II Rajd Rowerowy

II Rowerowy Rajd Kościuszkowski
„Śladami bitwy maciejowickiej 10 X 1794 r,”

Rajd ma na celu przybliżenie jego uczestnikom przebiegu i następstw bitwy maciejowickiej oraz innych wydarzeń historycznych, które miały tu miejsce.
Trasy rajdowe prowadzą po teatrze działań bitewnych  z roku 1794.
W określonych historycznych punktach w terenie omawiane będą wydarzenia z dni 4-10 października 1794 r m.in. miejsce przeprawy wojsk rosyjskich, wzgórze z którego gen. Fersen obserwował przemarsz swoich wojsk, trasa przemarszu dywizji Denisowa, miejsce gdzie znajdowało się lewe skrzydło wojsk polskich, obóz polski, Drzewo Kościuszki, Kopiec Kościuszki, źródło młodości, grób nieznanego żołnierza, kwatera Kościuszki przed bitwą, miejsce wejścia do lochów, ruiny baszty.  Punkt docelowy – park w Podzamczu. Wspólne. Ognisko.
Na trasie rajdu liczne niespodzianki i sprawdziany.
Uczestnicy otrzymają mapki z trasą, informatory o bitwie, dyplom potwierdzający udział w rajdzie i pamiątkowy stempel.
Poczęstunek : kiełbaski na ognisko, herbata itp.

8 X 2016 godz. 10.00
Zbiórka i rejestracja uczestników – Rynek w Maciejowicach
Zwiedzanie Muzeum w Maciejowicach (makieta bitwy)

11.00 start rajdu –
Trasa 1 : Maciejowice –  Krępa – Oronne – Podzamcze  (ok. 20 km)

Trasa 2 :  Maciejowice – Kochów – Kobylnica – Tyrzyn  – Czerwona Karczma – Paprotnia
– Malamówka – Oronne – Drzewo Kościuszki – Krępa – Ksawerynów – Podzamcze (ok.40 km)

16.00 Podzamcze – koniec trasy – ognisko –

Organizatorzy:
Towarzystwo Miłośników Maciejowic  WWW.tmm.waw.pl
Polska Fundacja Kościuszkowska  WWW.pfk.waw.pl

Zgłoszenia do 5 X 2015 r. na adres : drlmk@wp.pl,  poczta@pfk.waw.pl

Opłata uczestnictwa  – 10 PLN przy rozpoczęciu rajdu

Kierownik Rajdu i Trasy 1:  Jarosław Komorniczak  Kierownik

Trasy 2 :  Mateusz Pracz

XXXIII MSK

 PROGRAM
XXXIII  MIĘDZYNARODOWEGO  SYMPOZJUM   KOŚCIUSZKOWSKIEGO

7 X 2016  Piątek  Garwolin – Zespół Szkół Ponadgimazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte  ul. Kościuszki 53

11.00   XVI MIĘDZYNARODOWA MŁODZIEŻOWA          
            KONFERENCJA   KOŚCIUSZKOWSKA

Dr Leszek Marek Krześniak  „Historia opowiedziana wierszem”
Dr Michał Kalbarczyk – „Gen. Karol Kniaziewicz”
Dr Mirosław Matosek – „Tadeusz Kościuszko w literaturze czeskiej i słowackiej”
Siarhei Kovalewich – „Muzea i zbiory  Tadeusza Kościuszki”
Halina Drapko – „ Imieniem Kościuszki nazwane”
Wystąpienia uczniów szkół powiatu garwolińskiego
Występ zespołu „Vis-a-vis” z Białorusi.
 
Wystawa malarstwa uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Garwolinie pod opieką artystyczną Iwony Jończyk

14.00 Sesja satelitarna w Żelechowie
Występ zespołu z Białorusi „Vis-a-vis”
Dr Leonid Niestarczuk – „Michał Kleofas Ogiński – kompozytor, żołnierz Kościuszki”
Dr Leszek Marek Krześniak – „Mereczowszyzna – Solura”
Mgr Michał Sztelmach – „Żelechów w czasach insurekcji kościuszkowskiej”.
Prof.dr hab. Barbara Falińska – „Słownictwo ludowe – trwałym pomnikiem kultury naszych przodków i wiedzy historycznej”
 
 8. X 2016  Sobota MACIEJOWICE
10.00    II Rowerowy Rajd Kościuszkowski
            „Śladami bitwy maciejowickiej”

Trasa: Maciejowice – Krępa-Oronne- Podzamcze
Podróż historyczna po teatrze bitwy maciejowickiej     „Maciejowice – Czerwona Karczma – Korytnica – Wola Okrzejska – Podzamcze”
Inscenizacja grupy rekonstrukcyjnej z Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu.

9.X.2016   Niedziela MACIEJOWICE

   9.00 Msza Św. Za poległych 10.X.1794 w Kościele w Maciejowicach
 10.15  Złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki
 11.00 Występ zespołu artystycznego z Białorusi w Szkole w Maciejowicach
            PLENARNA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA
11.30  Prof. dr hab. Izabella Rusinowa – „Czartoryscy a Tadeusz Kościuszko
12.00  Dr  Longina Ordon  – „ Spory wokół Tadeusza Kościuszki w
 latach 1792-2016”
12.30  Prof. dr hab. Tadeusz Rawski „ Bitwa pod Krupczycami i jej konsekwencje”
12.50 Wiktoria Iwaniuk – „Tadeusz Kościuszko – malarz, architekt, fortyfikator ”
13.10 Wiktoria Trafimiuk –  „Miłości Tadeusza Kościuszki”
13.30 Dr Włodzimierz Kostecki – „ Płk Stanisław Kosmowski – pamiętnikarz i uczestnik bitwy pod Maciejowicami”
13.50 Mgr Maciej Cybulski – O znaleziskach z okresu insurekcji na wieży kościoła w Woli Okrzejskiej”
14.10 Dr Leszek Marek Krześniak – „O obchodach 270 rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki na świecie”
14.30 Mgr Marek Ziędalski – „Stanisław Zamoyski Młodszy (1820-1889) – hrabia na Podzamczu”
14.50 Dyskusja

– Promocja książki L.M.Krześniaka „ Za chwilę…” Poemat spod Maciejowic  
– Nowe obrazy Grażyny Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego

29 X 2016 Sobota  Warszawa, Muzeum Niepodległości  

       WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

10.00  Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki w Warszawie
11.00  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski  – „Rola tradycji kościuszkowskiej w tradycji  ruchu niepodległościowego 1918 r.”
11.30  Dr Longina Ordon – „Wbrew stereotypom. O ostatnich latach życia Tadeusza     Kościuszki”
12.00  Dr  Paweł Kiernikowski  – „Religijne i filozoficzne poglądy Tadeusza Kościuszki”
12.20  Dr Svietłana Mulina (Omsk) – „O liczebności i rozmieszczeniu zesłańców polskich w ostatnich 30 latach XVIII wieku”
12.40  Dr  Anna Krich (Omsk) – „Etno-społeczny skład zesłanych na Syberię Konfederatów Barskich”
13.00  Dr Leszek Marek Krześniak –”Podróż historyczna do Sankt-Petersburga w 2016 r.”
13.30  Doktorant Michał Antonowicz – „Obraz Konfederatów Barskich w świadomości  współczesnych Polaków”
13.50  Dyskusja

         Promocja książek:
    Janusz Morkowski, Benedykt Drewnowski „Kościuszko w Szwajcarii  
    1815-1817”
    Leszek Marek Krześniak – „Za chwilę …”  Poemat spod Maciejowic
    Krzesimir Dębski –  „To nie jest w porządku”

Informacje: WWW.tmm.waw.pl,     drlmk@wp.pl
          22 625-49-77;   602-175-238