Zebranie TMM

  

Z A P R O S Z E N I E

11 marca 2018 r. o godz. 15.00
           w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki
           w Maciejowicach odbędzie się:

Uroczyste Zebranie

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MACIEJOWIC
Poświęcone 30-leciu Muzeum im. T. Kościuszki
i propozycjom działań w roku 2018

W programie:

–  Odczytanie dokumentu lokacyjnego Maciejowic
–  Sprawozdanie z działalności TMM w roku 2017
–  „Jak w Australii zarabiają na Kościuszce” relacja  
   z podróży na Górę Kościuszki
–  Krótki rys historyczny i omówienie programu
   obchodów 30-lecia  Muzeum im. T. Kościuszki
–  Przekazanie darów dla Muzeum
–  Prezentacja założeń projektu „Panorama Bitwy   
   Maciejowickiej” i innych wspólnych działań.
–  Przyjęcie nowych członków do Towarzystwa
–  Dyskusja nad planem pracy TMM w roku 2018
–  Wolne wnioski.
    
Szczególnie serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się do prac naszego Towarzystwa.

www.tmm.waw.pl                 Zarząd TMM