Wszechnica 06/14

Z A P R O S Z E N I E

Polska Fundacja Kościuszkowska
i
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Serdecznie zapraszają
5 czerwca 2014(czwartek)
o godz. 17.00

na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”
„SZCZEKOCINY”

Prof. dr hab. Tadeusz  Rawski
– „Bitwa pod Szczekocinami i jej konsekwencje”

  Prof. dr hab. Janusz Wojtasik
–„O roli powstań narodowych w XVIII i XIX w ”

Prof. dr hab. Wiesław Majewski
–„O bitwie pod Sołami”

Dr Leszek Marek Krześniak
„O obchodach kościuszkowskich w Szczekocinach”

– Dyskusja

Miejsce spotkania: Al. Solidarności 62

Informacje: 22 625-49-77, tef/fax 22 629-88-01
                                   E mail: drlmk@wp.pl   www.pfk.waw.pl

16.30 Zwiedzanie wystawy obrazów i grafik
 Grażyny Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego pt.„Insurekcja Kościuszkowska” oraz fotogramów L.M.Krześniaka „Współczesna tradycja kościuszkowska”

17.00 Recytacja wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 i Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej
w wykonaniu Bożenny Hampel – Siemaszko
i  Andrzeja Maślankiewicza

Rajd pieszy szlakiem Tadeusza Kościuszki

Radj pieszy szlakiem Tadeusza Kościuszki

Rajd w Małogoszczu

 

Szczegóły imprezy:

   

Wydarzenie w 220 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej. Zaplanowano trasę wiodącą przez dwa powiaty. 
Po raz pierwszy 7 czerwca wyruszy Rajd Szlakiem Kościuszki (powstańców). W tym roku ma on wyjątkowy charakter, związku z przypadającą 220 rocznicą Insurekcji Kościuszkowskiej. Trasa rajdu wiedzie przez tereny powiatów:  jędrzejowskiego i włoszczowskiego.

   


6 czerwca 1794 roku do Małogoszcza przybyły powstańcze wojska Tadeusza Kościuszki po stoczonej bitwie pod Szczekocinami przeciwko połączonym siłom armii rosyjskiej i pruskiej. Wojska polskie przebywały tutaj do godzin popołudniowych 9 czerwca 1794 roku, kiedy to wyruszyły w stronę Kielc. Rannych, wśród których był słynny chorąży grenadierów Bartosz Głowacki  umieszczono na plebani, w szkole, w kościele Św. Krzyża oraz „Betanii”, które zostały zamienione na lazarety. Pochowano tu również dwóch walecznych generałów: Józefa Wodzickiego i Jan Grochowskiego.

  
 

W tym roku organizowany jest rajd pieszy upamiętniające te wydarzenia. Uczestnicy odwiedzają miejsca, w których przebywał Tadeusz Kościuszko wraz ze swoim wojskiem.

  
 


Rajd rozpocznie się 7 czerwca o godzinie 08.30 gawędą historyczną przy Dworze w  Ludyni. O godzinie 09.00 uczestnicy wyjdą na trasę rajdu. Zakończenie rajdu przewidziane jest na godzinę 16.00 w Zagrodzie Edukacyjnej  Ostoja Dworska Leśnica.

   


W imprezie mogą wziąć udział drużyny reprezentujące organizacje społeczne, mundurowe, szkoły, turyści indywidualni oraz osoby niepełnoletnie pod opieką dorosłych.
Informacje o imprezie dostępne są także na stronie Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz -Urzędu Gminy Krasocin –Agencji Turystycznej Geotravel – Facebook Zagrody Edukacyjnej Ostoja Dworska.   

Zgłoszenia należy przesłać do 31 maja na adres email:ostoja.dworska@op.pl

   

Szczegóły organizacyjne Grzegorz Szymański tel. 663-530-787
W trakcie rajdu organizowane będą także konkursy.

 

Karta zgłoszenia

Krótki opis rajdu

Rajd w Małogoszczu

Regulamin

Noc Muzeów Królikarnia 17.05.2014

Noc muzeów w Warszawie: Królikarnia 1794
 
W tym roku Kawaleria Narodowa oraz 10 Regiment Pieszy szefostwa Ignacego Działyńskiego spędzą NOC MUZEÓW, 17 Maja 2014 roku od godziny 18,00 do 22,00 w Królikarni w Warszawie. Podczas oblężenia Warszawy 13 Lipca – 6 Września 1794 roku mieściła się tam siedziba Naczelnika Kościuszki.Przed Pałacem zostaną rozbite historyczne namioty i zostaną rozpalone ogniska przy których nasi żołnierz zabiorą gości Nocy muzeów w podróż do czasów I Rzeczpospolitej i Insurekcji kościuszkowskiej, oprócz żołnierzy w mundurach i z bronią będą konie i armaty, a co najważniejsze  wszystkiego będzie dotknąć i zobaczyć z bliska.
Równolegle, w budynku muzeum prowadzone będą wykłady tematyczne:
18:00 – wykład prof. dr hab. Tadeusza Rawskiego „O Insurekcji”
19:00 – wykład mgr Władysława Głowali „O Królikarni i jej mieszkańcach”
O godzinie 20.30, w Parku Rzeźb przy Królikarni nastąpi odsłonięcie rzeźby autorstwa Xawerego Dunikowskiego z cyklu „Głowy wawelskie”: Głowa Tadeusza Kościuszki, z 1958 roku.

W ramach pokazów, obrońcy Warszawy 1794, pokażą widzom:
·    Biwak wojsk polskich
·    Żołnierze przy ogniskach czyszczą broń, reperują mundury i przygotowują amunicję
·    Sztab w pałacu
·    Pokazy zmiany warty – co godzinę
·    Kawaleria – prezentacja koni w oporządzeniu polskiej kawalerii – Kawaleria Narodowa (konie bardzo spokojne, można się z nimi będzie fotografować, wybrać na przejażdżkę)
·    Demonstracje – prezentacje munduru i oporządzenia, wyjaśnienie kwestii kroju, kolorów, znaczenia symboliki emblematów, zaznajomienie z historią wojska w omawianym okresie; prezentacja broni białej i palnej, pokaz ładowania i strzelania z broni czarnoprochowej.
Współorganizatorem wydarzeń w Królikarni jest Arsenał – stowarzyszenie regimentów i pułków polskich 1717-1831 oraz Polska Fundacja Kościuszkowska.
Zapraszamy!