Wszechnica I/2013

Z A P R O S Z E N I E

Polska Fundacja Kościuszkowska

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Serdecznie zapraszają

24 stycznia 2013( czwartek)

o godz. 16.30

na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

TRADYCJA KOŚCIUSZKOWSKA

A WSPÓŁCZESNOŚĆ

Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski

– „O roli tradycji kościuszkowskiej w życiu Polonii Amerykańskiej”

Prof. dr hab. Tadeusz Rawski

– „O realiach teatru działań wojennych w czasie amerykańskiej wojny o niepodległość”

Prof. dr hab. Izabella Rusinowa

–„Julian Ursyn Niemcewicz – autor pierwszej biografii Georga Washingtona i życiorysu Tadeusza Kościuszki”

Dr Leszek Marek Krześniak

–„O polskim szwadronie w West Point”

– Dyskusja

Miejsce spotkania: Al. Solidarności 62

Informacje: 22 625-49-77, tef/fax 22 629-88-01

E mail:

drlmk@wp.pl www.pfk.waw.pl

Kolejne spotkanie 21.02.13