Warszawska Sesja Kościuszkowska

29 X 2016 Sobota,  Warszawa
 
XXXIII  MIĘDZYNARODOWE  SYMPOZJUM    
               KOŚCIUSZKOWSKIE

       WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

10.00  Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki w
           Warszawie (Plac żelaznej Bramy)
11.00 Występ Chóru „La  Musica” z Domu Kultury Smolna
11.30  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski  – „Rola tradycji
           kościuszkowskiej w tradycji  ruchu niepodległościowego 1918 r.”
12.00  Dr Longina Ordon – „Wbrew stereotypom. O ostatnich latach życia  
           Tadeusza Kościuszki”
12.30  Dr  Paweł Kiernikowski  – „Religijne i filozoficzne poglądy Tadeusza
           Kościuszki”
13.00  Dr Svietłana Mulina (Omsk) – „O liczebności i rozmieszczeniu
           zesłańców polskich w ostatnich 30 latach XVIII wieku”
13.20  Dr Leszek Marek Krześniak –”Podróż historyczna do Sankt-
           Petersburga w 2016 r.”
13.40  Doktorant Michał Antonowicz – „Obraz Konfederatów Barskich w  
           świadomości  współczesnych Polaków”
14.00  Dyskusja

         Promocja książek:
    Janusz Morkowski, Benedykt Drewnowski „Kościuszko w Szwajcarii  
    1815-1817”

    Leszek Marek Krześniak – „Za chwilę …”  Poemat spod Maciejowic
    Krzesimir Dębski –  „To nie jest w porządku”

Miejsce obrad:  Muzeum Niepodległości, Al. Solidarności 62

Informacje: WWW.tmm.waw.pl,     drlmk@wp.pl
          22 625-49-77;   602-175-238

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *