XXXI MSK

PROGRAM
XXXI MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM KOŚCIUSZKOWSKIEGO

POBIERZ PROGRAM 

9.X.2014 Czwartek
GARWOLIN Zespół  Szkół Nr 1 ul. Kościuszki 53
10.00
XIV  MIĘDZYNARODOWA MŁODZIEŻOWA KONFERENCJA KOŚCIUSZKOWSKA
„ Tadeusz  Kościuszko – 220 rocznica Insurekcji”
Wystąpienia młodzieży ze szkół średnich w Garwolinie, Sobolewie, Żelechowie
Dr Mirosław Matosek – „Insurekcja Kościuszkowska w powiecie garwolińskim i Ziemi Stężyckiej”  
Dr Igor Mielnikow – „O udziale w grupach rekonstrukcyjnych  jako formie zdobywania i popularyzacji wiedzy historycznej”
Dr Leszek Marek Krześniak – „Stoję sobie i stoję” o poemacie spod pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie
Występ Zespołu z Białorusi – MUZYKANCI Z MIRSKA
 
ŻELECHÓW – Dom Kultury
13.00
Sesja „ŻELECHÓW W TRADYCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

Prof. dr hab. Janusz Wojtasik „Z myślą o Niepodległej. Polskie powstania narodowe i próby powstańcze w latach 1795–1914”
Dr Leszek Marek Krześniak – „Poetycki obraz bitwy maciejowickiej”
Dr Jan Pytel – „Kwestie społeczne w działalności Tadeusza Kościuszki”
Doktorant Włodzimierz Kostecki – „Rola Żydów w Insurekcji Kościuszkowskiej”
Występ Zespołu z Białorusi – MUZYKANCI Z MIRSKA
 
XXX Rajd Kościuszkowski „Szlakami bitwy maciejowickiej”

MACIEJOWICE

17.00 Uroczysta msza św. w kościele w Maciejowicach
18.00 Apel pamięci i złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki na Rynku  
oraz  odsłonięcie kamienia upamiętniającego historyków i działaczy społecznych tradycji kościuszkowskiej
Inscenizacja historyczna wydarzeń roku 1794
Koncert  Artystyczny
Spektakl Teatru Polskiego Radia  „Dokąd tak śpieszysz, Panie Generale”

10 X 2014 Piątek
10.00 Terenowa gra historyczna – „Tajemnice Bitwy Maciejowickiej” (udział w grze wymaga wcześniejszego zgłoszenia)
17.00 Ognisko
          Krótka modlitwa za poległych na polu bitwy (Podzamcze)
          Spektakl plenerowy„Dokąd tak śpieszysz, Panie Generale”
          Film ze spektaklu Z. Olszewskiego z roku 1994
          Wspólne śpiewanie  

Wystawy:  Plenerowa na polu bitwy – „Żołnierze bitwy maciejowickiej”


11.X.2014 Sobota
(Szkoła Podstawowa ul. Kościuszki 19)
11.00  SESJA   HISTORYKÓW I REGIONALISTÓW
Inż. Eugeniusz Skoczeń – Racławickie doświadczenia Kościuszką
Radosław Matusiewicz – Połanieckie plany rozwoju tradycji kościuszkowskich
Mgr Czesław Orliński – Szczekocińskie doświadczenia
Dr Leszek Marek Krześniak – Maciejowickie przemyślenia
Dr Michał Kalbarczyk – Dzieje Samogoszczy
Doktorant Longina Ordon- Rola pracy z patronem w procesie edukacyjnym i wychowawczym
na przykładzie Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli
Dr Mariusz Rombel – Powstanie osady przemysłowej i parafii w Sobieniach-Jeziorach
Mgr Marek Ziędalski – O rezydencji Zamoyskich w Podzamczu”
14.00 Rekonesans na polu bitwy pod Maciejowicami (Muzeum – makieta, Krępa, Oronne, Podzamcze)
15.00 Warsztaty historyczne „ Abc archeologii pola bitwy” i  „ W obozie”
19.00 Koncert zespołu z Białorusi  (uroczysta kolacja)
 – Konkurs strojów historycznych
 
