Program Wszechnicy

Z A P R O S Z E N I E

Polska Fundacja Kościuszkowska
Muzeum Niepodległości w Warszawie

Serdecznie zapraszają
29 czerwca 2017 (czwartek)
o godz. 17.00

na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”
OBCHODY ROKU KOŚCIUSZKOWSKIEGO
 
Spektakl Bożenny Hampel-Siemaszko
„KOŚCIUSZKO, czyli sekret nieszczęśliwej miłości”

dr Longina Ordon
Promocja książki „ Spory o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historiografii i literaturze w latach 1792-2016”

Premiera filmu „ Solura 2016”
Reportaż z podróży środowisk kościuszkowskich
15-16 października 2016 r.

dr Leszek Marek Krześniak
Informacje o obchodach Roku Kościuszki
 
– Dyskusja

Miejsce spotkania: Al. Solidarności 62

Informacje: 22 625-49-77, tel/fax 22 629-88-01
                                   E mail: drlmk@wp.pl   www.pfk.waw.pl

                    

Wszechnica czerwiec 2017

 Spotkanie Wszechnicy Kościuszkowskiej

 

29 czerwca br. o godzinie 17:00 w Muzeum Niepodległości w Warszawie

odbędzie się spektakl Bożenny Hampel-Siemaszko pod tytułem:

  Kościuszko czyli sekret nieszczęśliwej miłości

Promocja książki ” Spory o Tadeusza Kościuszkę w historiografii i literaturze w latach 1792-2016″

autorstwa dr Longiny Ordon.

Wstęp wolny.

Zapraszamy

 

Spory o Tadeusza Kościuszkę

 

 

 

 

 W ramach obchodu Roku Kościuszki 2017 Polska Fundacja Kościuszkowska wydała książkę Spory o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historiografii i literaturze w latach 1792 – 2016 autorstwa Longiny Ordon.
Najnowsze w polskiej historiografii opracowanie o Naczelniku Insurekcji 1794 r. jest podsumowaniem badań historycznych i literackich, jakie przez wiele lat prowadziła dr Longina Ordon na temat różnorodnych ocen postaw i idei Tadeusza Kościuszki.
Monografia uzyskała wysoką ocenę jej recenzentów: prof. hab. Mariana Marka Drozdowskiego (Polska Akademia Nauk), prof. dra hab. Wiesława Jana Wysockiego (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz prof. dr hab. Izabelli Rusinowej (Uniwersytet Warszawski). Walory merytoryczne książki dostrzegł także Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, który jest autorem Słowa Wstępnego.
Monografia pokazuje wielowymiarowość niezwykłego człowieka, jakim był Tadeusz Kościuszko. Nierzadko też oceny Jego myśli i czynów były powodem sporów: od uwielbienia i podkreślania wielkości bohatera poprzez sądy nieprzychylne aż do tworzenia czarnej legendy. Jesteśmy przekonani, że należy utrwalać w świadomości narodowej młodego pokolenia dziedzictwo i inspiratorską rolę ideowo – polityczną czynów Tadeusza Kościuszki wobec tendencji ukazywania wybiórczej, komercyjnej, a nade wszystko powierzchownej wiedzy o Kościuszce, zwłaszcza we współczesnych mainstreamowych mediach.
Książka zapewne bardzo wzbogaci wiedzę czytelników o Tadeuszu Kościuszce, który wyrastał swoimi poglądami i działaniami ponad przeciętność oraz przyczyni się do przywróceniu Mu należnego miejsca nie tylko w dziejach Polski, ale również Europy i całego świata.
Publikacja zawiera streszczenia w języku angielskim, rosyjskim, niemieckim i francuskim. Polska Fundacja Kościuszkowska zadbała także o walory estetyczne wydania monografii.  
W okolicznościach obchodów Roku Kościuszkowskiego oraz realizacji priorytetu czytelnictwa zachęcamy szkolne biblioteki do zakupu tej wartościowej publikacji.
Książka może być także piękną nagrodę dla uczniów będącą podsumowaniem ich osiągnięć w mijającym roku szkolnym.

Pozostałe informacje o publikacji

Książka ma objętość 424 stron, w tym 50 stron barwnych ilustracji, zawiera bogaty
spis literatury i indeks osób. Cena 60 zł.
Koszt dostawy – 10 zł, za pobraniem 19 zł 50 groszy.
Przy zakupie 5 egzemplarzy – przesyłka gratis.
Przy zakupie 10 egzemplarzy – jedenasty egzemplarz za 1 zł.
Ze względu na okolicznościowe wydanie publikacji ilość jej egzemplarzy jest ograniczona.

Zamówienia można składać na adres:

Polska Fundacja Kościuszkowska
00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 31 m 14
tel.: 22 625 49 77, fax 22 629 88 01.
adres okolicznościowy

rok.kosciuszkowski.2017@poczta.fm

lub adres Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej

 poczta@pfk.waw.pl

Konto bankowe: 08 2490 0005 0000 4500 7541 8025

Kup tutaj