Nowa Książka T. Rawskiego

Nowa Książka

Polska Fundacja Kościuszkowska wydała właśnie książkę pt. „Bitwa pod Maciejowicam w dorobku historyka wojskowości Prof. dr hab. Tadeusza Rawskiego. 75. rocznica pracy naukowej”. Książka ta poza przedstawieniem autorskiej wizji przebiegu bitwy pod Maciejowicami, pokazuje szersze tło i okoliczności, w jakich do tej bitwy doszło. Analizuj e sytuację wojska polskiego na tle epoki, a także ukazuje, jak bitwa ta wpisała się w ciąg bitew i wojen polsko-rosyjskich, aż do wojny 1920 roku.

Książka ta zawiera życiorys naukowy autora, wybitnego historyka wojskowości oraz spis prac naukowych i publikacji historycznych Profesora od roku 1945 do 2017 a także spis wystąpień na Międzynarodowych Sympozjach Kościuszkowskich w Maciejowcach.

W książce znalazły się opracowane przez autora mapy oraz zdjęcia z domowego archiwum.

Książka ta posłuży do opracowania planowanej przez Polską Fundację Kościuszkowską budowy Panoramy Bitwy pod Maciejowicami.

Obj. 194 str. il., mapy, format: 210×235 mm

Tu kupisz: www.gama-tech.pl

https://www.gama-tech.pl/p/bitwa-pod-maciejowicami-w-dorobku-prof-dr-hab-tadeusza-rawskiego