GRA MIEJSKA

Zaproszenie

 

Historyczna Gra Miejska

„Insurekcja Warszawska 1794-2014”

 

 

Polska Fundacja Kościuszkowska postanowiła, zwłaszcza dla  młodzieży ze szkół kościuszkowskich, zaproponować bardziej aktywną formę obchodu rocznic związanych z wydarzeniami Insurekcji Warszawskiej 1794 r.

 Przy współpracy z biurem turystycznym, opracowana została gra miejska ”Insurekcja Warszawska”,  która rozpocznie się przy pomniku T. Kościuszki na Placu Żelaznej Bramy w dniu 15.kwietnia 2014 o godz. 10.00 i trwać będzie do godz. 14.00

Uczestnicy gry będą docierać do 10 punktów kontrolnych w miejscach, gdzie miały miejsce historyczne wydarzenia sprzed 220 laty w czasie Insurekcji w Warszawie oraz wykonywać zadania, wykazywać się sprawnością fizyczną (np. toczenie kuli armatniej itp.) znajomością wiedzy o epoce oraz poznawać historię tych miejsc.

Uczniowie podzieleni na grupki 10 osobowe zgłaszają się pod opieką nauczyciela lub opiekuna, otrzymają odpowiednie materiały, mapki, a wykonanie każdego zadania zostanie ocenione i odnotowane.

Dla najlepszych grup, przewidziane są nagrody, dyplomy uczestnictwa i podziękowania.

Koszt udziału 1 osoby 20 zł. (Opiekunowie grup bezpłatnie)

Zgłoszenia uczestnictwa i wpłaty muszą być dokonane do 5 kwietnia.

Sądzimy, że ta forma aktywnego poznawania historii spotka się z zainteresowaniem i przyczyni się do pogłębienia wiedzy historycznej.          

 
                                                          

                                                                             

 Informacje: tel/fax 022-625-49-77, 629-88-01, 0-602-175-238

E mail:   poczta@pfk.waw.pl ; drlmk@wp.pl

 Konto:

Polska Fundacja Kościuszkowska

00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 31 m 14

Konto: 08 2490 0005 0000 4500 7541 8025

 

 

Krótki opis zasad gry „Insurekcja Warszawska 1794-2014”

 

Stań na planszy do gry jaką jest Warszawa!

 

Uczestnicząc w grze miejskiej „Insurekcja Warszawska” gracze przeniosą się do roku 1794, wykonując kolejne zadania poznają wydarzenia dzięki którym w dniach 16 i 17 kwietnia 1794 roku Warszawa stała się miastem wyzwolonym z rąk Rosjan.

To niebywałe zwycięstwo wojska polskiego i mieszczan warszawskich dawało szanse na uratowanie I Rzeczypospolitej!

 

Stań do walki! Zagraj o wolną Warszawę. Gracze na swojej drodze napotkają postacie historyczne z roku 1794 które pomogą im w wykonaniu kolejnych zadań. A niektóre z nich będą wyjątkowo trudne. Uczestnicy będą musieli między innymi doręczyć tajną depeszę królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, który z przerażeniem obserwował wydarzenia w stolicy, odnaleźć i rozszyfrować tajemniczy monogram, dostarczyć zdobytą w arsenale amunicję dla walczących oddziałów, załadować kulę armatnią do działa!

Gra miejska to doskonały sposób by przez aktywne zwiedzanie i  zabawę poznać trudną historię Polski.

Uczestnicy gry zostaną podzieleni w zespoły liczące maksymalnie 10 osób. Każdy z zespołów otrzyma na starcie niezbędne materiały min. kartę pracy, scenariusz umożliwiający wykonanie kolejnych zadań, mapę z zaznaczonymi punktami które będą musieli odnaleźć.   

