XXX MSK

PROGRAM
XXX MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM KOŚCIUSZKOWSKIEGO

4.X.2013 Piątek godz. 10.00
Garwolin (Zespół Szkół Nr 2 ul. Kościuszki 53)
XIII  MIĘDZYNARODOWA MŁODZIEŻOWA KONFERENCJA KOŚCIUSZKOWSKA
„ Tadeusz  Kościuszko – bohater zjednoczonej Europy”

Wystąpienia młodzieży ze szkół średnich w Garwolinie, Sobolewie, Żelechowie
Dr Mirosław Matosek – „Insurekcja Kościuszkowska w literaturze niemieckojęzycznej”  
Dr Igor Mielnikow – Prezentacja portalu rosyjsko-białoruskiego PRAWDA HISTORYCZNA
Dr Leszek Marek Krześniak – „30 lat Sympozjów Kościuszkowskich w Maciejowicach” –

Wystawy:  „ Budowa i odsłonięcie pomnika T. Kościuszki w Warszawie”
Koncert zespołu artystycznego „Wesołeczki” z Piesek na Białorusi

4.X.2013 Piątek godz. 13.00
Żelechów (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. Traugutta 5)

SESJA SATELITARNA  „ KU MACIEJOWICOM 1794”

Prof. dr hab. Janusz Wojtasik– „Czy musiało dojść do bitwy pod Maciejowicami”
Dr Jan Pytel – „Kim naprawdę był Tadeusz Kościuszko”
Dr Leonid Niestarczuk – „O współczesnych tradycjach kościuszkowskich na Białorusi”
Dr Mirosław Matosek – Insurekcja Kościuszkowska na ziemi garwolińskiej
Dr Leszek Marek Krześniak „Sympozja Kościuszkowskie jako forma popularyzacji wiedzy historycznej”
Koncert zespołu artystycznego „Wesołeczki” z Piesek na Białorusi

5.X.2013 Sobota ( Maciejowice, Publiczna Szkoła Podstawowa ul. Kościuszki 19)
10.00 SESJA:  TRADYCJA KOŚCIUSZKOWSKA W DZIAŁANIACH  I  PRACACH   REGIONALISTÓW I  HISTORYKÓW

Inż. Eugeniusz Skoczeń – „Racławickie doświadczenia Kościuszką”
Radosław Matusiewicz –„ Jak Połaniec Kościuszką żyje”
Mgr Czesław Orliński – „Szczekocińskie doświadczenia i rajdy”
Dr Leszek Marek Krześniak – „Jak w Maciejowicach klęskę zamieniono w zwycięstwo”
Dr Michał Kalbarczyk – „Kalikst Ujejski 1838-1863 – bitwa pod Korytnicą”
Prof.dr hab. Barbara Falińska –„Językowy obraz tradycyjnej kultury z pogranicza
Mazowsza i Podlasia”
Dr Mariusz Rombel – „Powstanie Kościuszkowskie w okolicy Sobień-Jezior, Karczewa i Góry Kalwarii”
Dr Anatol Trofimczyk – „Pieśni białoruskich żołnierzy w roku 1794”
Włodzimierz Witczuk – „Refleksje i propozycje”
15.00 Warsztaty historyczne „ Na polu bitwy i w obozie”
19.00 Koncert pt „Wyrok” w wykonaniu Piotra Mikołajczaka i Andrzeja Ciborskiego
– Konkurs strojów historycznych

6.X.2013 (Niedziela)
PLENARNA  SESJA  KOŚCIUSZKOWSKA

  9.00 Uroczysta Msza Św. Za poległych 10.X.1794 i uczestników Sympozjów  
          Kościuszkowskich w Maciejowicach
10.00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki na rynku w Maciejowicach
10.30 Koncert zespołu artystycznego z  Białorusi
11.15  Dwugłos Doktorant Longina Ordon i Prof.dr hab. Marian Marek Drozdowski   
           „Spory o Tadeusza Kościuszkę w historiografii i literaturze”
11. 45 Dr Leszek Marek Krześniak  „ 30 Sympozjów Kościuszkowskich i co z tego
           wynikło.”
12.00  Joseph A.Herter – „Amerykańska Fundacja Kościuszkowska”
12.10  Prof.dr hab. Tadeusz Rawski – „Sytuacja w Rzeczypospolitej i konspiracja 1793”   
12.40  Dr Leonid Niestarczuk – ” Michał Kleofas Ogiński żołnierz i kompozytor”  
13.00 Doktorant Włodzimierz Kostecki – „O insurekcji w Ziemi Stężyckiej”
13.20  Doktorant  Rafał Woźniak – „Żuawi Śmierci w powstaniu 1863”
13.40  Dr Igor Mielnikow – „O gen. Karolu Morawskim i historii miasta Rakowa na
           Białorusi”
13.20  Dr Mirosław Matosek – „Insurekcja Kościuszkowska w literaturze
           latynoamerykańskiej”
13.40  Prof.Alicja Patey-Grabowska – „O Kościuszce i insurekcji w literaturze francuskiej”
14.00 Lic. Marek Ziędalski -„Ćwierć wieku działalności Muzeum T. Kościuszki w  
          Maciejowicach
14.20 Dyskusja
15.00  Wycieczka na pole bitwy

Wystawy:
– Fotogramy „30 lat Sympozjów Kościuszkowskich w Maciejowicach”
– Fotogramy z rajdów kościuszkowskich
– Prace członków  Koła Plastycznego przy GOK Maciejowie
Wystawa publikacji Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej
Wystawa grafik i obrazów Grażyny Kostawskiej i Piotra Szalkowskiego

19 X 2012 (Sobota)

WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

10.00 Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki w Warszawie
11.00  Prof. dr hab. Tadeusz Rawski – „Kampania jesienna 1794”
11.30  Prof..dr hab. Marian Marek Drozdowski  – „Kościuszkowcy w Powstaniu   
           Listopadowym ”
12.00  Dr  Leszek Marek Krześniak –”30 lat Sympozjów Kościuszkowskich w     
           Maciejowicach”
12.30  Prof. dr hab. Izabella Rusinowa – „Tadeusz Kościuszko a Thomas Jefferson”

13.00  Dr  Marcin Mielnik – „ Julian Ursyn Niemcewicz o insurekcji kościuszkowskiej”
13.20 Płk dr Eugen Muszyński – „Tadeusz Kościuszko i insurekcja  w relacji najmłodszego
           żołnierza I Dywizji im. T. Kościuszki”
13.50  Dotorant Longina Ordon – „Prezentacja metod pracy z patronem na przykładzie
           Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli”
14.20 Dyskusja

Informacje: www.pfk.waw.pl , tel.22 625-49-77; fax 22 629-88-01, drlmk@wp.pl