Sukmana z Racławic dla Muzeum T. Kościuszki w Mereczowszczyznie na Białorus

 Sukmana z Racławic dla Muzeum T. Kościuszki w Mereczowszczyznie na Białorusi

4 lutego br. w 263 rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki delegacja Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej odwiedziła miejsca historyczne na ziemi rodzinnej Tadeusza Kościuszki.

 

W Siechnowiczach, miejscowości niedaleko Brześcia na Białorusi, przed pomnikiem znajdującym się przed budynkiem dawnej szkoły, który stoi na miejscu dawnego dworku rodziny Kościuszków, złożyli kwiaty przedstawiciele władz lokalnych i uczestnicy wyjazdu z Polski. Po likwidacji szkoły z powodu zbyt małej liczby dzieci w tej i sąsiednich miejscowościach, władze kulturalne Obwodu Brzeskiego podjęły decyzję o utworzeniu w najbliższym czasie muzeum rodziny Kościuszków. Zachowały się tu stare drzewa sadzone ręką i według planów nakreślonych przez Tadeusza Kościuszkę.

W południe w Mereczowszczyźnie, przy kamieniu pamiątkowym przed zrekonstruowanym dworkiem, uroczyście złożono kwiaty. Na uroczystość tę przybył przedstawiciel ambasady USA w Mińsku, Pan Miller, Konsul Generalny RP w Brześciu, Jarosław Książek, delegacja Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej w skład której wchodzili działacze kościuszkowscy z Warszawy, Maciejowic, Wandowa k. Kwidzyna, Łodzi oraz delegacja Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Stalowej Woli. Liczne też były delegacje działaczy kulturalnych na Białorusi.

W zrekonstruowanym dworku, który stoi na fundamentach dworku w którym urodził się Tadeusz Kościuszko, a dziś znajduje się jedno z najbardziej uczęszczanych na Białorusi muzeów, po obejrzeniu ekspozycji, wygłosili  przemówienia przedstawiciele ambasady USA z Mińska, Konsul RP w Brześciu Jarosław Książek i prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej. Na ręce dyrektor muzeum zostały przekazane dary a przede wszystkim sukmana z Racławic. Taką sukmanę po zwycięskiej bitwie w dniu 4 kwietnia 1794 r.  głównodowdzacy w tej bitwie Tadeusz Kościuszko założył dla podkreślenia zasług oddziału kosynierów. I chociaż w sukmanie tej Kościuszko wystąpił przez niespełna pół godziny to w ikonografii, która powstała zwłaszcza w setną rocznicę tego zwycięstwa, Kościuszko jest przedstawiany także w czasie bitwy. W takim jest stroju na obrazach Matejki i na Panoramie Racławickiej. Sukmanę tę na krótką chwile wdział Leonid Niestarczuk, konserwator zabytków obwodu brzeskiego i jednocześnie prezes Stowarzyszenia im. T Kościuszki w Brześciu, który ma wielkie zasługi dla odbudowy dworku. Sukmana dla Muzeum w Mereczowszczyźnie została podarowana przez Eugeniusza Skoczenia prezesa Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego.

Kolejnym darem dla muzeum była ceramiczna podobizna Kościuszki w czapce wolności, wykonana prze artystę w Warszawy, Piotra Szałkowskiego, który ma na swoim koncie wiele współczesnych obrazów przedstawiających sceny i Insurekcji i którego portret Tadeusza Kościuszki  znajduje się na poczesnym miejscu w ekspozycji muzealnej.

Dyrektor Zespołu Szkół ze Stalowej Woli udekorował dwoje działaczy kulturalnych z Białorusi , Leonida Niestarczuka i Galinę Kryniec pięknymi odznakami z podobizna Kościuszki i napisem „Godny Patrona”.

Po zakończeniu uroczystości uczestnicy wyjazdu przeszli do znajdującego się w niedalekiej odległości od dworku spalonego w 1944 r. pałacu Pudłowskich. Od roku trwają tu prace związane z odbudową tej ogromnej liczącej ponad sto komnat budowli. Nawet w czasie łagodnej tegorocznej zimy widać było robotników i znaczny postęp prac. Po odbudowie pałac ten wraz z dworkiem będą stanowić jeden kompleks historyczny muzealny i turystyczny.

