Wszechnica XI 2015

Z A P R O S Z E N I E

Polska Fundacja Kościuszkowska
i
Muzeum Niepodległości w Warszawie

Serdecznie zapraszają
19 listopada 2015(czwartek)
o godz. 17.00

na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

  Prof. dr hab. Tadeusz Rawski
–„Dyskusje o wojsku polskim w okresie Sejmu Wielkiego i Insurekcji Kościuszkowskiej ”

Józef Wierzba
– Prezentacja filmów z cyklu „Łączy nas Polska” –  
O Tadeuszu Kościuszce i Elizie Orzeszkowej ”

dr Leszek Marek Krześniak
–„Obrona i rzeź Pragi 4 XI 1794 ”

Prezentacja wydawnictw związanych z Tadeuszem Kościuszką z roku 2015

– Dyskusja

Miejsce spotkania: Al. Solidarności 62
Informacje: 22 625-49-77, tel/fax 22 629-88-0

E mail: drlmk@wp.pl   www.pfk.waw.pl

Następne  spotkanie Wszechnicy 17.12.15r.godz. 17.00
„Tradycja kościuszkowska dziś i jutro”