Wszechnica czerwiec

Z A P R O S Z E N I E
Polska Fundacja Kościuszkowska
i
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Serdecznie zapraszają
14 czerwca 2018 (czwartek)
o godz. 16.00
na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”
Prof.dr hab. Tadeusz Rawski
Valmy – Dubienka
dr Włodzimierz Kostecki
Czyny i marzenia. Dziennik Legionisty – krytyczna egzegeza
 
dr Leszek Marek Krześniak
O pierwszym pomniku Tadeusza Kościuszki 
w Republice Białoruś w Mereczowszczyznie
 
  
– Dyskusja
Miejsce spotkania: Muzeum Literatury
Rynek Starego Miasta 20
Informacje: 22 625-49-77, tel/fax 22 629-88-01
                                   E mail: drlmk@wp.pl   www.pfk.waw.pl

Obchody Insuekcji Warszawskiej

W dniu 20 kwietnia pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki na Placu Za Żelazną Bramą odbyły się uroczystości 224 rocznicy Insurekcji Warszawskiej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta Stołecznego Warszawy, Marszałka Województwa Mazowieckiego, a także delegacje ze szkół noszących imię Tadeusza Kościuszki, m.in. z: Rembertowa, Pruszkowa, Długosiodła i Cyganki, oraz goście z Białorusi z przedstawicielami Międzyrejonowego Stowarzyszenia im. Tadeusza Kościuszki z Brześcia, z prezesem Leonidem Niestarczukiem. 
Posterunek honorowy przed pomnikiem wystawiła I Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki. Przybyłych powitał dr Leszek Marek Krześniak – prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, który przypomniał zebranym fakty historyczne dotyczące Insurekcji Warszawskiej 1794 r. Delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem. Uroczystość uświetniały poczty sztandarowe ze szkół kościuszkowskich.
Uroczystość przygotowana została przez Polską Fundację Kościuszkowską oraz Muzeum Niepodległości. W imieniu Muzeum wiązankę składali: prof. dr hab. Izabella Rusinowa – znamienita znawczyni epoki, prof. dr hab. Wiesław Wysocki – przewodniczący Rady Muzeum oraz Krzysztof Bąkała –kierownik Działu Edukacji. 
Po uroczystości przed pomnikiem, zebrani udali się na Rynek Starego Miasta, gdzie w budynku Muzeum Literatury odbyło się spotkanie Wszechnicy Kościuszkowskiej. Dr Leszek Marek Krześniak wygłosił prelekcję dotyczącą podróży do Australii, gdzie odwiedził m.in. Górę Tadeusza Kościuszki. W delegacji Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej do Australii i na Górę Kościuszki uczestniczyła  Prezes Ogólnopolskiej Federacji Szkół Kościuszkowskich dr Longina Ordon  Okazuje się, że pamięć naszego wielkiego naczelnika, jest tam stale żywa. Jego imieniem nazwano nie tylko najwyższą górę Australii, ale także drogę dojazdową do wzniesienia, park krajobrazowy, nie wspominając już o warsztacie samochodowym w pobliżu czy nawet napojach alkoholowych. Prezes Krześniak wspomniał także o książkach dotyczących Tadeusza Kościuszki wydanych w ostatnim czasie. Osobom zainteresowanym postacią naszego pierwszego naczelnika polecamy „Spór o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historiografii i literaturze” autorstwa Longiny Ordon, wydany przez Fundację Kościuszkowską, a także wznowienie pracy Wacława Tokarza „Warszawa przed wybuchem powstania 17 kwietnia 1794 r.”. W przygotowaniu do druku jest także książka Mariana Marka Drozdowskiego dotycząca Bitwy Warszawskiej 1794 r.
Po zakończeniu prelekcji zebrani wysłuchali koncertu zespołu „Parafraz” z Białorusi i obejrzeli wystawę obrazów poświęconych Tadeuszowi Kościuszce.