 

Start godzina: 10.00 – Pomnik Tadeusza Kościuszki, Plac Za Żelazną Bramą – Warszawa

Zakończenie: ul Szeroki Dunaj

Czas trwania: około 3-4 godzin

 

 

Life Withouth Death

                                       Life without Death

W związku z zainteresowaniem tekstem Bożenny Hampel „Life withaut Death”  na łamach The Psychology Forum.com Polska Fundacja Kościuszkowska informuje, iż spektakl „Czarownica z Krakowa” wystawiony w dniu 11 czerwca 2013 r w Muzeum Niepodległości w Warszawie, przedstawiał pionierski eksperyment z zakresu psychologii twórczości.

   Wynik tego eksperymentu, zamierzonego przez autorkę spektaklu – parę lat temu – podałem do wiadomości mediów podczas grudniowego spotkania Zespołu Starszych Dziennikarzy przy ul. Foksal.
    Oznacza to w istocie badania nad działaniem mózgu, które Bożenna Hampel-Siemaszko od dawna prowadzi, eksperymentując na samej sobie (szerzej na ten temat : facebook.pl/Hampel.Siemaszko).
    Przed pokazem filmu „Czarownica z Krakowa” powiedziałem m.in. iż ”spektakl ten to nie tylko recytacja wierszy naszej wielkiej poetki Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, to nie tylko fragmenty libretta Bożenny Hampel-Siemaszko do operetki o Kossakach”.
    Autorka spektaklu, aby móc przeprowadzić ten eksperyment musiała zagrać rolę wielkiej poetessy, po to aby na samej sobie zbadać koincydencję (czyli jednoczesność zjawienia się impulsów elektrycznych uzyskiwanych w wyniku tych zjawisk) pomiędzy „stanem twórczym” Marii Pawlikowskiej a własnym.
    Wnioski z analizy tekstu Bożenny Hampel zamieszczonego w Internecie „Uśmiech bez kota, czyli kolisko czasu” napisanego na podstawie książki M. Hellera oraz jej słuchowiska nagranego w teatrze Polskiego Radia (gdzie jako jedyny dziennikarz rozpatrywała katastrofę smoleńską od strony Internetu)  oraz analiza jej ról autorskich (m.in. Agafii w „Ożenku” Gogola, wystawionym w Muzeum Niepodległości, mogą posłużyć do wyciągnięcia konsekwencji praktycznych (a nie tylko filozoficznych) w naszej, zmieniającej się w wirtualną rzeczywistości.
    Autorka spektaklu na podstawie swych eksperymentów a również zjawiska „cudownego ocalenia”, jakiego doświadczyła niegdyś w USA uważa, że do tych konsekwencji praktycznych należy odkrycie nieznanych dotychczas właściwości mózgu pozwalających na kontakt z innym (V) wymiarem rzeczywistości. Uważa bowiem- zgodnie z przekonaniem amerykańskich naukowców, iż ten wymiar obiektywnie istnieje ( szerzej na ten temat na portalu: dziennikarzerp.org.pl – „ludzie z pasją- redaktor Bożenna Hampel-Siemaszko.
    Z chwilą umieszczenia spektaklu „Czarownica z Krakowa” w Internecie (gdzie użyty podczas seansu spirytystycznego fragment „The dark side of the moon” zespołu Pink Floyd – stanowi graficzo-muzyczny odpowiednik jej tekstu „Uśmiech bez kota”) film ten włączył jego widzów w nieśmiertelny, ponadczasowy proces kosmiczny. Podobnie jak słuchaczy podczas koncertów sakralnej muzyki Bacha.

Life Withouth Death

                                       Life without Death

W związku z zainteresowaniem tekstem Bożenny Hampel „Life withaut Death”  na łamach The Psychology Forum.com Polska Fundacja Kościuszkowska informuje, iż spektakl „Czarownica z Krakowa” wystawiony w dniu 11 czerwca 2013 r w Muzeum Niepodległości w Warszawie, przedstawiał pionierski eksperyment z zakresu psychologii twórczości.

   Wynik tego eksperymentu, zamierzonego przez autorkę spektaklu – parę lat temu – podałem do wiadomości mediów podczas grudniowego spotkania Zespołu Starszych Dziennikarzy przy ul. Foksal.
    Oznacza to w istocie badania nad działaniem mózgu, które Bożenna Hampel-Siemaszko od dawna prowadzi, eksperymentując na samej sobie (szerzej na ten temat : facebook.pl/Hampel.Siemaszko).
    Przed pokazem filmu „Czarownica z Krakowa” powiedziałem m.in. iż ”spektakl ten to nie tylko recytacja wierszy naszej wielkiej poetki Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, to nie tylko fragmenty libretta Bożenny Hampel-Siemaszko do operetki o Kossakach”.
    Autorka spektaklu, aby móc przeprowadzić ten eksperyment musiała zagrać rolę wielkiej poetessy, po to aby na samej sobie zbadać koincydencję (czyli jednoczesność zjawienia się impulsów elektrycznych uzyskiwanych w wyniku tych zjawisk) pomiędzy „stanem twórczym” Marii Pawlikowskiej a własnym.
    Wnioski z analizy tekstu Bożenny Hampel zamieszczonego w Internecie „Uśmiech bez kota, czyli kolisko czasu” napisanego na podstawie książki M. Hellera oraz jej słuchowiska nagranego w teatrze Polskiego Radia (gdzie jako jedyny dziennikarz rozpatrywała katastrofę smoleńską od strony Internetu)  oraz analiza jej ról autorskich (m.in. Agafii w „Ożenku” Gogola, wystawionym w Muzeum Niepodległości, mogą posłużyć do wyciągnięcia konsekwencji praktycznych (a nie tylko filozoficznych) w naszej, zmieniającej się w wirtualną rzeczywistości.
    Autorka spektaklu na podstawie swych eksperymentów a również zjawiska „cudownego ocalenia”, jakiego doświadczyła niegdyś w USA uważa, że do tych konsekwencji praktycznych należy odkrycie nieznanych dotychczas właściwości mózgu pozwalających na kontakt z innym (V) wymiarem rzeczywistości. Uważa bowiem- zgodnie z przekonaniem amerykańskich naukowców, iż ten wymiar obiektywnie istnieje ( szerzej na ten temat na portalu: dziennikarzerp.org.pl – „ludzie z pasją- redaktor Bożenna Hampel-Siemaszko.
    Z chwilą umieszczenia spektaklu „Czarownica z Krakowa” w Internecie (gdzie użyty podczas seansu spirytystycznego fragment „The dark side of the moon” zespołu Pink Floyd – stanowi graficzo-muzyczny odpowiednik jej tekstu „Uśmiech bez kota”) film ten włączył jego widzów w nieśmiertelny, ponadczasowy proces kosmiczny. Podobnie jak słuchaczy podczas koncertów sakralnej muzyki Bacha.

Wszechnica

Z A P R O S Z E N I E

Polska Fundacja Kościuszkowska
i
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Serdecznie zapraszają
20 marca 2014(czwartek)
o godz. 17.00

na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”
INSUREKCJA KRAKOWSKA I RACŁAWICE

Mgr   Robert Springwald
– „Akt Krakowski Insurekcji”

  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski
Racławice w interpretacji Artura Śliwińskiego

  Prof. dr hab. Tadeusz Rawski
–„Bitwa racławicka i jej konsekwencje ”

Dr Leszek Marek Krześniak
– „ Poetycki obraz bitwy racławickiej”

– Dyskusja

Miejsce spotkania: Al. Solidarności 62

Informacje: 22 625-49-77, tef/fax 22 629-88-01

   E mail: drlmk@wp.pl            www.pfk.waw.pl

Kolejne spotkanie 12.04.14r.
                      „Insurekcja Warszawska”