Inscenizacja Bitwy pod Maciejowicami

10 października 2021 r. w 227 rocznicę bitwy pod Maciejowicami, na rynku w Maciejowicach odbyła się inscenizacja jednego z epizodów bitewnych przedstawionych według pomysłu i w reżyserii Adriana Pogorzelskiego. Polska Fundacja Kościuszkowska i Towarzystwo Miłośników Maciejowic od kilku już lat czynią usilne starania, aby został namalowany wielki obraz panoramiczny przedstawiający tę niezwykle ważną dla losów naszego kraju bitwę. Inscenizacja ta, jak i poprzednie organizowane na polu bitwy od roku 1993 przybliżają zrozumienie przebiegu bitwy.Występowaliśmy do władz Gminy, aby na cele panoramy przeznaczyć obiekt i teren po zlikwidowanej szkole w Oronnem, ale nadal czekamy na pozytywną odpowiedź. Ponieważ Maciejowice i ostatnia bitwa Tadeusza Kościuszki mają sławę światową, to planowana Panorama nie będzie narzekać na brak zwiedzających.Szukamy sojuszników i osób, które przyczynićby się mogły do realizacji tego zamiaru i zapraszamy do współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *