Wieczni Kościuszkowcy

W katalogu wystawy „Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej” opublikowałem wiersz napisany w roku 2019 pod tytułem „Wieczni Kościuszkowcy.

Wieczni kościuszkowcy

My pod Kościuszki święte znaki

Stajemy co rok, jak w potrzebie

Świadczymy sobą niosąc kwiaty

Palimy znicze, serca, siebie

Chodzimy do miejsc, gdzie przed laty

On także bywał, albo walczył

Przypominamy jego słowa

Chcemy zrozumieć sens ich znaczeń

Uczymy się i rozważamy

Ile jest jeszcze do zrobienia

Co patriotyzm, demokracja

Rozum, braterstwo, niepodległość

To nie są tylko dumne słowa

Albo frazesy, czy zaklęcia

Jego wskazania to są szczęścia

Warunki święte i niezbędne

My pod Kościuszki święte znaki

Stajemy zawsze, gdy potrzeba….

Leszek Marek Krześniak (2019)

Sesja Internetowa 15 X 2020

Na Facebooku : Polska Fundacja Kościuszkowska zostały opublikowane wystąpienia, których mówcy nie mogli zaprezentować osobiście, a zostały zapisane na filmie.

SESJA INTERNETOWA XXXVII MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM KOŚCIUSZKOWSKIEGO
Ihar Mielnikau z Białorusi – „Odrodzeniu narodowym i aktualnej sytuacji na Białorusi https://youtu.be/IEsydt2OOrY

„Beata Kost – „O Kościuszce i tradycji kościuszkowskiej we Lwowie” https://youtu.be/gAP53fForH8

dr Paweł Kiernikowski – „Prawda historyczna i legenda Tadeusza Kościuszki” https://youtu.be/kYIy9RfFnms

Uroczystości kościuszkowskie w Warszawie

Uroczystości Kościuszkowskie w Warszawie  w ramach

XXXVII Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego

15 października 2020 r. w 203 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki na placu Żelaznej Bramy  Warszawie przy pomniku Tadeusza Kościuszki uroczyście złożono wiązanki kwiatów. Prezydenta Rzeczypospolitej reprezentował Pan Paweł Czerwiński, wojewodę mazowieckiego Elżbieta Opara Zawistowska, prezydenta M. St. Warszawy – Pan Zbigniew Pałasz, burmistrz Dzielnicy Śródmieście – Aleksander Ferenc, Prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie – prof. Mieczysław Rokosz, prezes Stowarzyszenia Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie – prof. Marian Marek Drozdowski wraz z członkami tego stowarzyszenia, którzy przed 10 laty uczestniczyli w dziele budowy pomnika. W uroczystości uczestniczyły delegacje Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Cygance z Panią dyrektor Małgorzatą Wachowicz, delegacja Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego, delegacja Bractwa Kurkowego im. Jana Kilińskiego z Warszawy, przedstawiciele Muzeum Niepodległości i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Ludowego Towarzystwa Naukowo- Kulturalnego,  historycy,  artyści, działacze ze stowarzyszeń kościuszkowskich.

W Muzeum Niepodległości odbył się Finisaż wystawy „Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej”. Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej przedstawił w jaki sposób powstała kolekcja 17 portretów zarówno dowódców wojskowych jak i cywilnych przedstawicieli rządu powstańczego oraz krótko omówił najważniejsze szczegóły z biografii każdej ze sportretowanych postaci.

W finisażu uczestniczył autor portretów, Hakob Mikayelyan.

Jednocześnie otwarto wystawę fotogramów przedstawiających budowę i uroczystość odsłonięcia Pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie w dniu 16 listopada 2010 r.

Sesja Warszawska XXXVII Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego była na bieżąco transmitowana w internecie.   

14.00  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski   „10 rocznica budowy pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie” 

14.30  Prof. dr  hab. Izabella Rusinowa – „ Gen. Jan Henryk Dąbrowski”  

15.00 Prof. dr hab. Mieczysław Rokosz –„ 200 rocznica Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie”

15.30 Dr Leszek Marek Krześniak „O koncepcji budowy Panoramy Bitwy pod Powązkami w Warszawie i Panoramy Bitwy pod Maciejowicami”

Link do relacji z Sesji Warszawskiej

W dniu 15 października o godz. 14.00 br. odbędzie się Sesja Warszawska XXXVII Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego.

Relacje na bieżąco można będzie oglądać pod adresem

https://www.youtube.com/channel/UCpTlN_2MBgSLizB8QNqSx9g

Link bezpośredni do relacji udostępnimy jutro na Facebooku Muzeum Niepodległości i Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej.