7 października 2023 r. w Maciejowicach

Przed sesją plenarną 40 Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego w Maciejowicach, odbyło się uroczyste przeniesienie flagi narodowej spod pomnika T. Kościuszki na Rynku w Maciejowicach przed pominik przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki, w której od 40 lat odbywają się Sympozja Kościuszkowskie. poza flagą polską były także flagi: Rzeczyposplitej, Francji, USA i Szwajcarii. Pomiomo silnego wiatru młodzież szkolna dobrze wykonała to zadanie.. Popatrzmy na zdjęcia:

Wyniki konkursu w Australii

Organizator Konkursu, Kosciuszko Heritage ma przyjemność poinformować, że zakończyły się prace jurorów, którzy po ocenie 182 prac z 9 krajów przyznali w sumie 50 nagród – w tym w kategorii dorosłych 33 nagrody i 17 w kategorii młodzieżowej (12-18 lat). Najwięcej nagród w kategorii dorosłych – trafiło do 20 autorów piosenek wskazując na popularność tej formy twórczości.

Najwięcej nagród w kategorii młodzieżowej – trafiło do 11 twórców w kategorii plastycznej (komiksów, portretów i ilustracji). Największe zróżnicowanie geograficzne wystąpiło w kategorii plastycznej – prace nadeszły z Rosji, Uzbekistanu, Litwy i USA. Konkurs w dużej mierze został zdominowany przez ukochaną Strzeleckiego – Adynę Turno; pojawia się ona w 10 piosenkach, na 7 obrazach, a jej duch jest obecny w każdym prawie wierszu.

W sumie na nagrody wydano $25,900.000.

Wkrótce po Gali konkursowej rozpoczną się prace nad produkcją E-Booka z wyselekcjonowanymi pracami, który będzie dostępny w internecie na całym świecie.

Wszystkim uczestnikom konkursu składamy serdeczne podziękowania na wspólne budowanie „pomnika” P.E. Strzeleckiego – poróżnika, odkrywcy, naukowca, filantropa i przyjaciela Aborygenów.

Dr Ernestyna Skurjat-Kozek
Prezes Kosciuszko Heritage Inc.


Werdykt konkursu

14-osobowe jury (wymienione w Regulaminie Międzynarodowego Konkursu „W Duchu Strzeleckiego”) pod przewodnictwem dr Marka Leszka Krześniaka, Prezesa Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej w Warszawie postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii dla dorosłych – piosenki:

• pierwszą nagrodę w wysokości 5 tysięcy dolarów australijskich otrzymuje za piosenkę Bądźmy wszyscy jak Strzelecki LECH MAKOWIECKI z Gdyni;
• drugą nagrodę w wysokości 3 tysięcy dolarów, za piosenkę Ode to Strzelecki otrzymuje dr LACHLAN BARNES z Sydney;
• trzecią nagrodę w wysokości 1 tysiąca dolarów za piosenkę Oj Adyno, Oj Adyno otrzymują panie z Polski ALINA MAŁACHOWSKA (muzyka i wykonanie) oraz BARBARA POSTAWA (tekst).

• Nagrodę specjalną (500 dolarów) ufundowaną przez polonijny portal PULS POLONII – za piosenkę Hymn dla Strzeleckiego otrzymują twórcy z Polski: JULIAN GILEWSKI (kompozycja), PIOTR BUJNOWSKI (vocal) i KASIA DOMINIK (tekst);
• Nagrodę specjalną w wys. 400 dolarów otrzymuje SŁAWEK KAZAN Z Gold Coast, twórca piosenki Ballada o Strzeleckim

Ze względu na wysoki poziom artystyczny piosenek Jury postanowiło przyznać 7 wyróżnień z nagrodami rzeczowymi:
• za piosenkę Who is the Man otrzymują artyści z Poznania: MICHAŁ OBRĘBSKI (muzyka) i GOSIA WITKOWSKA (tekst i vocal);
• za piosenkę Tęsknota Strzeleckiego wyróżnienie otrzymują artyści z Polski: ZBIGNIEW PAPROCKI (wykonanie) i REGINA SOBIK (tekst);
• za piosenkę How does the heart of the explorer grow wyróżnienie otrzymuje MELANIE HORSNELL (Australia, NSW);
• za piosenkę Jak Strzelecki wyróżnienie otrzymuje IWONNA BUCZKOWSKA z Warszawy;
• za piosenkę Listy do Adyny wyróżnienie otrzymują: WOJCIECH POPKIEWICZ z Wrocławia (tekst i wykonanie) oraz MAGDALENA ŻUK z Paryża (vocal);
• za piosenkę pt. Limeryki i clerihew wyróżnienie dostają: ZOFIA KASZUBSKA z Melbourne (muzyka i wykonanie) oraz PATRYCJUSZ PILAWSKI (z Wodzisławia) za tekst;
• za piosenkę Legenda o Pawle Strzeeckim wyróżnienie dostają artyści z Australii: MARYSIA THIELE za tekst i JERZY SCISLOWSKI za muzykę.

Nagroda specjalna i najwyższe uznanie należy się redaktor MAŁGORZACIE SAWICKIEJ z Radia Lublin za Suitę australijską – Głos ziemi. Jurorzy nie zakwalifikowali tego utworu w kategorii piosenki, jednak przyznali mu bardzo wysoką punktację i popierają jego promocję.


W kategorii dla dorosłych jury postanowiło nagrodzić za najlepsze wiersze następujących twórców:

• nagrodę pierwszą i 2 tysiące dolarów otrzymuje za wiersz Krok za krokiem-jedwabna parasolka MARIOLA KRUSZEWSKA z Mińska Mazowieckiego;
• nagrodę drugą i 1500 dolarów otrzymuje za wiersz Terra Nullius MONIKA ATHANASIOU z Melbourne;
• nagrodę trzecią i 500 dolarów – za wiersz Góra Kościuszki – otrzymuje Katarzyna Wiktoria Polak z Krakowa.

I jeszcze 5 wyróżnień z nagrodami rzeczowymi:
• wyróżnienie za wiersz Anioł Nadziei otrzymuje Regina Sobik z Rybnika;
• za wiersz Medytacja na szczycie wyróżnienie otrzymuje MAREK BATEROWICZ z Sydney;
• za serię miniaturek Five Oclock, Na szczęscie & Adyna wyróżnienie otrzymuje KRZYSZTOF KOKOT z Nowego Targu;
• za wiersz Góra Adyny w mgieł woalu wyróżnienie otrzymuje Anna Piliszewska z Wieliczki;
• za trzy ody (Do Filantropa, Podróżnika i Polaka) wyróżnienie otrzymuje LECH MAKOWIECKI z Gdyni.


Nagrody dla dorosłych w kategorii plastycznej:

• nagrodę pierwszą i 3 tysiące dolarów za obraz pt. Strzelecki on the Dreaming Tracks Led by Aboriginal Guides otrzymuje ALEKSANDRA DUKAT z Melbourne;
• nagrodę drugą i 2 tysiące dolarów za panoramę Explorer, Scientist, Philantropist otrzymuje PIOTR SŁOWIAŃSKI z Kobyłki;
• nagrodę trzecią i 1 tysiąc dolarów – za obraz Strzelecki w objęciach nieznanego – otrzymuje MARTA FRUZINSKA z Łodzi.

Mamy też 7 wyróżnień:
• za obraz Strzelecki: tak go widzę wyróżnienie dostaje ANNA OLSZEWSKA z Lipna;
• za performance Pavel Edmund Strzelecki travels along middle Volga otrzymuje DARIA LIUI z Saratowa (Rosja);
• za obraz Ciekawość-Curiosity wyróżnienie dostaje DAWID CELEK z Wrocławia;
• za obraz przedstawiający Strzeleckiego w Górach Błękitnych wyróżnienie otrzymuje ELENA ŁABETSKAJA z Taszkientu (Uzbekistan);
• za obraz The Discovery wyróżnienie dostaje ROBERT KOWALCZYK z Sydney;
• za obraz Strzelecki na tle Gór Śnieżnych wyróżnienie otrzymuje Ormianin HAKOB MIKAYELYAN z Warszawy;
• za karykaturę futurystyczną If Strzelecki was born in the future wyróżnienie otrzymuje Riho Okagami Siedlecka, Japonka z Sydney.


Werdykt utworów nadesłanych w kategorii młodzieżowej (12 do 18 lat) – prace plastyczne:

• pierwszą nagrodę i 500 dolarów za komiks pt. The Adventure of Edmund Strzelecki otrzymuje MARCEL JAŚKOWSKI z Melbourne;
• drugą nagrodę i 300 dolarów za obraz Strzelecki w Australii otrzymuje HANNA WIELEBSKA z Konina (Liceum im. T.Kościuszki);
• trzecią nagrodę i 200 dolarów za komiks pt. Strzelecki. Maniacy złota otrzymuje ALEKSANDRA PŁATEK z Brwinowa.

Mamy jeszcze 8 wyróżnień z nagrodami rzeczowymi:
• za obraz Strzelecki przed Górą Kościuszki wyróżnienie otrzymuje RAFAŁ GRUDZIŃSKI z Litwy (szkoła św. Faustyny w Rzeszy);
• za pracę pt. The Southern Excursion wyróżnienie dostaje Liliana Baran z Sydney;
• za Portret Strzeleckiego na zielono wyróżnienie dostaje MARIANNA GAŁCZYŃSKA z Krakowa, (Liceum Sobieskiego);
• za obraz pt. Steppe by Steppe wyróżnienie dostaje ALEKSANDRA WOZNIAK Z ILLINOIS, USA;
• za obraz pt. Paweł i Adyna wyróżnienie dostaje HANNA SOBCZAK, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie;
• za pracę pt. Kolaż wyróżnienie dostaje RAFAŁ MICKIEWICZ , Litwa, Szkoła św Faustyny w Rzeszy;
• za plakat Śladami Strzeleckiego wyróżnienie dostaje MICHALINA MIKULSKA z Garwolina;
• za obraz Strzelecki oczami świata wyróżnienie otrzymuje JOANNA PATEREK z miejscowości Góra w Wielkopolsce.


W kategorii muzycznej mamy dwie nagrody:

• pierwszą nagrodę i 1 tysiąc dolarów otrzymują twórcy Rapowej Ballady Strzeleckiego – Adam Werner i Oliwier Jaśkowski, Melbourne, Polska Szkoła im. Jana Pawła II w Albion;
• drugą nagrodę i 500 dolarów za wykonanie piosenki Paweł Strzelecki Podróżnik, przewodnik znakomity otrzymuje KINGA KOZEK z Sydney, Szkoła Polska w Chatswood.

Trzeciej nagrody nie przyznano.


Nagrody w kategorii poetyckiej:

• pierwszą nagrodę i 500 dolarów – za List do Pawła Edmunda Strzeleckiego otrzymuje JACEK STACHE ze Szkoły im. Strzeleckiego w Głuszynie;
• druga nagrodę i 300 dolarów za wiersz Etiuda do człowieka współczesnego otrzymuje LENA PANEK z miejscowości Góra w Wielkopolsce;
• trzecią nagrodę 200 dolarów – za pracę The World through your eyes, my friend otrzymuje MIKOŁAJ GĘSIECKI, również z miejscowości Góra w Wielkopolsce.

Mamy jeszcze wyróżnienie (i nagrodę rzeczową) za wiersz Reaching the Heights – dla ALEXIEI RIDDLE z Melbourne, Mt Waverly Secondary School.


Przewodniczący Jury Konkursowego
Dr Leszek Marek Krześniak

Organizator konkursu
Dr Ernestyna Skurjat-Kozek


Sydney, 6 października 2023

Zaproszenie na Warszawską Sesję Kościuszkowską

XL MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM KOŚCIUSZKOWSKIE

13 X 2023 (Piątek)

WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

11.30 Wernisaż wystawy „Góra Kościuszki i Paweł Strzelecki na pocztówkach i znaczkach pocztowych w kolekcjonerstwie Krzysztofa Lachowicza” – obchody Roku Strzeleckiego – 150 rocznica śmierci.

12.00 Recital artystyczny „Kościuszko – Strzelecki” – wykonawcy:     Alina Małachowska – solistka i pianistka, Maciej Włodowski-baryton

Wręczenie medali upamiętniających Rok Strzeleckiego

13.00 Referaty

– Prof. dr hab. Izabella Rusinowa _”Tadeusz Kościuszko w okresie napoleońskim i po”

– Dr Paweł Kiernikowski  „Tadeusz Kościuszko – człowiek nauki, pracy i kultury”.

– Dr Krzysztof Jabłonka – „Kościuszkowskie ślady w Szwecji”

– Irena Siemionowa – „ Aktualne wieści z Mereczowszczyzny”

– Dr Leszek Marek Krześniak –„Nowe perspektywy rozwoju tradycji kościuszkowskich”

15.00 Dyskusja

Imprezy towarzyszące:

– Prezentacja portretów Pawła Strzeleckiego

– Prezentacja porterów płk Walentego Lewandowskiego – 160 rocznicy  Powstania Styczniowego i obrazu potyczka pod Łaskarzewem 28.02.1863

Promocja książek

Prezentacja utworów z konkursu poświęconego Strzeleckiemu w Australii.