Wszechnica Kościuszkowska

Polska Fundacja Kościuszkowska

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Serdecznie zapraszają

30 września 2021(czwartek) o godz. 14.00

na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

Prof. dr hab. Izabella Rusinowa

– „ Pamiętniki czasów moich” Juliana Ursyna Niemcewicza jako dokument historyczny

Dr hab. Andrzej Żak

„Jakub Jasiński i obrona Pragi w roku 1794”

 Prof. dr hab. Włodzimierz Marciniak

– „Wokół Smoleńska” – relacja byłego Ambasadora R.P. w Federacji Rosyjskiej”

– Dyskusja

Miejsce spotkania: Al. Solidarności 62

XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie

PROGRAM
XXXVIII MIĘDZYNARODOWEGO  SYMPOZJUM  KOŚCIUSZKOWSKIEGO

6 X 2021  środa –  Lublin, Fundacja Willa Polonia ul. Kowalska 1     Salon Artystyczny Umbilicus Urbi

Wystawa portretów „Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej” ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie

Dr Leszek Marek Krześniak – „Rodowód Tadeusza Kościuszki”

Dr Tadeusz Skoczek – „Insurekcja Kościuszkowska i jej Naczelnik w legendzie,       historiografii i sztuce”

8 X 2021 piątek  Żelechów, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury   ul. Traugutta 5

  „275 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki”

10.00 Koncert melodii skomponowanych przez Tadeusza Kościuszkę i o T. Kościuszce

Mgr Alina Małachowska – analiza muzykologiczne utworów  T. Kościuszki

11.15 Dr Leszek Marek Krześniak – „Tadeusz Kościuszko – jakim  był człowiekiem”

11.45 Dr Mirosław Matosek – „Szlakiem dywizji gen. Karola  Sierakowskiego – od Terespola  do Maciejowic”

12.15 Dr Tadeusz Skoczek, dr Leszek Marek Krześniak –

          Prezentacja wystawy portretów –  „Przywódcy Insurekcji  Kościuszkowskiej”

9 X 2021 sobota  – SESJA PLENARNA – Maciejowice  

                  (Szkoła Podstawowa, ul. T. Kościuszki 19)

10.00  Złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki i przy Szkole

10.15  Koncert melodii skomponowanych przez Tadeusza Kościuszkę i o T. Kościuszce    i ich analiza muzykologiczna  – Mgr Alina Małachowska

11.30  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – „Zalety i wady rodaków  w opiniach           T. Kościuszki i innych wybitnych Polaków”

Jubileusz 65lecia pracy naukowej

12.00 Dr  Tadeusz Skoczek – „O Wojciechu Jastrzębowskim i jego   Konstytucji dla Europy”

12.30 Dr Włodzimierz Kostecki – „Panorama Racławicka dzieło  malarskie krzepiące           i jednoczące polskie serca”

12.30 Dr Leszek Marek Krześniak – „O projektach upamiętnienia  pola bitwy  pod Maciejowicami”

13.00 Mgr Iwona Jończyk – „Tadeusz Kościuszko na znaczkach  pocztowych”

13.30 Doktorant Marcin Gomółka – „Insurekcja kościuszkowska w świetle pamiętnika   Eustachego Sanguszki”

14.00 Mgr Tadeusz Kostecki  – „ Mieszkańcy Maciejowic na starych fotografiach”

14.30 Mgr Andrzej Nakonieczny – „Subiektywny katalog krzyży i kapliczek przydrożnych   w  parafii Maciejowice – stan w r. 2021”                              ‘      

14.50 Dyskusja

16.00 Podzamcze – Spacer historyczny wzdłuż polskiej linii obrony 10 X 1794 r. Ognisko

Imprezy towarzyszące:

–  Wystawa obrazów z pleneru malarskiego  „Śladami Tadeusza Kościuszki nad Wisłą”

–  Adrian Pogorzelski PCPiK w Miętnem – „Wystawa znalezisk  z pola bitwy pod    

   Maciejowicami  od grudnia 2020 do maja 2021”

    Promocja książek

Imprezy towarzyszące w Maciejowicach

 8 X 2021  XXXVII Rajd Kościuszkowski – „Szlakami Bitwy Maciejowickiej”

Konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i jego epoce

10 X 2021 (niedziela ) Obchody 227 rocznicy Bitwy pod Maciejowicami

Msza Św. Apel poległych pod pomnikiem T. Kościuszki na Rynku

12 X 2021 (wtorek) Garwolin

Gminne Centrum Animacji Kultury Sulbiny, ul. Wspólna 46

Wystawa – „Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej”

Wystawa Poplenerowa – „Śladami Tadeusza Kościuszki nad Wisłą”

Prezentacja wystaw w szkołach Gminy Garwolin

15 X 2021 (piątek)   Muzeum Niepodległości, Al. Solidarności 62

WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

11.00 Złożenie kwiatów przy pomniku Tadeusza Kościuszki – Plac Żelaznej Bramy

12.00 Wernisaż wystawy portretów „Ludzie tradycji kościuszkowskiej”

12.30  Jubileusz 65lecia pracy naukowej  Prof. dr hab. Mariana Marka      

           Drozdowskiego

13.00  Prof. dr hab. Izabella Rusinowa – „Dwie opinie o Tadeuszu Kościuszce   Juliana Ursyna  Niemcewicza, i Jędrzeja Kitowicza”

13.30 Dr Krzysztof Jabłonka – „ O roli Olszynek w dziejach walk w obronie stolicy od 1794 r.”

14.00 Dr Leszek Marek Krześniak – „ O stanie prac nad Panoramą Maciejowicką i Warszawską”

14.20 Dr Anna Rosner – „O Berku Joselewiczu”

14.40 Stud. Natalia Wiśnioch – „Tadeusz Kościuszko i Insurekcja w   literaturze anglojęzycznej”

15.10 Dyskusja

Imprezy towarzyszące:

– Wystawa kolekcji obrazów „Ludzie Tradycji Kościuszkowskiej”  autorstwa Hakoba Mikayelyana, Armenia,

– Promocja książek

SESJA INTERNETOWA: www.pfk.waw.pl

Siergiej Kazak z Białorusi – O projekcie „Polonez” – musicalu o T. Kościuszce i nowych obrazach historycznych

Dr Ihar Mielnikau Mińsk, Białoruś – „O roli nauki historii i świadomości historycznej społeczeństwa Białorusi”

Anna Paniszewa – „O Polskiej Szkole Harcerskiej w Brześciu na Białorusi”

Jurij Ustin – „O współczesnych powieściach o Tadeuszu Kościuszce wydanych po rosyjsku”

Robert Kościuszko –  „O powieściach dla młodzieży  z cyklu – Syn Wolności”

Dr Mariusz Rombel  – „Tadeusz Kościuszko w Sobieniach Biskupich (stan badań)”

Informacje: www.pfk.waw.pl; drlmk@wp.pl;  602 175 238