XXXVII Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie

Organizatorzy:

POLSKA FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA, TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MACIEJOWIC, TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII, WÓJT I RADA GMINY MACIEJOWICE, STAROSTWO POWIATOWE GARWOLIN, MUZEUM  im T.KOŚCIUSZKI  i GOK w Maciejowicach, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. T. KOŚCIUSZKI w Maciejowicach, ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Garwolinie, LUDOWE TOWARZYSTWO NAUKOWO-KULTURALNE O/GARWOLIN, MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI w Warszawie, STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY ”POLSKA-WSCHÓD”

                                               serdecznie zapraszają

                                           PROGRAM
XXXVII MIĘDZYNARODOWEGO  SYMPOZJUM  KOŚCIUSZKOWSKIEGO

9 X 2020 (Piątek) SESJA W ŻELECHOWIE  „Od Naczelnika do Naczelnika”

10.00 Występ zespołu  artystycznego

10.30 Dr Leszek Marek Krześniak – „Wizerunki przywódców Insurekcji Kościuszkowskiej, którzy byli w Żelechowie”

11.00 Dr Włodzimierz Kostecki – „Żydzi w Insurekcji Kościuszkowskiej”

11.30  Dr Leonid Niestarczuk – „O wydanej po białorusku książce o Adamie Mickiewiczu” 

11.50 Dr Michał Kalbarczyk –  „Generał Łukasz Biegański (1755-1839)”

12.10 Dr Ihar Mielnikau – „O odrodzeniu narodowym i aktualnej sytuacji na Białorusi”https://youtu.be/IEsydt2OOrY

12.30 Dyskusja

Promocja książki prof. dr hab. Tadeusza Rawskiego : „Bitwa pod Maciejowicami”

Prezentacja repliki szabli Tadeusza Kościuszki i odznaczeń posiadanych przez Tadeusza Kościuszkę (Order „Cyncynata” i Order Virtuti Militari).

Wystawa obrazów autorstwa Hakoba Mikayelyana „Damy serca Tadeusza Kościuszki”

9 X 2020 Garwolin – Miętne Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem (Sala Konferencyjna Hotelu ul. Główna 45)

 17.00 Dr Leszek Marek Krześniak „30 lat działalności  Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej i koncepcja Panoramy Bitwy pod Maciejowicami”

 „ Rola bitwy Warszawskiej 1920 r. w historii konfliktów polsko-rosyjskich od XVIII do XX w.”

– Wystawa obrazów „Damy serca Tadeusza Kościuszki”

– Prezentacja medalu pamiątkowego proj. Piotra Szałkowskiego „Kościuszko-Piłsudski”

– Wystawa porterów Piotra Szałkowskiego i Grażyny Kostawskiej „Józef Piłsudski”

– Promocja książki prof. dr hab. Tadeusza Rawskiego „Bitwa pod Maciejowicami”

  i trzeciej części poematu „Dokąd tak śpieszysz, Panie Generale”.

10 X 2020 sobota

– SESJA PLENARNA –  „Od Naczelnika do Naczelnika”

Maciejowice  (Szkoła Podstawowa ul. T. Kościuszki 27)

10.00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki przy Szkole Podstawowej  

10.20 Występ zespołu  artystycznego

11.00  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – „ Rola tradycji kościuszkowskich w polskim  

           ruchu ludowym ”

11.30 Dr Witold Rawski – „O służbie zdrowia w okresie Insurekcji i w czasie Bitwy

          Warszawskiej 1920 r.”

11.50 Dr Leszek Marek Krześniak -– „Najważniejsze dokonania Polskiej Fundacji

          Kościuszkowskiej w latach 1990-2020  i  koncepcja Panoramy Bitwy Maciejowickiej”.

12.10 Mgr Zbigniew Węgrzynek –„Szlak bojowy15 pułku ułanów na ziemi garwolińskiej w 1920 r.”

12.30 Doktorant Marcin Gomółka – „ O roli dyplomacji w Insurekcji Kościuszkowskiej”

12.50 Mgr Iwona Jończyk – „O malarskich wizerunkach Tadeusza Kościuszki”

13.20 Dr Mirosław Matosek, dr Dariusz Prokopowicz – „Ordery, kibitki, sny o niepodległości

          i zew Legionów”

13.40 Mgr Andrzej Nakonieczny – „Krzyże i kapliczki na Ziemi Maciejowickiej” 

14.00 Dr Mariusz Rombel – „ Upadek kościoła radwankowskiego i budowa nowego w

          Warszawicach w pocz. XVIII w.                       

14.20 Dyskusja

15.00 Spacer historyczny wzdłuż polskiej linii obrony od pałacu w Podzamczu do Oronnego. Krótka modlitwa na polu bitwy za poległych.

Ognisko

Imprezy towarzyszące:

Wystawa „ 30 lat działalności  Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej”

Wystawa „Damy serca Tadeusza Kościuszki” autorstwa Hakoba Mikayelyana  

Promocja książek Prof. dr hab. Tadeusza Rawskiego „Bitwa pod Maciejowicami”

„Dokąd tak śpieszysz, panie Generale” – część trzecia L.M. Krześniak

PATRONAT HONOROWY: STAROSTA GARWOLIŃSKI

IMPREZY TOWARZYSZĄCE W MACIEJOWICACH

11 X 2020  (Niedziela)

12.00 Msza Św.

Apel Pamięci przy pomniku na Rynku w Maciejowicach

Salwa honorowa

Piknik Historyczny

Występy artystyczne

15 X 2020 (czwartek)  (Muzeum Niepodległości – Al. Solidarności 62)
WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

12.00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki na Placu Żelaznej Bramy w Warszawie

13.30 Finisaż wystawy „Przywódcy Insurekcji  Kościuszkowskiej” i otwarcie wystawy fotogramów z budowy i odsłonięcia pomnika T. Kościuszki w Warszawie

14.00  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski   „10 rocznica budowy pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie”  

14.30  Prof. dr hab. Izabella Rusinowa – „ Gen. Jan Henryk Dąbrowski”   

15.00 Prof. dr hab. Mieczysław Rokosz –„ 200 rocznica Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie”

15.30 Dr Leszek Marek Krześniak „O koncepcji budowy Panoramy Bitwy pod Powązkami w Warszawie i Panoramy Bitwy pod Maciejowicami”

Dyskusja

Imprezy towarzyszące:

Promocja książek Prof. dr hab. Tadeusza Rawskiego „Bitwa pod Maciejowicami”

„Dokąd tak śpieszysz, panie Generale” – część trzecia L.M. Krześniak

SESJA INTERNETOWA

Prof. dr hab. Tadeusz Rawski – „ Bitwa pod Valmy i jej znaczenie dla Insurekcji Kościuszkowskiej”

Dr Ihar Mielnikau – „ O odrodzeniu narodowym na Białorusi i aktualnej sytuacji” https://youtu.be/IEsydt2OOrY

Mgr Beata Kost – „ Tadeusz Kościuszko i jego tradycja we Lwowie” https://youtu.be/gAP53fForH8

Dr Paweł Kiernikowski – „Prawda historyczna i legenda Tadeusza Kościuszki”

Informacje:

www.pfk.waw.pl       E.mail drlmk@wp.pl

Prosimy o potwierdzenie udziału w poszczególnych imprezach

Wystawa „Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej”

8 września 2020 w Muzeum Niepodległosci w Warszawie odbył się wernisaż wystawy portertów autorstwa Hakoba Mikayelyana z cyklu „Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej”

Wystawa portretów „Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej”

Na wystawie zaprezentowano portrety 17 przywódców Insurekcji Kościuszkowskiej, zarówno dowódców wojskowych jak i wybitnych przywódców cywilnych. Wystawę otwiera portret Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej gen. Tadeusza Kościuszki, który 24 marca 1794 r. w Krakowie rozpoczął Insurekcję ogłaszając Akt Powstania i składając pamiętną przysięgę na Rynku.

