15 lat Muzeum w Mereczowszczyźnie

15  lat działalności Muzeum w Mereczowszczyźnie

23 września 2019 r w Dworku Kościuszki w Mereczowszczyźnie  odbyła się uroczystość 15-lecia utworzenia muzeum. To dynamicznie rozwijające się muzeum zyskało sobie bardzo dużą popularność nie tylko w wśród mieszkańców Białorusi, ale i wielu turystów przybywających z różnych krajów.

Co roku 4 lutego na urodziny Tadeusza Kościuszki do Mereczowszczyzny za sprawą Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej  przyjeżdżają delegacje środowisk kościuszkowskich z Polski, szkół i organizacji społecznych z Maciejowic, Krakowa, Połańca, Racławic, Wrocławia, Szczekocin, Terespola. Przybywają także delegacje przedstawicielstw dyplomatycznych na Białorusi: USA, Polski, Ukrainy, Szwajcarii, Francji, Litwy, ostatnio także z konsulatu Federacji Rosyjskiej.

Uroczystości 15-lecia rozpoczęło złożenia kwiatów pod odsłoniętym 12 maja 2018 r. pomnikiem Tadeusza Kościuszki ufundowanym przez społeczeństwo Białorusi z inicjatywy Gleba Łabadzienka.

W Muzeum wyświetlono film pokazujący etapy odbudowy Dworku Kosciuszki, który w 1942 został spalony przez partyzantów radzieckich.

Od 1994 roku przez 10 lat trwały starania o odbudowę Dworku. Do odbudowy przyczyniło się także wsparcie finansowe ze strony Ambasady USA. Gros wydatków poniosła jednak strona białoruska. Dzisiaj Muzeum to wraz z odbudowywanym pobliskim Pałacem Pusłowskich wchodzą w skład kompleksu  zabytkowo-turystycznego. Od 2016 r. Muzeum Kościuszki uzyskało status państwowej placówki muzealnej. W odbudowie Dworu i utworzeniu Muzeum wielką rolę odegrały starania dr Leonida Niestarczuka wieloletnie konserwatora zabytków Obwodu Brzeskiego i od 1994 r prezesa Fundacji Kościuszkowskiej w Brześciu, która po kilku „piererejstracjach” nosi obecnie nazwę Międzyrejonowe Stowarzyszenie Społeczne im. T. Kosciuszki   i Galiny Kryniec, wtedy wicedyrektora Obwodowego Wydziału Kultury.

Polska Fundacja Kościuszkowska wzbogaciła zbiory muzeum pamiątkami historycznymi oraz replikami zabytków. Kiedy nowopowstające nuzeum nie miało praktycznie jeszcze żadnej wystawy ma dwa lata zostały za sprawa fundacji zostały wypożyczone obrazy współczesnych malarzy polskich Grażyny Kostawskiej i Piotra Szałkowskiego z Warszawy, malujących na tematy kościuszkowskie. W tym roku, na jubileusz PFK przekazała do Mereczowszczyzny wystawę 12 prac Hakoba Mikayelyana, portretów – nowych wizerunków Tadeusza Kościuszki i dam bliskich jego sercu (matki – Tekli z Ratomskich, Ludwiki Sosnowskiej, Anny Zamoyskiej, Konstancji z Czartoryskich Zamoyskiej. Współorganizatorem wystawy jest Konsulat Generalny RP w Brześciu.

Uroczystościom towarzyszyła muzyka Michała Kleofasa Ogińskiego, kompozytora i żołnierza Tadeusza Kościuszki, twórcy poloneza, „Pożegnanie z Ojczyzną”.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz rejonowych i delegat władz Obwodu Brzeskiego, dyrektor Muzeum Niemcewicza w Skokach i delegacje placówek kultury.

Prezes PFK przekazał dla Muzeum zrekonstruowaną ziołową bransoletkę Kościuszki zawierające zioła z okolic Siechnowicz, rodowego gniazda Kościuszków.

Ekspozycja muzealna w Mereczowszczyźnie rozwija się i wzbogaca, na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe woreczki z ziemią z tego świętego nie tylko dla Polaków miejsca.  Muzeum to ma wielu przyjaciół nie tylko wśród artystów i ludzi kultury sztuki z Białorusi, ale także wielu innych krajów. Serdeczna gościnność z jaką spotykamy się zawsze na Białorusi tu jest szczególnie widoczna w czasie corocznych spotkań wielkiej rodziny kościuszkowskiej.

                                      Leszek Marek Krześniak

Zdjęcia do wpisu pod adresem: h

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *