KONKURSY – zapraszamy do udziału

Ogólnopolski Konkurs Literacki

nt. Tradycje Kościuszkowskie w moich oczach

Główne założenia

 •    możliwość wyrażenia w formie literackiej (praca w formie opowiadania lub  

        zestaw wierszy) wiedzy nt.  tradycji Kościuszkowskich w Polsce i za granicą 

        (występy, obchody rocznicowe, stawianie pomników, tablic, apele, rajdy itp.)

 •    prezentacja talentów literackich dzieci i młodzieży  
 • przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją związaną z wybitną postacią Tadeusza Kościuszki i jego osiągnięciami dla przyszłych pokoleń
 • kształtowanie postawy patriotycznej

Kryterium oceny prac

 • samodzielność wykonania pracy
 • nawiązanie do tradycji Kościuszkowskich
 • twórcze ujęcie tematu

Uczestnicy konkursu

 • dzieci i młodzież (prace indywidualne, nie grupowe)

Kategorie wiekowe:

 1. 12-15  lat
 • 16 – 19 lat

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę (wyjątek stanowi komplet wierszy stanowiący spójną całość)
  1. Do każdej pracy (na odwrocie) należy dołączyć informację zawierającą:

    imię, nazwisko, wiek autora, nazwę placówki, adres e-mail, telefon oraz
    imię i nazwisko instruktora/nauczyciela prowadzącego.

PRACE PROSIMY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZESŁAĆ NA ADRES

Polska Fundacja Kościuszkowska, Aleje Jerozolimskie 31m14, Warszawa 00-508

do dnia 15 czerwca 2023r. (liczy się data wpływu)

Lista laureatów, termin oraz godzina wręczenianagród zamieszczone będą
w dniu 05.09.2023r. na naszej stronie internetowejwww.pfk.waw.pl a także dostępne pod numerem telefonu +48 602 175 238

Dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody

Prawa autorskie i wszystkie prace przechodzą na własność organizatora

nagrodzone  prace zostaną wyeksponowane na wystawie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach w terminie 07.10.2023

udział w konkursie jest równocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie oraz bezpłatną publikację prac.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Polska Fundacja Kościuszkowska

www.pfk.waw.pl;  poczta@pfk.waw.pl

Organizator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *