Wystawa w Krakowie

Wystawa na Kopcu Kościuszki w Krakowie

15 października 2014 r. w Krakowie, po uroczystym złożeniu kwiatów na sarkofagu T. Kościuszki w Katedrze Wawelskiej  przez delegacje środowisk kościuszkowskich w 197 rocznicę śmierci Naczelnika, w salach wystawowych Centrum Wystawowo-Konferencyjnym przy Kopcu Kościuszki w Krakowie została otwarta wystawa „Insurekcja 1794”.

Na wystawie tej pokazano obrazy i grafiki Grażyny Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego z Warszawy. Część obrazów była już prezentowana w Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Galerii Prezydenckiej w Warszawie, w Garwolinie, Maciejowicach, Szczekocinach, Mereczowszczyźnie (na Białorusi). Nowe prace, zwłaszcza grafiki powstały jak ilustracje do książki „ Maria Konopnicka o Tadeuszu Kościuszce i Insurekcji wierszem. Trzecim tematem wystawy są fotogramy Leszka Marka Krześniaka, przedstawiające ziemię rodzinną Tadeusza Kościuszki oraz imprezy organizowane w okazji rocznic kościuszkowskich w Warszawie, Maciejowicach, Stalowej Woli, Połańcu. Znaczną część wystawy stanowią fotogramy o budowie i odsłonięciu pomnika T. Kościuszki w Warszawie.

Wystawa będzie do udostępniona do oglądania do 15 stycznia 2015 r.  

220 rocznica insurekcji Kościuszkowskiej

220 rocznica insurekcji Kościuszkowskiej

220 rocznica insurekcji Kościuszkowskiej

O Kamieniu Pamięci

Kamień Pamięci
W ramach tegorocznych obchodów 220 rocznicy bitwy pod Maciejowicami, Towarzystwo Miłośników Maciejowic planowało uczcić pamięć nieżyjących już wybitnych historyków, którzy przez wiele lat przyjeżdżali do Maciejowic i wygłaszali referaty na sesjach popularno-naukowych i Sympozjach Kościuszkowskich oraz wspierali nasze działania mające na celu przywrócenie obchodów kościuszkowskich, upamiętnienie pola bitwy i rozwój ruchu turystycznego. Do osób takich należeli: profesorowie: Stanisław Herbst, Andrzej Zahorski,
Leonard Ratajczyk oraz gen. Zygmunt Walter Janke. Klemens Kurzyp wieloletni prezes Zarządu Oddziału Garwolin Polskiego Towarzystwa Historycznego. Na kamieniu tym miały znaleźć się także nazwiska Stefana Roli, założyciela i wieloletniego prezesa Towarzystwa Miłośników Maciejowic oraz Mariana Paproty wieloletniego sekretarza TMM i naczelnika gminy.
W związku z opóźnieniem prac kamieniarskich i formalności związanych z budową tego upamiętnienia byliśmy zmuszeni przesunąć termin  budowy i odsłonięcia kamienia.

Budowę Kamienia Pamięci wsparło finansowo do dnia dzisiejszego 13 osób i instytucji, (kolejność na liście w zależności od wysokości wpłat)
NADLEŚNICTWO GARWOLIN
ANDRZEJ WÓJCIKOWSKI
LESZEK PAWLONKA  BAD POLESIE
METROL – SPÓŁDZ. USŁUGOWO-PRODUKCYJNA
RAJMUND MĄCZYŃSKI
GRZEGORZ MIANOWSKI
ZAKŁAD STOLARSKI  K. GÓRKA
STANISŁAW GÓRSKI
JACEK ŁOSKOT
ANNA MILLER
STANISŁAW BRZEZIŃSKI
WITOLD POBOŻY
WALDEMAR MICHALCZYK

Ponieważ upamiętnienie to powstanie ze składek społecznych, Towarzystwo Miłośników Maciejowic zwraca się do swoich członków i sympatyków oraz przedsiębiorstw i instytucji o wsparcie finansowe naszych działań i wpłaty na nasze konto:
Towarzystwo Miłośników Maciejowic, 08-480 Maciejowice, ul. Rynek 2.
Alior Bank :  44 2490 0005 0000 4500 4176 4779

Wszyscy darczyńcy będą wymienieni w czasie uroczystości odsłonięcia kamienia i upamiętnieni w księdze pamiątkowej naszego Towarzystwa.

