Regulamin Rajdu Rowerowego

Regulamin Rowerowego Rajdu Kościuszkowskiego ,, Śladami bitwy maciejowickiej”.
– Organizatorami rajdu są :,  TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MACIEJOWIC  i  POLSKA FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA
– W rajdzie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, niepełnoletnie za zgodą rodzica/opiekuna, po wypełnieniu stosownego oświadczenia. Osoby poniżej 13 roku życia mogą brać udział tylko wraz z opiekunem.
– Miejsce startu i data rozpoczęcia rajdu: Przy Muzeum T. Kościuszki w Maciejowicach dnia 10 października 2015 roku ( sobota) o godzinie 10 00.
– Trasa rajdu : Maciejowce – Czerwona Karczma – Paprotnia – Malamówka – Oronne – Krepa – Podzamcze.
– Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
– Każdy uczestnik rajdu startuje z własnej nieprzymuszonej woli, wobec czego organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieszczęście, uszczerbek na zdrowiu spowodowany zdarzeniem w trakcie imprezy. W rajdzie mogą brać udział tylko osoby niemające przeciwwskazań zdrowotnych, za co pełną odpowiedzialność ponoszą one same lub rodzice/opiekunowie wyrażający zgodę. Taką wolę oświadczają poprzez zaakceptowanie regulaminu rajdu.
– W trakcie trwania rajdu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających oraz palenia papierosów.
– Uczestników rajdu obowiązuje stosowanie się do poleceń, nakazów i zakazów organizatorów rajdu oraz do przepisów zawartych w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym.
– Rowery powinny być sprawne i dopuszczone do ruchu  ( zgodnie z ustawą o ruchu drogowym).
– Uczestników rajdu obowiązuje szanowanie przyrody i stosowanie się do regulaminów miejsc i obiektów, na terenie których będą przebywać.
– Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za swój sprzęt i ekwipunek oraz swoje zachowanie.
– Koszt uczestnictwa w rajdzie pokrywa uczestnik. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztu w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie.
– Koszt opłaty wpisowej nie obejmuje indywidualnego ubezpieczenia uczestnika.
– Nie stosowanie się do regulaminu rajdu skutkuje wyeliminowaniem uczestnika z rajdu bez zwrotu kosztów wpisowego.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych uzupełnień regulaminu oraz jego ostatecznej interpretacji.
– O rezygnacji z rajdu i zejściu z trasy uczestnik musi powiadomić organizatorów na odpowiedni do trasy numer telefonu.
– Szybkość jazdy dostosowuje się do najsłabszego uczestnika rajdu.
– Odległości między rowerami powinny być takie aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry ale nie więcej niż 5.

– Podczas jazdy w lesie należy zwrócić szczególna uwagę na gałęzie i wystające korzenie.

– Należy unikać najazdu kołami na patyki co może być powodem uszkodzenia szprych i błotników.

– Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
– Każdy uczestnik powinien posiadać ważny dokument: dowód osobisty, legitymację szkolną bądź kartę rowerową.

Kierownik Rajdu: Jarosław Komorniczak  Tel. 511-505-409

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *