Finisaż Wystawy

https://pfk.waw.pl/wp-content/uploads/2022/03/Finisaz-pleneru.jpg

Serdecznie zapraszamy na finisaż wystawy plenerowej pt. “Śladami Tadeusza Kościuszki nad Wisłą”, który odbędzie się 1 kwietnia o godzinie 14.00 w Galerii Brama Bielańska w Warszawie ul. Czujna.

Wystawa poplenerowa, której plener odbył się w sierpniu 2021 roku w Maciejowicach zorganizowała Polska Fundacja Kościuszkowska wraz z Muzeum Niepodległości i Towarzystwem Miłośników Maciejowic. Wystawa prezentowała obrazy w różnych technikach: olej na płótnie, akryl oraz grafikę.

Wystawa odbywa się w ramach cyklu „Szlakiem doliny Wisły”

228. rocznica przysięgi Tadeusza Kościuszki

24 marca 2022 r. delegacja Polskiej fundacji Kościuszkowskiej uczestniczyła w uroczystościach kościuszkowskich w Krakowie.

Najpierw w krypcie św. Leonarda w Katedrze Wawelskiej,, gdzie znajduje się sarkofag z ciałem Tadeusza Kościuszki, złożono kwiaty i odśpiewano hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”, następnie złożono wiązankę kwiatów na Rynku na płycie w miejscu,  gdzie Tadeusz Kościuszko 228 lat temu składał przysięgę, na koniec w Muzeum na Kopcu Kościuszki, gdzie otwarto wystawę poświęconą 200 rocznicy Komitetu Kopca Kościuszki.

Niech relacja fotograficzna z tych wydarzeń zachowa je w pamięci.

https://www.facebook.com/PolskaFundacjaKosciuszkowska/?ref=pages_you_manage

Prof. Barbara Falińska

Zmarła prof. Barbara Falińska

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Prof. Barbary Falińskiej, która wielokrotnie występowała na sympozjach kościuszkowskich. W ub. roku Profesor Barbara Falińska obchodziła jubileusz 90-lecia urodzin. Z tej okazji w czerwcu odbyła się zdalnie konferencja naukowa nt. „Słownictwo związane z pożywieniem w języku ogólnym i odmianach regionalnych polszczyzny”, a w listopadzie konferencja naukowa w Ostrowi Mazowieckiej nt. „Badania gwaroznawczo-kulturoznawcze w powiecie Ostrów Mazowiecka na tle ogólnopolskim”. Jubileuszowi 90-lecia urodzin Profesor Barbary Falińskiej został też poświęcony nr 2/2022 „Poradnika Językowego”, w którym znajduje się życiorys i bibliografia prac Jubilatki.

Uroczystości pogrzebowe Profesor Barbary Falińskiej rozpoczną się w najbliższy poniedziałek, 21 marca o godz. 15.00 mszą świętą żałobną w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Józefowie k/Otwocka, ul. Piotra Skargi 24 (wejście od ul. 3 Maja), po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz parafialny w Józefowie. https://www.youtube.com/watch?v=rtuJshGFo-0

Pomoc medyczna dla Ukrainy

Otrzymujemy informacje o dramatycznej sytuacji w placówkach służby zdrowia na Ukrainie od lekarzy, szpitali, pacjentów. Wskutek działań wojennych i atakowaniu prze wojska rosyjskie ludnosci cywilnej coraz więcej rannych i osób wymagająych pomocy medycznej. Natomiast zapasy środków opatrukowych, dezynfekcyjnych i leków sa na wykończeniu.

Dlatego na portalu Zrzutka.pl uruchomiliśmy zbiókę pieniędzy na zakup tych, tak bardzo potrzebnych dla ratowania zdrowia i życia ofiar wojny, środków opatrunkowych pierwszej potrzeby. Wierzymy, że wiele osób wesprze te nasze starania i poza wpłatą, będzie rozsyłać do osób sobie znajomych i nieznajomych naszą prośbę.

https://zrzutka.pl/9eum7h