Aktualizacja programu XXXI MSK

PROGRAM
XXXI MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM KOŚCIUSZKOWSKIEGO

9.X.2014 Czwartek
GARWOLIN Zespół  Szkół Nr 1 ul. Kościuszki 53
10.00
XIV  MIĘDZYNARODOWA MŁODZIEŻOWA KONFERENCJA KOŚCIUSZKOWSKA
„ Tadeusz  Kościuszko – 220 rocznica Insurekcji”
Wystąpienia młodzieży ze szkół średnich w Garwolinie, Sobolewie, Żelechowie
Dr Mirosław Matosek – „Insurekcja Kościuszkowska w powiecie garwolińskim i Ziemi Stężyckiej”  
Dr Igor Mielnikow – „O udziale w grupach rekonstrukcyjnych  jako formie zdobywania i popularyzacji wiedzy historycznej”
Dr Leszek Marek Krześniak – „Stoję sobie i stoję” o poemacie spod pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie
Jurij Ustin – Współczesna powieść o Kościuszce i jego czasach „Labirynt wolności”
Występ Zespołu z Białorusi – MUZYKANCI Z MIRSKA
 
ŻELECHÓW – Dom Kultury ul. Traugutta 5
13.00
Sesja „ŻELECHÓW W TRADYCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ”
Prof. dr hab. Janusz Wojtasik „Z myślą o Niepodległej. Polskie powstania narodowe i próby powstańcze w latach 1795–1914”
Dr Leszek Marek Krześniak – „Poetycki obraz bitwy maciejowickiej”
Dr Jan Pytel – „Kwestie społeczne w działalności Tadeusza Kościuszki”
Doktorant Włodzimierz Kostecki – „Rola Żydów w Insurekcji Kościuszkowskiej”
Dr Szczepan Kalinowski – „Dano mi nazwisko „Naczelnika” …T Kościuszko w legendzie Piłsudskiego”
Jurij Ustin – „Labirynty wolności” powieść o Kościuszce i jego czasach
Igor Mielnikow – „ O wystawie „Białoruska Atlantyda”
Występ Zespołu z Białorusi – MUZYKANCI Z MIRSKA
 
XXX Rajd Kościuszkowski „Szlakami bitwy maciejowickiej”

MACIEJOWICE (Czwartek 9 X 2014)

17.00 Uroczysta msza św. w kościele w Maciejowicach
18.00 Apel pamięci i złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki na Rynku  
– Inscenizacja historyczna wydarzeń roku 1794
– Koncert  Artystyczny

10 X 2014 Piątek
10.00 Terenowa gra historyczna – „Tajemnice Bitwy Maciejowickiej” (udział w grze wymaga wcześniejszego zgłoszenia)
17.00 Ognisko
          Krótka modlitwa za poległych na polu bitwy (Podzamcze)
          Spektakl plenerowy „Dokąd tak śpieszysz, Panie Generale”
          Film ze spektaklu „Żale maciejowickie” Z. Olszewskiego z roku 1994
         

11.X.2014 Sobota (Szkoła Podstawowa ul. Kościuszki 19)

11.00  SESJA   HISTORYKÓW I REGIONALISTÓW
Inż. Eugeniusz Skoczeń – Racławickie doświadczenia Kościuszką
Radosław Matusiewicz – Połanieckie plany rozwoju tradycji kościuszkowskich
Mgr Czesław Orliński – Szczekocińskie doświadczenia
Dr Leszek Marek Krześniak – Maciejowickie przemyślenia
Dr Michał Kalbarczyk – Dzieje Samogoszczy
Doktorant Longina Ordon- Rola pracy z patronem w procesie edukacyjnym i wychowawczym
na przykładzie Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli
Dr Mariusz Rombel – Powstanie osady przemysłowej i parafii w Sobieniach-Jeziorach
Mgr Marek Ziędalski – O rezydencji Zamoyskich w Podzamczu
Mgr Urszula Kmoch – O tradycjach kościuszkowskich w Długosiodle
14.00 Rekonesans na polu bitwy pod Maciejowicami (Muzeum – makieta, Krępa, Oronne, Podzamcze)
15.00 Warsztaty historyczne „ Abc archeologii pola bitwy” i  „ W obozie”
19.00 Koncert zespołu z Białorusi  (uroczysta kolacja)
 – Konkurs strojów historycznych
 
