Insurekcja Warszawska

Uroczyste Obchody 219 Rocznicy Insurekcji Warszawskiej 1794

 i Święta Mistrza

Program :

10.00 – Msza św. w Katedrze Polowej ul. Długa 13/15

11.00 – Przemarsz na trasie Długa, Freta, Rynek ST. Miasta, Plac Zamkowy

11.15 – Plac Zamkowy – rys historii Insurekcji Warszawskiej,

                     – apel pamięci, salwa honorowa

– delegacje składają kwiaty przed urną z sercem T.Kościuszki

– krótki koncert melodii wojskowych

12.15 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem J. Kilińskiego

12.30 – Elementy inscenizacji wydarzeń z 17 i 18 kwietnia 1794

szturmu na budynek ambasady carycy Katarzyny II

od strony ulicy Podwale

13.00 Historyczna Gra Miejska Śladami Insurekcji

Warszawskiej

Informacje i zgłoszenia udziału w grze: tel: 22-625-49-77,

fax 22 629-88-01; 602-175-238,

drlmk@wp.pl; poczta@pfk.waw.pl

www.pfk.waw.pl

GRA

Historyczna Gra Miejska „Insurekcja Warszawska”

Aktywna forma obchodu rocznic kościuszkowskich dla uczniów

Przy współpracy z biurem turystycznym, opracowana została gra miejska ”Insurekcja Warszawska”, która rozpocznie się przy pomniku T. Kościuszki na Placu Żelaznej Bramy w dniu 18.kwietnia 2013 o godz. 11.00 i trwać będzie do godz. 14.00

Uczestnicy gry będą docierać do 10 punktów kontrolnych w miejscach, gdzie miały miejsce historyczne wydarzenia sprzed 219 laty w czasie Insurekcji w Warszawie oraz wykonywać zadania, wykazywać się sprawnością fizyczną (np. toczenie kuli armatnie itp.) znajomością wiedzy o epoce oraz poznawać historię tych miejsc.

Uczniowie podzieleni na grupki 10 osobowe pod opieką nauczyciela , otrzymają odpowiednie materiały, mapki, a wykonanie każdego zadania zostanie ocenione i odnotowane.

Dla najlepszych grup, przewidziane są nagrody, dyplomy uczestnictwa i podziękowania.

Koszt udziału 1 osoby 10 zł. (Opiekunowie grup bezpłatnie)

Zgłoszenia uczestnictwa i wpłaty muszą być dokonane do 15 kwietnia.

Sądzimy, że ta forma aktywnego poznawania historii spotka się z zainteresowaniem i przyczyni się do pogłębienia wiedzy historycznej.

Informacje: tel/fax 022-625-49-77, 629-88-01, 0-602-175-238

E mail:

poczta@pfk.waw.pl ; drlmk@wp.pl

Polska Fundacja Kościuszkowska

00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 31 m 14

Konto:

08 2490 0005 0000 4500 7541 8025

Wszechnica

Z A P R O S Z E N I E

Polska Fundacja Kościuszkowska,

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Serdecznie zapraszają

18 kwietnia 2013(czwartek)

o godz. 16.30

na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

INSUREKCJA WARSZAWSKA

Mgr Anna Cortes

– „Warszawa w Insurekcji Warszawskiej ”

Mgr Alicja Sadomska

–„Rzemieślnicy warszawscy w Insurekcji Warszawskiej 

Mgr Anna Rosner

–„ Grupa żydowska w Insurekcji Warszawskiej”

Mgr Jacek Trojanowski

– „ Emigracja po 1794 r.”

Mgr Jan Metz

– „Doświadczenie oficerów napoleońskich z czasów

powstania 1794 r.

Dr Leszek Marek Krześniak

„O inscenizacjach Insurekcji Warszawskiej”

– Dyskusja

Miejsce spotkania: Al. Solidarności 62

Informacje: 22 625-49-77, tef/fax 22 629-88-01

E mail:

drlmk@wp.pl

www.pfk.waw.pl

Kolejne spotkanie 16.05.13

„Najmłodsi kościuszkowcy i ich losy”