Podróż historyczna na Białoruś

ŚLADAMI TADEUSZA KOŚCIUSZKI

            Tadeusz Kościuszko urodził się dnia 04.02.1746r. w folwarku Mereczowszyszczyzna (ob. Kosów Poleski – Białoruś) – zm. 15.10.1817r.w Solurze w Szwajcarii. Pochowany w Katedrze Wawelskiej, natomiast serce Tadeusza Kościuszki znajduje się w specjalnej urnie w kaplicy Zamku Królewskiego w Warszawie.  Corocznie rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki  obchodzona  jest w Kosowie Poleskim bardzo  uroczyście  z  udziałem przedstawicieli służby dyplomatycznej Polski, Stanów Zjednoczonych i Francji oraz miejscowych władz.

TERMIN: 01 – 04.02.2020

DZIEŃ I        WARSZAWA – BRZEŚĆ

WARSZAWA: godz. 6.15 – Spotkanie uczestników ul. Parkingowa w Warszawie; godz. 6.30 wyjazd  na trasę w kierunku Brześcia;  przejście graniczne Terespol – Brześć (odprawa polsko-białoruska : ok. 2 godzin + przesunięcie zegarków o 2 godz. do przodu).

BRZEŚĆ: zakwaterowanie w hotelu – odrobina czasu wolnego. Przejazd przez miasto z pokazaniem m.in. siedziby Urzędu Wojewódzkiego; budynku gimnazjum – które ukończyła Krystyna Krahelska;  dawnej dzielnicy urzędniczej; krótkie zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej. Spacer po pasażu od Pomnika Tysiąclecia Brześcia do latarni gazowych.  Obiadokolacja na mieście.  Powrót do hotelu; przygotowanie do uroczystego wieczoru w pałacu Niemcewiczów  w Skokach. 

SKOKI – pałac pięknie odrestaurowany ze wspomnieniem o Julianie Ursynie Niemcewiczu, druhu Tadeusza Kościuszki; bal z wieloma atrakcjami… Powrót do hotelu ok. 1.30 czasu białoruskiego

DZIEŃ II        BRZEŚĆ – KOBRYŃ – PRUŻANA –  WOŁKOWYSK

BRZEŚĆ: Po śniadaniu   w hotelu – wyjazd na trasę oraz zwiedzanie miejscowości:

SIECHNOWICZE – gniazdo rodu Kościuszków. Pomnik T.Kościuszki przed budynkiem stojącym w miejscu dawnego dworu. Ekspozycja muzealna. Złożenie kwiatów.

KRUPCZYCE (ob. Czyżewszczyzna)  – miejsce bitwy powstańców kościuszkowskich z wojskami rosyjskimi 17.09.1794;  złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie .

KOBRYŃ – miejski dwór  zw. Domem Suworowa, zbudowany przez pogromcę powstania kościuszkowskiego, obecnie Muzeum Wojskowości ;  w 1860 r. mieszkał w nim Romuald Traugutt;

przejazd przez miasto z pokazaniem m.in. cmentarza żołnierzy polskich poległych w latach 1919-1920
 i w roku 1939; grobu Aleksandra Mickiewicza na dawnym cmentarzu katolickim,

PRUŻANA – zobaczymy: zespół pałacowo- parkowy Szwykowskich – z I poł. XIX;, obecnie Muzeum Regionalne;  Sukiennice; kościół katolicki neoklasycystyczny z 1883, którego wikariuszem był późniejszy kardynał  ks. Kazimierz Świątek.
Przyjazd do Wołkowyska,  zakwaterowanie w hotelu;. Obiadokolacja i wieczornica poświęcona  polskim bohaterom w szkole polskiej . Wieczorny spacer po Wołkowysku. 

DZIEŃ III      WOŁKOWYSK – BOHATYROWICZE – GRODNO  – WOŁKOWYSK

Po śniadaniu w hotelu wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:

WOŁPA – największy na Białorusi drewniany kościół rzymskokatolicki pw. św. Jana Chrzciciela oraz spojrzenie  na  drewnianą cerkiew prawosławną  wzniesioną w 1859 r. w całości przez jedną osobę – miejscowego chłopa-cieślę.

BOHATYROWICZE – grób Jana i Cecylii; pomnik upamiętniający powstańców styczniowych, chwila zadumy nad Niemnem…
GRODNO  – z przewodnikiem miejscowym zobaczymy:   kościół pw. św. Franciszka Ksawerego; pomnik upamiętniający miejsce, gdzie stała w latach 1332–1961 fara Witoldowa, zburzona w 1961 r; Stary i Nowy Zamek. Przejazd przez miasto z pokazaniem m.in. dawnej szkoły muzycznej, do której uczęszczał Czesław Wydrzycki (Niemen). Wieczór w gronie miejscowych Polaków.  Obiadokolacja. Powrót do Wołkowyska.

DZIEŃ IV      WOŁKOWYSK – RÓŻANA – KOSÓW POLESKI – WARSZAWA


Po śniadaniu w hotelu wyjazd na trasę:

RÓŻANA – podnoszący się z ruin zamek Sapiehów ( 2 razy gościł tu królewicz a potem król Władysław IV)
KOSÓW POLESKI – Mereczowszczyzna :  zwiedzanie – Muzeum, złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. 

Przejście graniczne Brześć – Terespol.  Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 20.00.

ODPŁATNOŚĆ  ZA OSOBĘ:    750 PLN

CENA ZAWIERA:  przejazd autokarem na całej trasie; opłaty drogowe i parkingowe;  3 noclegi w hotelach, pokoje 2- osobowe z łazienkami; wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 obiad (w Kosowie lub w drodze powrotnej); obsługę pilota – przewodnika na całej trasie;  wiązanki kwiatów, ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 10 tys. /osoba

Cena nie zawiera:
            – wizy białoruskiej grupowej  70 PLN

            – biletów wstępu i usługi przewodników miejscowych  60 zł/os.
            – balu w Skokach  – 80 PLN/os.

 (uwaga: konieczny paszport ważny min. 90 dni od daty zakończenia imprezy)

Zgłoszenia udziału w podróży historycznej na adres: drlmk@wp.pl lub tel 602 175 238 do 17 stycznia

Wpłaty na konto: Polska Fundacja Kościuszkowska 08 2490 0005 0000 4500 7541 8025 do 15 stycznia

Przysłanie dokumentów (paszportu i 1 zdjęcia kolorowego en face) do 22 stycznia na adres:

Polska Fundacja Kościuszkowska, 00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 31 m 14