12.X.2014 Niedziela

PLENARNA  SESJA  KOŚCIUSZKOWSKA
 
9.00 Uroczysta Msza Św. Za poległych 10.X.1794 pod Maciejowicami
10.00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki na Rynku w Maciejowicach
10.30 Koncert zespołu artystycznego Muzykanci z Mirska  na  Białorusi
11.15 Prof. dr hab. Tadeusz Rawski – „Insurekcja 1794 – zostawieni sami sobie”  
11.45 Prof. dr hab.  Barbara Falińska – „60 lat pracy naukowe j – Dialog Pokoleń”
12.05 Prof. dr hab. Izabella Rusinowa – „Kościuszko z Legiony”
12,25 Doktorant Longina Ordon  – „Paralele historyczno-literackie – Kościuszko a Piłsudski”
12.45 Dr Leszek Marek Krześniak –  „ Współczesna tradycja kościuszkowska – obchody 220    rocznicy Insurekcji w Polsce”
13.05  Dr Leonid Niestarczuk – ” Biografia T. Kościuszki w pamiętnikach Michała Kleofasa Ogińskiego”
13.20  Dr Tadeusz Skoczek – „Ikonografia kościuszkowska” , promocja albumu
13.40  Mgr Włodzimierz Kostecki – „Berek Joselewicz – żołnierz Kościuszki”
14.00  Dr Igor Mielnikow – „ O mundurach żołnierzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasie Powstania Kościuszkowskiego”
14.20  Dr Mirosław Matosek – „Insurekcja Kościuszkowska w literaturze iberoamerykańskiej”
14.40  Jurij Ustin – Prezentacja powieści „Labirynt wolności”
14.50 Dyskusja

18 X 2014 Sobota  (Muzeum Niepodległości w Warszawie)

WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

10.00 Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki w Warszawie
11.00  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski  – „Wkład Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego w kulturę polityczną Polski”
11.30  Prof. dr hab. Tadeusz Rawski – „O amerykańskich doświadczeniach  T. Kościuszki wykorzystanych  w Insurekcji 1794 r.”
12.00  Dr  Leszek Marek Krześniak –”Podsumowanie obchodów 220 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej w Polsce”
12.20  Dr Leonid Niestarczuk – „ O Kościuszce i tradycji kościuszkowskiej na Białorusi”     
12.40  Dr  Tadeusz Skoczek  – „Ikonografia  Powstania Kościuszkowskiego – album”
13.00 Dr Paweł Kiernikowski – „O roli kobiet w życiu Tadeusza Kościuszki”
13.20  Mgr Władysław Głowala – „Widoki z tarasu Królikarni”
13.40  Dyskusja

Słuchowisko radiowe

Słuchowisko
11 października 2014 r. (sobota) o godz. 17.00 w I programie Polskiego Radia

odbędzie premierowa emisja słuchowiska:
 „Maciejowice 1794. Rekonstrukcja poetów” .
Zapraszamy do wysłuchania

Kolacja

Z A P R O S Z E N I E

Towarzystwo Miłośników Maciejowic

zaprasza swoich członków i sympatyków
               na

 Uroczystą kolację
Ul. Kościuszki 57 (sala balowa Metrol)

11.10. 2014 (sobota)
 o godz. 19.00

W programie
Występ zespołu „Mirscy Muzykanci”z Białorusi
Muzyka taneczna
Wspólne śpiewanie
Konkurs strojów historycznych

Rezerwacja miejsc
Pani Zofia Kurek
Tel 604 – 413-301

    
                    Zarząd T.M.M.

www.tmm.waw.pl