Life Withouth Death

                                       Life without Death

W związku z zainteresowaniem tekstem Bożenny Hampel „Life withaut Death”  na łamach The Psychology Forum.com Polska Fundacja Kościuszkowska informuje, iż spektakl „Czarownica z Krakowa” wystawiony w dniu 11 czerwca 2013 r w Muzeum Niepodległości w Warszawie, przedstawiał pionierski eksperyment z zakresu psychologii twórczości.

   Wynik tego eksperymentu, zamierzonego przez autorkę spektaklu – parę lat temu – podałem do wiadomości mediów podczas grudniowego spotkania Zespołu Starszych Dziennikarzy przy ul. Foksal.
    Oznacza to w istocie badania nad działaniem mózgu, które Bożenna Hampel-Siemaszko od dawna prowadzi, eksperymentując na samej sobie (szerzej na ten temat : facebook.pl/Hampel.Siemaszko).
    Przed pokazem filmu „Czarownica z Krakowa” powiedziałem m.in. iż ”spektakl ten to nie tylko recytacja wierszy naszej wielkiej poetki Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, to nie tylko fragmenty libretta Bożenny Hampel-Siemaszko do operetki o Kossakach”.
    Autorka spektaklu, aby móc przeprowadzić ten eksperyment musiała zagrać rolę wielkiej poetessy, po to aby na samej sobie zbadać koincydencję (czyli jednoczesność zjawienia się impulsów elektrycznych uzyskiwanych w wyniku tych zjawisk) pomiędzy „stanem twórczym” Marii Pawlikowskiej a własnym.
    Wnioski z analizy tekstu Bożenny Hampel zamieszczonego w Internecie „Uśmiech bez kota, czyli kolisko czasu” napisanego na podstawie książki M. Hellera oraz jej słuchowiska nagranego w teatrze Polskiego Radia (gdzie jako jedyny dziennikarz rozpatrywała katastrofę smoleńską od strony Internetu)  oraz analiza jej ról autorskich (m.in. Agafii w „Ożenku” Gogola, wystawionym w Muzeum Niepodległości, mogą posłużyć do wyciągnięcia konsekwencji praktycznych (a nie tylko filozoficznych) w naszej, zmieniającej się w wirtualną rzeczywistości.
    Autorka spektaklu na podstawie swych eksperymentów a również zjawiska „cudownego ocalenia”, jakiego doświadczyła niegdyś w USA uważa, że do tych konsekwencji praktycznych należy odkrycie nieznanych dotychczas właściwości mózgu pozwalających na kontakt z innym (V) wymiarem rzeczywistości. Uważa bowiem- zgodnie z przekonaniem amerykańskich naukowców, iż ten wymiar obiektywnie istnieje ( szerzej na ten temat na portalu: dziennikarzerp.org.pl – „ludzie z pasją- redaktor Bożenna Hampel-Siemaszko.
    Z chwilą umieszczenia spektaklu „Czarownica z Krakowa” w Internecie (gdzie użyty podczas seansu spirytystycznego fragment „The dark side of the moon” zespołu Pink Floyd – stanowi graficzo-muzyczny odpowiednik jej tekstu „Uśmiech bez kota”) film ten włączył jego widzów w nieśmiertelny, ponadczasowy proces kosmiczny. Podobnie jak słuchaczy podczas koncertów sakralnej muzyki Bacha.

Life Withouth Death

                                       Life without Death

W związku z zainteresowaniem tekstem Bożenny Hampel „Life withaut Death”  na łamach The Psychology Forum.com Polska Fundacja Kościuszkowska informuje, iż spektakl „Czarownica z Krakowa” wystawiony w dniu 11 czerwca 2013 r w Muzeum Niepodległości w Warszawie, przedstawiał pionierski eksperyment z zakresu psychologii twórczości.

   Wynik tego eksperymentu, zamierzonego przez autorkę spektaklu – parę lat temu – podałem do wiadomości mediów podczas grudniowego spotkania Zespołu Starszych Dziennikarzy przy ul. Foksal.
    Oznacza to w istocie badania nad działaniem mózgu, które Bożenna Hampel-Siemaszko od dawna prowadzi, eksperymentując na samej sobie (szerzej na ten temat : facebook.pl/Hampel.Siemaszko).
    Przed pokazem filmu „Czarownica z Krakowa” powiedziałem m.in. iż ”spektakl ten to nie tylko recytacja wierszy naszej wielkiej poetki Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, to nie tylko fragmenty libretta Bożenny Hampel-Siemaszko do operetki o Kossakach”.
    Autorka spektaklu, aby móc przeprowadzić ten eksperyment musiała zagrać rolę wielkiej poetessy, po to aby na samej sobie zbadać koincydencję (czyli jednoczesność zjawienia się impulsów elektrycznych uzyskiwanych w wyniku tych zjawisk) pomiędzy „stanem twórczym” Marii Pawlikowskiej a własnym.
    Wnioski z analizy tekstu Bożenny Hampel zamieszczonego w Internecie „Uśmiech bez kota, czyli kolisko czasu” napisanego na podstawie książki M. Hellera oraz jej słuchowiska nagranego w teatrze Polskiego Radia (gdzie jako jedyny dziennikarz rozpatrywała katastrofę smoleńską od strony Internetu)  oraz analiza jej ról autorskich (m.in. Agafii w „Ożenku” Gogola, wystawionym w Muzeum Niepodległości, mogą posłużyć do wyciągnięcia konsekwencji praktycznych (a nie tylko filozoficznych) w naszej, zmieniającej się w wirtualną rzeczywistości.
    Autorka spektaklu na podstawie swych eksperymentów a również zjawiska „cudownego ocalenia”, jakiego doświadczyła niegdyś w USA uważa, że do tych konsekwencji praktycznych należy odkrycie nieznanych dotychczas właściwości mózgu pozwalających na kontakt z innym (V) wymiarem rzeczywistości. Uważa bowiem- zgodnie z przekonaniem amerykańskich naukowców, iż ten wymiar obiektywnie istnieje ( szerzej na ten temat na portalu: dziennikarzerp.org.pl – „ludzie z pasją- redaktor Bożenna Hampel-Siemaszko.
    Z chwilą umieszczenia spektaklu „Czarownica z Krakowa” w Internecie (gdzie użyty podczas seansu spirytystycznego fragment „The dark side of the moon” zespołu Pink Floyd – stanowi graficzo-muzyczny odpowiednik jej tekstu „Uśmiech bez kota”) film ten włączył jego widzów w nieśmiertelny, ponadczasowy proces kosmiczny. Podobnie jak słuchaczy podczas koncertów sakralnej muzyki Bacha.

Newsflash 4

24 marca 1794 roku w Krakowie ogłoszono Akt Insurekcji, która przeszła do historii jako Insurekcja Kościuszkowska. Na rynku w Krakowie Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę.

Newsflash 5

4 kwietnia 1794 roku pod Racławicami wojska dowodzone przez Tadeusza Kościuszkę odniosły zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi.

Newsflash 1

17 kwietnia 1794 roku w Warszawie wybuchła Insurekcja. Na czele mieszczan warszawskich stanął szewc Jan Kiliński. Po dwudniowych walkach z Warszawy zostały wyparte okupacyjne wojska rosyjskie.  19 kwietnia 1794 mieszkańcy Warszawy gremialnie podpisali Akt Insurekcji. 

Newsflash 3

10 października 1794 roku pod Maciejowicami rozegrała się największa bitwa w XVIII wieku na ziemiach polskich, w wyniku której poległo około 2000 Polaków i ponad 2000 żołnierzy insurekcji trafiło do niewoli. Wśród nich był także ciężko ranny Tadeusz Kościuszko.

Newsflash 2

7 maja 1794 w obozie pod Połańcem Tadeusz Kościuszko podpisał akt zwalniający częściowo chłopów uczestniczących w Insurekcji od pańszczyzny. Akt ten przeszedł do historii jako Uniwersał Połaniecki.