Wszyscy dowódcy wojskowi, prezentowani na wystawie,  brali udział w wojnie w obronie Konstytucji 1791 r., wykazali się męstwem i otrzymali order Virtuti Militari. Noszenie tego orderu zostało zakazane przez Targowicę, a przywrócone w okresie Insurekcji Kościuszkowskiej.

Podobizny wielu tych generałów, były sportretowane i są znane z okresu  Legionów, Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, natomiast na tej wystawie są portrety osób o 20 lat młodszych. Dlatego wiele tych wizerunków może różnić od bardziej znanych i spopularyzowanych portretów malowanych wiele lat po Insurekcji Różnią się także znacznie skromniejszymi mundurami z okresu Insurekcji w porównaniu do mundurów napoleońskich i Królestwa Polskiego.

Poza Tadeuszem Kościuszką, na wystawie prezentowane są portrety generałów:

Antoniego Madalińskiego, Jakuba Jasińskiego, Józefa Zajączka, Józefa Sierakowskiego, Józefa Poniatowskiego, Stanisława Fiszera, Jana Henryka Dąbrowskiego, Karola Otto Kniaziewicza, Tomasza Wawrzeckiego, Michała Kleofasa Ogińskiego, Stanisława Mokronowskiego.

Poza dowódcami wojskowymi ważną rolę w Insurekcji odegrali jej cywilni przywódcy, którzy byli autorami wielu ważnych odezw, rozkazów i uniwersałów. Na wystawie znalazły się portrety:

 Ignacego Potockiego członka Rady Najwyższej Narodowej – szef Wydziału Interesów Zagranicznych, negocjował z Suworowem po rzezi Pragi. Był w niewoli w Petersburgu, uwolniony w roku 1796 ,

 Hugo Kołłątaja członka Rady Najwyższej Narodowej – szefa Wydziału Skarbu, po Insurekcji aresztowany przez Austriaków , więziony w Ołomuńcu, potem twierdzy Josephstadt, uwolniony 10 lutego 1795 r.

Juliana Ursyna Niemcewicza od czerwca 1794 adiutanta i sekretarza Kościuszki, rannego pod Maciejowicami, który razem z Kościuszką trafił do niewoli w Petersburgu, uwolniony w 1796 wyjechał do Ameryki,

Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego, który 16 kwietnia 1792 r.. w wyborach okrzyknięty prezydentem Warszawy, Targowica pozbawiła go tej funkcji.        17 kwietnia 1794 stanął na czele Rady Zastępczej Tymczasowej, potem wchodził w skład Rady Najwyższej Narodowej

Jana Kilińskiego, radnego Warszawy, członka Związku Rewolucyjnego,  który 17 kwietnia 1794 dowodził rzemiosłem  w  czasie Insurekcji Warszawskiej, wchodził w skład Rady Zastępczej Tymczasowej, był radcą w Wydziale Skarbowym, Deputacji Indagacyjnej i Paszportowej potem zastępcą członka Rady Najwyższej Narodowej. 2 lipca 1794 r. mianowany przez Kościuszkę pułkownikiem. Zorganizował 20 Regiment Pieszy Koronny, bronił Warszawę przed Prusakami, aresztowany w Poznaniu przez Prusaków został wydany Rosjanom, więziony w Petersburgu, uwolniony 3 grudnia 1796 r. , zamieszkał w Wilnie, wziął udział w konspiracji o. Faustyna Ciecierskiego, ponownie aresztowany i wywieziony w głąb Rosji. Po powrocie z niewoli od 1798 prowadził warsztat szewski w Warszawie. W czasie Księstwa Warszawskiego był  radnym Warszawy. Zostawił pamiętniki.

Autorem portretów jest Hakob Mikayelyan, malarz z Armenii, który współpracuje z Polską Fundacją Kościuszkowską, a od roku 2017 maluje obrazy o tematyce kościuszkowskiej.

Obrazy na płótnie, olejne w formacie 50×70 cm.