Jubileusz Prof. dr hab. Mariana Marka Drozdowskiego

Z A P R O S Z E N I E

Polska Fundacja Kościuszkowska

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Serdecznie zapraszają

2 lutego 2022 (środa) o godz. 11.00

Na SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

JUBILEUSZ 90-LECIA

Prof. dr hab. MARIANA MARKA DROZDOWSKIEGO

Film dr Longiny Ordon o Profesorze M. M. Drozdowskim

WYKŁAD JUBILATA:

„Dzieje najnowsze Polski od I wojny światowej do naszych dni w kolędach zapisane”

           Mgr  Alina Małachowska

                Koncert Kolęd w tym kolędy: wileńska, lwowska, sybiracka

 Film od Kościuszko Heritage Inc.

z kolędą kościuszkowską z  Australii

autorstwa i w wykonaniu Wojciecha Rohatyn Popkiewicza

Prezentacja książki M.M. Drozdowskiego

„Tadeusz Kościuszko. Szkice biograficzne. Tradycja”

Wystawa kart pocztowych z życzeniami na Boże Narodzenie

(przygotowanie Halina Murawska, Biblioteka Naukowa MN)

Miejsce spotkania: Muzeum Niepodległości – Al. Solidarności 62

Wszechnica – zaproszenie

Z A P R O S Z E N I E

Polska Fundacja Kościuszkowska

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Serdecznie zapraszają

11 grudnia 2021(sobota) o godz. 13.00

a SPOTKANIE „WSZECHNICY KOŚCIUSZKOWSKIEJ”

Tadeusz Kościuszko w literaturze

Finisaż wystawy

„DAMY SERCA TADEUSZA KOŚCIUSZKI”

Prof. dr hab. Izabella Rusinowa – –  „ Gen. Józef Zajączek”

Dr Mieczysław Siciński„O uzbrojeniu wojska Insurekcji  w roku 1794”

Mgr Jacek Jaworski„O kosynierach”

Dr Mirosław Matosek„Tadeusz Kościuszko w literaturze niemieckojęzycznej”

Dr Iwona Stępień „Tadeusz Kościuszko w literaturze dwudziestolecia międzywojennego”

Mgr Ewelina Ławecka„Kościuszko nad Sekwaną”

Mgr Ewelina Krzyżanowska„Naczelnik Tadeusz Kościuszko w literaturze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej”

Mgr Anna Bielecka„Tadeusz Kościuszko w literaturze angielskiej”

Mgr Angelina Ignatjeva„Kościuszko w literaturze rosyjskojęzycznej”

Dr  Leszek Marek Krześniak– „O obchodach 275 rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki”

– Dyskusja

Miejsce spotkania: Al. Solidarności 62

Informacje: 22 625-49-77, tel/fax 22 629-88-01

                                   www.pfk.waw.pl  E mail: drlmk@wp.pl  

Inscenizacja Bitwy pod Maciejowicami

10 października 2021 r. w 227 rocznicę bitwy pod Maciejowicami, na rynku w Maciejowicach odbyła się inscenizacja jednego z epizodów bitewnych przedstawionych według pomysłu i w reżyserii Adriana Pogorzelskiego. Polska Fundacja Kościuszkowska i Towarzystwo Miłośników Maciejowic od kilku już lat czynią usilne starania, aby został namalowany wielki obraz panoramiczny przedstawiający tę niezwykle ważną dla losów naszego kraju bitwę. Inscenizacja ta, jak i poprzednie organizowane na polu bitwy od roku 1993 przybliżają zrozumienie przebiegu bitwy.Występowaliśmy do władz Gminy, aby na cele panoramy przeznaczyć obiekt i teren po zlikwidowanej szkole w Oronnem, ale nadal czekamy na pozytywną odpowiedź. Ponieważ Maciejowice i ostatnia bitwa Tadeusza Kościuszki mają sławę światową, to planowana Panorama nie będzie narzekać na brak zwiedzających.Szukamy sojuszników i osób, które przyczynićby się mogły do realizacji tego zamiaru i zapraszamy do współpracy.

Jubileusz prof.dr hab. Barbary Falińskiej

Jubileusz prof. Barbary Falińskiej

W dniu 26 listopada w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Badania gwaroznawczo-kulturoznawcze w powiecie Ostrów Mazowiecka na tle ogólnopolskim

Konferencja ta była formą uczczenia jubileuszu 90-lecia prof. dr hab. Barbary Falińskiej, która pochodzi z tych okolic i od wielu lat prowadzi badania gwaroznawcze na Mazowszu, Podlasiu, Warmii i Mazurach.

Jubilatka od 70 lat jest czynna naukowo i w czasie konferencji wręczono świeżo wydrukowaną książkę autorstwa jubilatki z serii Dialog Pokoleń.

Niezwykła aktywność i inspirowanie badań naukowych z zaangażowaniem do tych badan, także uczniów szkół, działaczy towarzystw naukowych i kulturalnych, studentów i pracowników nauki przyniosła plon w postaci bardzo wielu opracowań i publikacji.

Prof. Barbara Falińska wielokrotnie występowała na Międzynarodowych Sympozjach Kościuszkowskich w Maciejowicach i zachęcała do badań gwary i przeszłości Powiśla Maciejowickiego, uczestniczyła w sesjach w Szkole Podstawowej w Antoniówce. Wysoce ceni sobie działalność i współpracę z Panią Jadwigą Krześniak, która stworzyła ekspozycję muzealną w Antoniówce i zebrała bardzo wiele materiału z tradycji ludowej  Powiśła.

Polska Fundacja Kościuszkowska i Towarzystwo Miłośników Maciejowic z okazji jubileuszu i z podziękowaniem za działalność prof. Barbary Falińskiej wręczyła namalowany specjalnie na tę okazję jej portret, który został wykonany przez artystę malarza Hakoba Mikayelyana oraz ostatnią publikację książkową prof. Mariana Marka Drozdowskiego „Tadeusz Kościuszko, Szkice biograficzne. Tradycja. Prezes PFK wygłosił referat „Nazwy gwarowe i ogólnopolskie roślin używanych w ziołolecznictwie”.

Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Braun i wszyscy uczestnicy konferencji poza życzeniami, deklarowali swoją pomoc i wsparcie dla dalszych działań prof. Barbary Falińskiej

Fotograficzna relacja z uroczystości 15 X 2021

15 października 2021 pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki delegacje zlożyły kwiaty, następnie odbyło się otwarcie wystawy „Ludzie Tradycji Kościuszkowskiej” i Warszawska Sesja Kościuszkowska w Muzeum Niepodległości. Oto kilkanaście zdjęć z tych wydarzeń https://www.facebook.com/PolskaFundacjaKosciuszkowska/photos/pcb.826712571339633/826712281339662

Delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Maciejowicach

Delegacja Szczekocin z Prezesem Czesławem Orlińskim

Szczekociny