12.X.2014 Niedziela
PLENARNA  SESJA  KOŚCIUSZKOWSKA

  9.00 Uroczysta Msza Św. Za poległych 10.X.1794 pod Maciejowicami
10.00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki na Rynku w Maciejowicach
10.30 Koncert zespołu artystycznego Muzykaci z Mirska  na  Białorusi
11.15 Prof.dr hab. Tadeusz Rawski – „Insurekcja 1794 – zostawieni sami sobie”  
11.45 Prof. dr hab.  Barbara Falińska – „60 lat pracy naukowe j – Dialog Pokoleń”
12.05 Prof. dr hab. Izabella Rusinowa – „Kościuszko z Legiony”
12,25 Doktorant Longina Ordon  – „Paralele historyczno-literackie – Kościuszko a Piłsudski”
12.45 Dr Leszek Marek Krześniak –  „ Współczesna tradycja kościuszkowska – obchody 220    rocznicy Insurekcji w Polsce”
13.05  Dr Leonid Niestarczuk – ” Biografia T. Kościuszki w pamiętnikach Michała Kleofasa Ogińskiego”
13.20  Dr Tadeusz Skoczek, dr Janusz Gmitruk – „Ikonografia kościuszkowska” , promocja albumu
13.40  Mgr Włodzimierz Kostecki – „Berek Joselewicz – żołnierz Kościuszki”
14.00  Dr Igor Mielnikow – „ O mundurach żołnierzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasie Powstania Kościuszkowskiego”
14.20  Dr Mirosław Matosek – „Insurekcja Kościuszkowska w literaturze iberoamerykańskiej”
14.40 Dyskusja

18 X 2014 Sobota
  (Muzeum Niepodległości w Warszawie)
WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA
10.00 Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki w Warszawie
11.00  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski  – „Wkład Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego w kulturę polityczną Polski”
11.30  Prof. dr hab. Tadeusz Rawski – „O amerykańskich doświadczeniach  T. Kościuszki wykorzystanych  w Insurekcji 1794 r.”
12.00  Dr  Leszek Marek Krześniak –”Podsumowanie obchodów 220 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej w Polsce”
12.20  Dr Leonid Niestarczuk – „ O Kościuszce i tradycji kościuszkowskiej na Białorusi”     
12.40  Dr  Tadeusz Skoczek, dr Janusz Gmitruk  –„Ikonografia  Powstania Kościuszkowskiego”
13.00 Dr Paweł Kiernikowski – „O roli kobiet w życiu Tadeusza Kościuszki”
13.20  Mgr Władysław Głowala – „Widoki z tarasu Królikarni”
13.40  Dyskusja

Kamień pamięci

Kamień pamięci

     W ramach tegorocznych obchodów 220 rocznicy bitwy pod Maciejowicami, Towarzystwo Miłośników Maciejowic postanowiło uczcić pamięć nieżyjących już wybitnych historyków, którzy przez wiele lat przyjeżdżali do Maciejowic i wygłaszali referaty na sesjach popularno-naukowych i Sympozjach Kościuszkowskich oraz wspierali nasze działania mające na celu przywrócenie obchodów kościuszkowskich, upamiętnienie pola bitwy i rozwój ruchu turystycznego. Do osób takich należeli: profesorowie: Stanisław Herbst, Andrzej Zahorski,Leonard Ratajczyk oraz gen. Zygmunt Walter Janke. Klemens Kurzyp wieloletni prezes Zarządu Oddziału Garwolin Polskiego Towarzystwa Historycznego. Na kamieniu tym znajdą się także nazwiska Stefana Roli, założyciela i wieloletniego prezesa Towarzystwa Miłośników Maciejowic oraz Mariana Paproty wieloletniego sekretarza TMM i naczelnika gminy.
     Kamień ten znajdzie się na rynku w Maciejowicach na skwerze, opodal pomnika Tadeusza Kościuszki. Odsłonięcie kamienia jest planowane w dniu 9 października br w czasie uroczystych obchodów.
     Ponieważ upamiętnienie to powstanie ze składek społecznych, Towarzystwo Miłośników Maciejowic zwraca się do swoich członków i sympatyków oraz przedsiębiorstw i instytucji o wsparcie finansowe naszych działań i wpłaty na  konto:

Towarzystwo Miłośników Maciejowic, 08-480 Maciejowice, ul. Rynek 2.
Alior Bank :  44 2490 0005 0000 4500 4176 4779