XXXV Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie

PROGRAM
XXXV MIĘDZYNARODOWEGO  SYMPOZJUM  KOŚCIUSZKOWSKIEGO
5 X 2018  Piątek  Garwolin – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte   ul. Kościuszki 53
10.00    XVIII MIĘDZYNARODOWA MŁODZIEŻOWA KONFERENCJA  KOŚCIUSZKOWSKA
Dr Włodzimierz Kostecki – „Duchowieństwo w insurekcji kościuszkowskiej”
Dr Michał Kalbarczyk – „ Siostrzeńcy Tadeusz Kościuszki gen. Sykstus Estko (1776-1813) i kpt. Tadeusz Estko (1770-1812)”
Dr Leszek Marek Krześniak – „O pomniku Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczyźnie”
Wystąpienia uczniów szkół powiatu garwolińskiego
Występ zespołu „Przedświt” z  Białorusi.  
Wystawa nowych obrazów o tematyce kościuszkowskiej Hakoba Mikayelyana (Armenia)
 
6 X 2018 sobota
9.30 II Piłkarski Turniej Kościuszkowski (Szkoła Podstawowa w Maciejowicach)
16.00 Uroczystość przy Kopcu Kościuszki  w Krępie 
           Złożenie ziemi z grobu księdza Józefa Burzyńskiego do Kopca
16.30 Inscenizacja grupy rekonstrukcyjnej Towarzystwa Kościuszkowskiego z Połańca, 
          Ognisko
7 X 2018 niedziela  – SESJA PLENARNA – Maciejowice  (Szkoła Podstawowa)
10.30 Występ zespołu „Przedświt”  z Białorusi.
11.30  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski „Maciejowice w dniach narodzin 
           niepodległości”
12.00 Dr Leszek Marek Krześniak „Droga księdza Józefa Burzyńskiego – inicjatora budowy 
           Kopca Kościuszki w Krępie –  z Maciejowic do Nikolska”. 
12.30 Prof. dr hab. Tadeusz Rawski  –„ Bitwa pod Maciejowicami 10 X 1794 – nowe   
           przemyślenia”
13.00 Dr Szczepan Kalinowski –  „ Legenda Kościuszki w życiu politycznym Józefa     
           Piłsudskiego”
13.30 Dr Włodzimierz Kostecki– „ Tadeusz Korzon –Kościuszko biografia z dokumentów 
         wysnuta – współczesna ocena”
14.00 Doktorant Marcin Gomółka „Król Stanisław  August Poniatowski i jego rola w czasie 
          Insurekcji Kościuszkowskiej” 
14.30 Doktorant Marek Łaski  – „Kawaleria Narodowa w Powstaniu Kościuszkowskim, 
           mundury, taktyka”
14.50 Dyskusja
15.30 Wycieczka na pole bitwy 
Imprezy towarzyszące: 
Wystawa „Gen. Tadeusz Kościuszko i jego sekretarz Julian Ursyn Niemcewicz w zbiorach Szczepana Kalinowskiego”
Wystawa nowych obrazów o tematyce kościuszkowskiej Hakoba Mikayelyana. Szkice do panoramy Bitwy Maciejowickiej.  
Promocja książek
Imprezy towarzyszące w Maciejowicach :
5 X 2018 (czwartek) XXXIV Rajd Kościuszkowski – „Szlakami Bitwy Maciejowickiej”
Konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i jego epoce 
Występ zespołu TADEK
10 X 2018 (poniedziałek ) Obchody 224 rocznicy Bitwy pod Maciejowicami, apel pamięci przy pomniku T. Kościuszki na Rynku w Maciejowicach
18 X 2018 (czwartek)  (Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20) 
WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA
14.00  Uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku T. Kościuszki na Placu Żelaznej Bramy
15.00  Prof. dr hab. Izabella Rusinowa – „Generał Karol Otto Kniaziewicz”  
15.30  Prof. dr hab. Tadeusz Rawski – „O wojsku Konstytucji 3 Maja”     
16.00  Dr  Paweł Kiernikowski  – „Podobieństwa i różnice Insurekcji Kościuszkowskiej i Powstania Styczniowego”
16.30  Dr Mirosław Matosek, dr Dariusz Prokopowicz – „Od Legionów Dąbrowskiego do Legionów Piłsudskiego – tradycje kościuszkowskie w wychowaniu patriotycznym  żołnierzy”
17.00  Dr Leszek Marek Krześniak – „Śladami zesłańców polskich na Syberię – reminiscencje z  podróży”   
17.20 Dyskusja  
Imprezy towarzyszące:
Wystawa nowych obrazów o tematyce kościuszkowskiej Hakoba Mikayelyana (Armenia)
Promocja książek: 
Informacje: 
www.pfk.waw.pl
drlmk@wp.pl
602 175 238

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *