Zaproszenie na wernisaż

Z A P R O S Z E N I E

Polska Fundacja Kościuszkowska

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Towarzystwo Miłośników Maciejowic

Serdecznie zapraszają

4 lutego 2022 (PIATEK) o godz. 14.00

Na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

Dla uczczenia 276 rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki

Wernisaż wystawy

I MIĘDZYNARODOWEGO PLENERU MALARSKIEGO MACIEJOWICE 2021

 „ ŚLADAMI TADEUSZA KOŚCIUSZKI NAD WISŁĄ”

ARTYŚCI, KTÓRZY WYKONALI PRACE:

Iwona Małgorzata Jończyk – Kierownik Artystyczny

Zbigniew Jankowski, Grażyna Kostawska, Hanna Kujda, Hakob Mikayelyan, Aneta Niedźwiedzka, Rozalia Nowak,

Elżbieta Rączka, Kinga Smak-Lasocka, Piotr Szałkowski

276 ROCZNICA URODZIN TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Dr Leszek Marek Krześniak

Rodowód Tadeusza Kościuszki

Prezentacja książki Mariana Marka Drozdowskiego

„ Tadeusz Kościuszko. Szkice biograficzne. Tradycja”

Miejsce spotkania: Galeria Brama Bielańska Muzeum Niepodległości – ul. Czujna (Cytadela)

Jubileusz Prof. dr hab. Mariana Marka Drozdowskiego

Z A P R O S Z E N I E

Polska Fundacja Kościuszkowska

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Serdecznie zapraszają

2 lutego 2022 (środa) o godz. 11.00

Na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

JUBILEUSZ 90-LECIA

Prof. dr hab. MARIANA MARKA DROZDOWSKIEGO

Film dr Longiny Ordon o Profesorze M. M. Drozdowskim

WYKŁAD JUBILATA:

„Dzieje najnowsze Polski od I wojny światowej do naszych dni w kolędach zapisane”

           Mgr  Alina Małachowska

                Koncert Kolęd w tym kolędy: wileńska, lwowska, sybiracka

 Film od Kościuszko Heritage Inc.

z kolędą kościuszkowską z  Australii

autorstwa i w wykonaniu Wojciecha Rohatyn Popkiewicza

Prezentacja książki M.M. Drozdowskiego

„Tadeusz Kościuszko. Szkice biograficzne. Tradycja”

Wystawa kart pocztowych z życzeniami na Boże Narodzenie

(przygotowanie Halina Murawska, Biblioteka Naukowa MN)

Miejsce spotkania: Muzeum Niepodległości – Al. Solidarności 62