Fotograficzna relacja z uroczystości 15 X 2021

15 października 2021 pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki delegacje zlożyły kwiaty, następnie odbyło się otwarcie wystawy „Ludzie Tradycji Kościuszkowskiej” i Warszawska Sesja Kościuszkowska w Muzeum Niepodległości. Oto kilkanaście zdjęć z tych wydarzeń https://www.facebook.com/PolskaFundacjaKosciuszkowska/photos/pcb.826712571339633/826712281339662

Delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Maciejowicach

Delegacja Szczekocin z Prezesem Czesławem Orlińskim

Szczekociny

Wystawa LUDZIE TRADYCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ

LUDZIE TRADYCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ

Na wystawie zaprezentowano 38 portretów osób,

które już za życia doceniały wielkość Tadeusza Kościuszki,  pomagały w jego działaniach i rozsławiały jego imię oraz osób które przyczyniły się rozwoju tradycji kościuszkowskich w kraju i poza granicami w ciągu ponad dwóch wieków.

    Poczynając od księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, komendanta Szkoły Rycerskiej, jego żony Izabeli Czartoryskiej, Juliana Ursyna Niemcewicza, sekretarza, adiutanta, przyjaciela, Grzegorza Piramowicza sekretarza Komisji Edukacji Narodowej, Konstancji z Czartoryskich Zamoyskiej, jej córki Anny później Sapieżyny, pierwszej miłości Tadeusza Kościuszki –  Ludwiki Sosnowskiej później ks. Lubomirskiej, dowódców wojskowych i przyjaciół z okresu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych: Jerzego Waszyngtona, Thomasa Jeffersona i Nathaniela Greena, gen. Franciszka Paszkowskiego budowniczego

i Kopca Kościuszki w Krakowie i pierwszego Prezesa Komitetu Kopca, Edmunda Strzeleckiego, który najwyższą górę w Australii nazwał Górą Kościuszki.

           Na wystawie znalazły się portrety znakomitych  historyków: Tadeusza Korzona, Szymona Askenazego,  Stanisława Herbsta, Andrzeja Zahorskiego, Mariana Marka Drozdowskiego, Izabelli Rusinowej, Wiesława Majewskiego, Mieczysława Haimana, Włodzimierza Kosteckiego,

         Działaczy politycznych nawiązujących do tradycji kościuszkowskiej – Ignacego Jana Paderewskiego i Józefa Piłsudskiego.

         Prezentowane są także portrety działaczy towarzystw kościuszkowskich: Mieczysława Rokosza i Tomasza Otrębskiego obydwu z Krakowa, Eugeniusza Skoczenia z Racławic, Czesława Orlińskiego ze Szczekocin, Radosława Matusewicza z Połańca, Stefana Roli i Leszka Marka Krześniaka z Maciejowic, Leonida Niestarczuka z Brześcia na Białorusi,  Ernestyny Skurjat-Kozek z Australii i pisarki Barbary Wachowicz oraz kolekcjonera Krzysztofa Lachowicza z Wrocławia.   

Wystawa ta wieńczy tegoroczne XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie i wchodzi w skład obchodów 275 rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki.

Autorem obrazów jest artysta-malarz Hakob Mikayelyan z Armenii, który od 2017 r. maluje obrazy o tematyce kościuszkowskiej. Poza tą wystawą jest autorem cyklu 17 portretów „Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej’, wielu portretów Tadeusza Kościuszki, a także obrazów przedstawiających bitwy insurekcji m.in. pod Racławicami, Warszawą i Maciejowicami.

Polska Fundacja Kościuszkowska czyni usilne starania, aby został zrealizowany pomysł namalowania Panoram Maciejowickiej i Warszawskiej

         www.pfk.waw.pl;  Fb. Polska Fundacja Kościuszkowska

         E mail: poczta@pfk.waw.pl,      tel. 602 175 238

https://www.facebook.com/PolskaFundacjaKosciuszkowska/?ref=pages_you_managehttps://www.facebook.com/PolskaFundacjaKosciuszkowska/photos/pcb.823605688316988/823593014984922/