Jubileusz prof.dr hab. Barbary Falińskiej

Jubileusz prof. Barbary Falińskiej

W dniu 26 listopada w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Badania gwaroznawczo-kulturoznawcze w powiecie Ostrów Mazowiecka na tle ogólnopolskim

Konferencja ta była formą uczczenia jubileuszu 90-lecia prof. dr hab. Barbary Falińskiej, która pochodzi z tych okolic i od wielu lat prowadzi badania gwaroznawcze na Mazowszu, Podlasiu, Warmii i Mazurach.

Jubilatka od 70 lat jest czynna naukowo i w czasie konferencji wręczono świeżo wydrukowaną książkę autorstwa jubilatki z serii Dialog Pokoleń.

Niezwykła aktywność i inspirowanie badań naukowych z zaangażowaniem do tych badan, także uczniów szkół, działaczy towarzystw naukowych i kulturalnych, studentów i pracowników nauki przyniosła plon w postaci bardzo wielu opracowań i publikacji.

Prof. Barbara Falińska wielokrotnie występowała na Międzynarodowych Sympozjach Kościuszkowskich w Maciejowicach i zachęcała do badań gwary i przeszłości Powiśla Maciejowickiego, uczestniczyła w sesjach w Szkole Podstawowej w Antoniówce. Wysoce ceni sobie działalność i współpracę z Panią Jadwigą Krześniak, która stworzyła ekspozycję muzealną w Antoniówce i zebrała bardzo wiele materiału z tradycji ludowej  Powiśła.

Polska Fundacja Kościuszkowska i Towarzystwo Miłośników Maciejowic z okazji jubileuszu i z podziękowaniem za działalność prof. Barbary Falińskiej wręczyła namalowany specjalnie na tę okazję jej portret, który został wykonany przez artystę malarza Hakoba Mikayelyana oraz ostatnią publikację książkową prof. Mariana Marka Drozdowskiego „Tadeusz Kościuszko, Szkice biograficzne. Tradycja. Prezes PFK wygłosił referat „Nazwy gwarowe i ogólnopolskie roślin używanych w ziołolecznictwie”.

Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Braun i wszyscy uczestnicy konferencji poza życzeniami, deklarowali swoją pomoc i wsparcie dla dalszych działań prof. Barbary Falińskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *