 Zwiedzanie Krępy

– Kopiec Kościuszki – legendarne miejsce pojmania naczelnika powstania narodowego 1794, Tadeusza Kościuszki.

– Źródło przy kamieniu „Diabelskim” ( opowieści o świętych źródłach )

13:20 Sobolew – głaz narzutowy „Boże stópki” opodal kościoła p.w. św. Piotra i Pawła

– miejsce słynące z licznych cudów i uzdrowień, licznie odwiedzane jeszcze w okresie międzywojennym.

14:20 Zwiedzanie Maciejowic

-rynek, ratusz, neogotycki kościół pod wezwaniem św. Wniebowzięcia N. Marii Panny, kamienne mauzoleum Zamoyskich.

15:30 Obiad w restauracji Stanica Kościuszkowska

16:40 Podebłocie – pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska i podgrodzia

– Jedna z największych zagadek polskiej archeologii – tabliczki gliniane ze śladami pisma z VIII w. n.e. – prawdopodobnie najstarsze odkryte ślady chrystianizacji ziem dzisiejszej Polski..

17:30 Ognisko

20:00 Planowany przyjazd do Warszawy.

Warsztaty prowadzą historycy i archeolodzy zajmujący się na co dzień problematyką badań nad historią Mazowsza. Warsztaty dają możliwość unikalnego zapoznania się z licznymi znaleziskami odkrytymi w trakcie prac archeologicznych.

Koszt uczestnictwa: 140 PLN Cena obejmuje:

koszty ubezpieczenia, transport, wstępy do zwiedzanych obiektów, obiad, opieką kwalifikowanego przewodnika, kartę informacyjną wraz z mapką.

Dodatkowo płatne:

-napoje w trakcie obiadu, ewentualnie prowiant na ognisko.

W trakcje wyjazdu istnieje możliwość nabycia wydawnictw Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej oraz unikalnych pamiątek.

Rezerwacja miejsc      Terminy  warsztatów – 11 i 25 sierpnia 2012 (sobota)

Tel 22 625-49-77, Tel.fax 22 629-88-01  kom. 604-539-672  

poczta@pfk.waw.pl, www. pfk.waw.pl