 

            Leszek Marek Krześniak

 

Sesja

„SPOTKANIE HISTORYKÓW W 215 ROCZNICĘ INSUREKCJI”

 

Organizatorzy: Instytut Historyczny UW, Stowarzyszenie Budowy Pomnika T.Kościuszki w Warszawie, Polska Fundacja Kościuszkowska, Muzeum Niepodległości, Wojskowe Biuro Badań Historycznych

 

18 kwietnia 2009 r. (sobota)

 

Prof.dr hab. A. Szwarc – Warszawa w powstaniu kościuszkowskim

Mgr S.Karwowski – Generałowie Kościuszki

Prof. A. Ciara – Historiografia polska o Kościuszce

Dr T. Kaczorowska – M.Haiman – badacz amerykańskich dziejów Kościuszki

Prof.dr hab. T.Rawski – Model siły zbrojnej narodowej

Prof.dr hab. W. Majewski – Mokronowski w powstaniu kościuszkowskim

Prof.dr hab. M.M.Drozdowski – Czyn zbrojny Polonii amerykańskiej w latach 1917-1919

Dr Cz.Żak – Kościuszko w tradycji wojskowej po 1921 r.

Prof. dr A. Pastuszko – Kościuszko w tradycji partii chłopskich

Dr J. Książek – Białoruska legenda Kościuszki

Mgr L. Ordon – Literacka legenda Kościuszki

Prof.dr R. Turkowski – Ludowcy a Kościuszko

215 ROCZNICA INSUREKCJI WARSZAWSKIEJ

wystawa

18 kwietnia w Warszawie odbędą się obchody uroczyste obchody 215 rocznicy Insurekcji Warszawskiej.

 Organizatorem Obchodów jest Polska Fundacja Kościuszkowska i Stowarzyszenie Budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie.

Program:

10.00 Uroczysta Msza Św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15

11.00 Przemarsz ulicami Długą, Freta, Rynek Starego Miasta, Świętojańska na Plac Zamkowy.

11.15 – 11.40 delegacje złożą wiązanki kwiatów przed urną z sercem Tadeusza Kościuszki w Zamku Królewskim

Przed Zamkiem odbędzie się krótki koncert melodii wojskowych.

 12.00 Złożenie kwiatów przed pomnikiem Jana Kilińskiego

13.30 Sesja naukowa „Spotkanie historyków w 215 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej” w Muzeum Niepodległości.

 Wystawa obrazów Grażyny Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego.

 

 

 wystawa

 

Wystawa fotografii Stefana Dmochowskiego w Domu Rzemiosła przy ulicy Miodowej 14.

 

Serdecznie zapraszamy delegacje środowisk kościuszkowskich, szkół noszących imię T. Kościuszki i innych bohaterów Insurekcji, miłośników historii i wszystkich zainteresowanych historią.

 Kontakt: tel./fax 022-625-49-77,

 E-mail:  poczta@pfk.waw.pl     drlmk@wp.pl 

O fundacji

Najważniejsze cele działania:

  • 1. Kontynuacja tradycji kościuszkowskiej.
  • 2. Upamiętnienie miejsc związanych z życiem i działalnością Tadeusza Kościuszki i innych Wielkich Polaków.
  • 3. Wspieranie towarzystw, organizacji społecznych, kulturalnych, muzeów kościuszkowskich.
  • 4. Inspiracja, wspieranie i popularyzacja badań naukowych epoki kościuszkowskiej.
  • 5. Wspierania działań artystycznych, kulturalnych i wychowawczych.
  • 6. Popularyzacja polskiej sztuki ludowej i artystycznej.
  • 7. Współpraca z organizacjami Polaków na całym świecie.
  • 8. Staranie o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego.
  • 9. Umacnianie przyjaźni między narodami.
  • 10. Doradztwo i organizacja życia gospodarczego.

Czytaj dalej O fundacji

Newsflash 4

24 marca 1794 roku w Krakowie ogłoszono Akt Insurekcji, która przeszła do historii jako Insurekcja Kościuszkowska. Na rynku w Krakowie Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę.

Newsflash 5

4 kwietnia 1794 roku pod Racławicami wojska dowodzone przez Tadeusza Kościuszkę odniosły zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi.

Newsflash 3

10 października 1794 roku pod Maciejowicami rozegrała się największa bitwa w XVIII wieku na ziemiach polskich, w wyniku której poległo około 2000 Polaków i ponad 2000 żołnierzy insurekcji trafiło do niewoli. Wśród nich był także ciężko ranny Tadeusz Kościuszko.

Newsflash 1

17 kwietnia 1794 roku w Warszawie wybuchła Insurekcja. Na czele mieszczan warszawskich stanął szewc Jan Kiliński. Po dwudniowych walkach z Warszawy zostały wyparte okupacyjne wojska rosyjskie.  19 kwietnia 1794 mieszkańcy Warszawy gremialnie podpisali Akt Insurekcji. 

Newsflash 2

7 maja 1794 w obozie pod Połańcem Tadeusz Kościuszko podpisał akt zwalniający częściowo chłopów uczestniczących w Insurekcji od pańszczyzny. Akt ten przeszedł do historii jako Uniwersał Połaniecki.