Zaproszenie na 40 Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie

ZAPROSZENIE

PROGRAM XL MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM KOŚCIUSZKOWSKIEGO

5 X 2023 Maciejowice – spotkanie historyczne z uczniami ostatnich klas Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki

5 X 2023 Młodzieżowa Sesja Kościuszkowska w Sobolewie

6 X 2023 Sesja w Garwolinie

6 X 2023 XXXVIII Młodzieżowy Rajd Kościuszkowski

7 X  Plenarna sesja w Maciejowicach

13 X Warszawska Sesja Kościuszkowska – w Muzeum Niepodległości

5 X 2023 Publiczna Szkoła Podstawowa  im. T. Kościuszki

 w Maciejowicach,  ul. Kościuszki 19

Spotkanie historyczne z uczniami klas VII i VIII

9.45 „Maciejowicki Korowód Dziejów” – epicka opowieść o historii miasta Maciejowice

– Jak Tadeusz Kościuszko wpłynął na losy mieszkańców Maciejowic

5 X 2023  (czwartek)

MŁODZIEŻOWA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA w Sobolewie

  

        Referaty:

Dr Leszek Marek Krześniak

„Tadeusz Kościuszko generał amerykański”

Stud. Natalia Wiśnioch – „Tadeusz Kościuszko w  literaturze hiszpańskiej”

Mgr Iwona Jończyk – „Tadeusz Kościuszko w grafice”

        Wystąpienia uczniów na temat:

        „Tadeusz Kościuszko w oczach młodego pokolenia”

Dyskusja

15.30 Koncert „Patrz Kościuszko…”

Miejsce obrad: Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki

6 X 2023 (piątek) SESJA W GARWOLINIE

Zespół Szkół Nr 1 ul. Kościuszki 53

10.00 Referaty:

Dr Leszek Marek Krześniak – „230 rocznica nadania Tadeuszowi Kościuszce honorowego obywatelstwa Francji”

Mgr Anna Wiśnioch – „Kształtowanie postaw obywatelskich w wojsku Insurekcji Kościuszkowskiej”

Wystąpienia uczniów na temat: „Jakie poglądy  i wyznawane wartości T. Kościuszki są nadal aktualne”

Recital artystyczny „Patrz Kościuszko…”

7 X 2023 (sobota) 

SESJA PLENARNA – Maciejowice  (Szkoła Podstawowa, ul. T. Kościuszki 19, 08-480 Maciejowice)

10.00  Złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki na Rynku

Przemarsz z flagą narodową do Szkoły im. T. Kościuszki

10.45  Recital artystyczny

11.30  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski  – „Rola Tadeusza Kościuszki w zwycięskiej obronie Warszawy – lipiec-wrzesień 1794 r. ”.

12.00 Dr Leszek Marek Krześniak – „40 lat Sympozjów Kościuszkowskich w Maciejowicach”

12.30 Mgr   Marek Ziędalski – „O Kopcu Kościuszki w Krępie”

12.50 Dr Witold Rawski –  „2 regiment pieszy – Wodzickiego”

13.10 Dr Marcin Gomółka – „Działania jakobinów w schyłkowym okresie Insurekcji Kościuszkowskiej”

13.30 Mgr Marek Łaski – „Gwardia Koronna w Insurekcji Koścuszkowskiej”

13.50 Inż. Karolina Jamnicka-Kondej – „ Płk Walenty Lewandowski – wojskowy naczelnik województwa podlaskiego w 1863 r.”

14.10 Dr Mirosław Matosek – „Tadeusz Kościuszko  w literaturze niemieckiej”

14.30  dr Mariusz Rombel – „Tradycja kościuszkowska w opowiadaniach Marii Dąbrowskiej „Dzieci Ojczyzny”. 

14.50 Dyskusja 

16.00  Spacer historyczny na Polu Bitwy – Podzamcze                           ‘      

Imprezy towarzyszące:

–  Wystawa obrazów „Ludzie Tradycji Kościuszkowskiej”

–  Prezentacja portretów Walentego Lewandowskiego

–  Ogłoszenie wyników ogólnopolskich konkursów:  plastycznego i  

    literackiego nt. Tradycja Kościuszkowska w moich oczach” wręczenie

    nagród i wystawa prac konkursowych

–   Promocja książek

–  19.00 Konkurs strojów historycznych, nauka tańców historycznych i bal

               kostiumowy.

13 X 2023 (Piątek)

WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

11.30 Wernisaż wystawy „Góra Kościuszki i Paweł Strzelecki na pocztówkach i znaczkach pocztowych w kolekcjonerstwie Krzysztofa Lachowicza” – obchody Roku Strzeleckiego – 150 rocznica śmierci.

12.00 Recital artystyczny „Kościuszko – Strzelecki”

Wręczenie medali upamiętniających Rok Strzeleckiego

13.00 Referaty

– Prof. dr hab. Izabella Rusinowa _”Tadeusz Kościuszko w okresie 

   napoleońskim i po”

– Dr Paweł Kiernikowski  „Tadeusz Kościuszko – człowiek nauki,

   pracy i kultury”.

– Dr Krzysztof Jabłonka – „Kościuszkowskie ślady w Szwecji”

– Irena Siemionowa – „ Aktualne wieści z Mereczowszczyzny”

– Dr Leszek Marek Krześniak –„Nowe perspektywy rozwoju tradycji

   kościuszkowskich”

15.00 Dyskusja

Imprezy towarzyszące:

Prezentacja portretów Pawła Strzeleckiego

Prezentacja porterów płk Walentego Lewandowskiego – 160 rocznica Powstania Styczniowego

Promocja książek

Prezentacja utworów z konkursu poświęconego Strzeleckiemu w Australii.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie udziału w poszczególnych imprezach: poczta@pfk.waw.pl

602 -175 238       drlmk@wp.pl

Informacje: www.pfk.waw.pl

Werdykt w konkursie literackim

KONKURS LITERACKI – WERDYKT

Kategoria  16-19 lat  

  1. Miejsce – Anna Brodzik, Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim, opiekun Marcin Gomółka
  2. Miejsce – Milena Rombel, Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim, opiekun Marcin Gomółka

Kategoria 12-15 lat

  1. Miejsce – Julian Hańderek, Szkoła Podstawowa nr 24 im. T. Kościuszki w Bielsku Białej, opiekun – Aneta Rymarczyk
  2. Miejsce – Mateusz Stokłosa, Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Bielsku Białej, opiekun – Maciej Kaliber
  3. Miejsce – Julia Karamuz, Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długosiodle, opiekun – Marta Piotrek
  4. Wyróżnienie – Wiktor Stroński, Szkoła Podstawowa w Bielsku Białej  opiekun – Maciej Kliber

WERDYKT W KONKURSIE PLASTYCZNYM

W kategorii plastyczno – graficznej na konkurs wpłynęło 64 prace.

W kategorii 7-10 lat

3miejsce – Liliana Wieczorek, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance, opiekun Adranna Błażejczyk 

1. miejsce – Amelia Groszyk, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długosiodle opiekun Paulina Kowalczyk
2. miejsce – Miłosz Turowski, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długosiodle opiekun Beata Banaszek

3. miejsce – Liliana Wieczorek, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance, opiekun Adranna Błażejczyk 

Wyróżnienie – Marta Koprowska, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długosiodle opiekun Magdalena Szczechura-Skibińska

W kategorii 11-14 lat

1. miejsce  Oliwia Nowak, Szkoła Podstawowa nr 24 im. Tadeusza Kościuszki, Bielsko-Biała, opiekun Beata Lekki
2. miejsce –Julia Pszczółkowska, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance, opiekun Aneta Wawer

3. miejsce Kinga Pszczółkowska, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance, opiekun Aneta Wawer

W kategorii 15-19 lat

1. miejsce – Nikola Plesowicz, 1 Liceum Ogólnokształcące w Busku Zdroju, opiekun Monika Doroz

2. miejsce – Daria Grosicka, 1 Liceum Ogólnokształcące w Busku Zdroju, opiekun Monika Doroz