Wszechnica 15 .11. 2013

Z A P R O S Z E N I E

 

Polska Fundacja Kościuszkowska,

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Serdecznie zapraszają

15 listopada 2013(piątek)

o godz. 17.00

 

na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”LOSY ŻOŁNIERZY KOŚCIUSZKI PO INSUREKCJI

 

 

Prof. dr hab. Tadeusz Rawski

– „Losy oіnierzy Kościuszki w latach 1812-1813

 

Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski

–„Losy їoіnierzy Kościuszki w latach 1830-1831 ”

 

Dr Marcin Mielnik

–„ Wspomnienia z zsyłki Józefa Kopcia 1794-1801

 

Dr Leszek Marek Krzeњniak

– „ Paweł Bniński – uczestnik bitwy 10 X.1794

pod Maciejowicami i jego losy”

 

Promocja książki Artura Śliwńskiego „Powstanie Listopadowe”

z posіowiem Prof. dr hab. Mariana Marka Drozdowskiego

 

– Dyskusja

 

 

Miejsce spotkania: Al. Solidarności 62

 

Informacje: 22 625-49-77, tef/fax 22 629-88-01

                                                                                                             E mail: drlmk@wp.pl    ww.pfk.waw.pl

                                                                                                                               Kolejne spotkanie 12.12.13

                                                                                                                 „Kościuszkowskie pamiątki