Wszechnica przypomnienie

Z A P R O S Z E N I E

 

Polska Fundacja Kościuszkowska

i

Muzeum Niepodległości w Warszawie

 

Serdecznie zapraszają

14 czerwca 2018 (czwartek)

o godz. 16.00

 

na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

 

Prof.dr hab. Tadeusz Rawski

Valmy – Dubienka

 

dr Włodzimierz Kostecki

Czyny i marzenia. Dziennik Legionisty – krytyczna egzegeza

 

 

dr Leszek Marek Krześniak

O pierwszym pomniku Tadeusza Kościuszki

w Republice Białoruś w Mereczowszczyznie

 

 

  

– Dyskusja

 

 

Miejsce spotkania: Muzeum Literatury

Rynek Starego Miasta 20

 

Informacje: 22 625-49-77, tel/fax 22 629-88-01

                                   E mail: drlmk@wp.pl   www.pfk.waw.pl

 

 

                   

Barbara Wachowicz

Zmarła Barbara Wachowicz
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Pani Barbary Wachowicz. Wspaniałej pisarki, Mistrzyni Mowy Polskiej, Wielkiej Admiratorki Tadeusza Kościuszki, osoby, która przyczyniła się do rozwoju tradycji kościuszkowskich i budowy pomnika Tadeusz Kościuszki w Warszawie. Autorki wielu audycji i spektakli zwłaszcza z udziałem młodzieży szkolnej, poświęconych Naczelnikowi. 
Utrwaliła swoje podróże szlakami Tadeusza Kościuszki w Europie i Ameryce na wystawach i w licznych książkach. Uczestniczyła w licznych obchodach kościuszkowskich organizowanych przez naszą fundację, a także występowała na Wszechnicy Kościuszkowskiej. Współpracowała z Ogólnopolską Federacją Szkół Kościuszkowskich.
Jej niezwykła aktywność, umiłowanie Polski, jej kultury i tradycji zasługiwały zawsze na podziw i wzór do naśladowania.
Będzie nam brakowało Jej inspirujących rad i fioletowych zaproszeń na liczne organizowane przez nią imprezy i wydarzenia historyczne i kulturalne.
Polska Fundacja Kościuszkowska nadała Barbarze Wachowicz tytuł „Zasłużona dla Tradycji Kościuszkowskiej” wraz z medalem oraz medal pamiątkowy na 270. rocznicę urodzin i 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki.
Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.
Polska Fundacja Kościuszkowska
                                               dr Leszek Marek Krześniak
Stowarzyszenie Budowy Pomnika T. Kościuszki w Warszawie 
  prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski 
Ogólnopolska Federacja Szkół Kościuszkowskich
  dr Longina Ordon