Wszechnica czerwiec 2016

Z A P R O S Z E N I E

Polska Fundacja Kościuszkowska
Muzeum Niepodległości w Warszawie

Serdecznie zapraszają
23 czerwca 2016(czwartek)
o godz. 17.00

na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

Doktorantka  Paulina Mielnik

– „ Laska marszałkowska w zachowanych artefaktach.
Wyniki dotychczasowych kwerend muzealnych”

– „Ikonografia z wyobrażeniem lasek marszałkowskich
 na podstawie dotychczasowych kwerend
 archiwalnych,muzealnych i bibliotecznych”

Doktorantka  Jolanta Muszyńska
– „Warszawa w czasie I wojny światowej”

Spektakl Bożeny Hampel-Siemaszko
„Ordonka, czyli cud marketingu”

– Dyskusja

Miejsce spotkania: Al. Solidarności 62

Informacje: 22 625-49-77, tel/fax 22 629-88-01
                                   E mail: drlmk@wp.pl   www.pfk.waw.pl